Bài thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

      74

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (86.94 KB, 11 trang )


Bạn đang xem: Bài thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

bốn tưởng hồ chí minh là hệ thống quan điểm toàn diện và thâm thúy về nhữngvấn đề cơ phiên bản của biện pháp mạng Việt Nam, được miêu tả 9 sự việc lớn, kia là: Về giảiphóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng bé người; Về chủ quyền dân tộc gắnliền với chủ nghĩa xã hội, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức khỏe thời đại; Về sứcmạnh của nhân dân, của khối đại liên hiệp dân tộc; Về quyền thống trị của nhân dân,xây dựng quốc gia thật sự của dân, vì chưng dân và vì chưng dân; Về quốc phòng toàn dân, xâydựng lực lượng trang bị nhân dân; Về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừngnâng cao cuộc sống vật hóa học và ý thức của nhân dân; Về đạo đức giải pháp mạng, cần,kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Về chăm lo bồi dưỡng cầm cố hệ giải pháp mạng mang lại đờisau; Về thi công Đảng trong sáng vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnhđạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành với chủ của nhân dân. Tư tưởng hcm đãsoi mặt đường cho biện pháp mạng việt nam dưới sự chỉ đạo của Đảng giành được thắnglợi này đến chiến thắng khác, là tài sản lòng tin vô giá của Đảng và dân tộc ta.Tư tưởng tp hcm là hiệu quả của trong những năm bôn ba, lăn lộn vào hoạtđộng thực tiễn, nghiên cứu, học tập, áp dụng và cách tân và phát triển sáng chế tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện ví dụ của Việt Nam, thừa kế và cải tiến và phát triển các quý giá truyềnthống xuất sắc đẹp của dân tộc, hấp thu tinh họa tiết hoá nhân loại. Từ bỏ đó, hồ Chí Minhđã bao gồm những sáng chế lớn, rực rỡ về lý luận, hiện nay hoá, làm phong phú, nhiều cóChủ nghĩa Mác - Lênin.Tư tưởng tp hcm đã đang soi đường mang lại cuộc đấu tranh của nhân dânta giành win lợi, là tài sản lòng tin to béo của Đảng và dân tộc bản địa ta. Tiếp cận tưtưởng sài gòn với tư phương pháp là một khối hệ thống tri thức tổng phù hợp với các chuyênngành khoa học xã hội và nhân văn, theo ý thức Chỉ thị 05 của cục Chính trị, cầntập trung tăng mạnh học tập và tuân theo các nội dung cốt yếu nhất, gắn liền vớinhững ngôn từ cơ phiên bản của công tác làm việc xây dựng Đảng vào sạch, vững to gan theotinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng như: (1) tứ tưởng hồ chí minh về mụctiêu tự do dân tộc và nhà nghĩa buôn bản hội, thiết kế một thôn hội vì chưng con bạn và các3
giá trị làm cho người; (2) tứ tưởng hồ chí minh về xây dựng, phát triển kinh tế, khôngngừng cải thiện đời sinh sống nhân dân; (3) tư tưởng hcm về dân chủ, xâydựng khối hệ thống chính trị sinh hoạt Việt Nam, sinh ra một chính phủ nước nhà kiến tạo, liêm khiết,quản trị giỏi và giải trình trọng trách trước nhân dân; (4) tứ tưởng hcm vềhệ thống chính sách xã hội trong điều kiện Việt Nam; (5) tư tưởng tp hcm vềvăn hoá con người việt Nam; (6) bốn tưởng hcm về đoàn kết, hội nhập vàhợp tác quốc tế.Đặc biệt, cần chú trọng nắm bắt cốt lõi của tứ tưởng hồ Chí Minh: tư tưởngđộc lập dân tộc nối liền với nhà nghĩa làng hội; giải hòa dân tộc, giải tỏa giaicấp, giải phóng con người; độc lập, từ do, hạnh phúc. Đây đó là giá trị nền móngphát triển bền vững, có khả năng giải quyết được những nhiệm vụ thực tiễn củacách mạng Việt Nam.Giá trị bền bỉ của tư tưởng hcm là tài sản tinh thần vô giá, mãimãi soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tứ do, bởi chủ nghĩa buôn bản hội của nhândân việt nam giành thắng lợi.2. Về đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh:Đạo đức hcm là đạo đức mới, đạo đức phương pháp mạng, với rất nhiều phẩmchất tiêu biểu vượt trội là: tuyệt đối hoàn hảo trung thành, kiên trì lý tưởng bí quyết mạng, đặt lợi íchcủa Đảng, của đất nước, dân tộc bản địa lên trên vớ cả; không còn lòng, hết sức ship hàng Tổ quốc,phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; nhiệt thành yêu mến đồngbào, đồng chí, yêu thương nhỏ người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sựlà công bộc của nhân dân, nhất quyết chống công ty nghĩa cá nhân, cơ hội,...; là việc kếthợp đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc bản địa với tinh hoa đạo đức của nhân loại, giữaphương Đông với phương Tây, được xuất hiện và cải cách và phát triển từ yêu cầu của sựnghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Sài gòn là hiện thân của việc hoàn thiện,hoàn mỹ về đạo đức.4
Đạo đức là trong số những vấn đề quan lại tâm hàng đầu và xuyên thấu toànbộ sự nghiệp giải pháp mạng của hồ Chí Minh. Người không chỉ là để lại phần lớn tác phẩmlý luận về đạo đức, mà còn là một hiện thân mẫu mực của những hành vi đạo đức. Tưtưởng đạo đức sài gòn bắt nguồn từ truyền thống cuội nguồn đạo đức của dân tộc bản địa ViệtNam, phần lớn giá trị của bốn tưởng đạo đức nghề nghiệp phương Đông với phương Tây, đặc biệtquan trọng là những tư tưởng đạo đức của công ty nghĩa Mác - Lênin. Hồ chí minh đãthực sự làm một cuộc biện pháp mạng trên nghành đạo đức làm việc Việt Nam. Vào đó, theoNgười đạo đức nghề nghiệp là gốc, là nguồn, là nền tảng, biểu thị tập trung thông qua ba mốiquan hệ: đối với mình, đối với người và đối với công việc. Đức là gốc, những đứcvà tài yêu cầu kết hợp, phải song song với nhau; tín đồ cách mạng phải có cả đức và tàimới dứt được trọng trách Đảng cùng nhân dân giao cho.Cuộc đời sài gòn là một biểu tượng trong sáng, cao đẹp mắt về chí khí cáchmạng kiên cường, tinh thần hòa bình tự chủ, lòng yêu thương nước, yêu dân chúng tha thiết,đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Ngườiđể lại cho họ một tấm gương sáng, về lòng nhân hậu, một cảm xúc chan chứayêu thương, vì chưng nước, vì chưng dân, bởi vì Đảng; một trí óc anh minh, mẫn tiệp; một trung bình nhìnxa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt đối về phong thái tư duy, phong cách diễnđạt, phong cách làm việc; phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt; sự nhấtquán giữa bốn tưởng với hành động, giữa nói cùng làm:3. Về phong cách Hồ Chí Minh:Phong biện pháp Hồ Chí Minh, phản bội ánh phần lớn giá trị chủ đạo trong tư tưởng, đạođức của bạn và được biểu lộ vô thuộc sinh động, tự nhiên, độc đáo, bao gồm sức thuhút, cảm hóa vi diệu trong hoạt động, xử sự hằng ngày: phong thái tư duy độclập, từ chủ, sáng sủa tạo, luôn luôn gắn chặt trình bày với thực tiễn; phong cách thao tác dânchủ, khoa học, kỹ lưỡng, ráng thể, cho tới nơi, tới chốn; phong thái ứng xử văn hóa, tinhtế, đầy tính nhân văn, ngấm đậm ý thức yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cáchnói song song với làm, lấn sân vào lòng người; nói cùng viết ngắn gọn, dễ dàng hiểu, dễ dàng nhớ, dễ làm;5
phong phương pháp sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong thái quần chúng, dân chủ,tự bản thân nêu gương,...Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 1 trong tấm gương vô cùng trong sáng vàcao thượng, kết tinh của tinh họa tiết hoa văn hoá Việt Nam. Người không chỉ là là một đơn vị tưtưởng lỗi lạc về văn hoá, sáng chế ra một nền văn hoá mới, văn hoá phương pháp mạng ViệtNam, kiến tạo ra 1 thời đại new trong lịch sử dân tộc phát triển của văn hoá dân tộc, màchính phiên bản thân Người, cuộc sống của Người, những bài toán làm bình thường hằngngày của tín đồ là hiện nay thân của nền văn hoá Việt Nam, là mẫu mã mực của con ngườiViệt Nam. Bốn tưởng, trung khu hồn, cốt bí quyết của người là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữachủ nghĩa yêu nước chân thiết yếu với chủ nghĩa thế giới trong sáng, kết tinh nhữnggiá trị văn hoá phương Đông với phương Tây, truyền thống lịch sử và hiện tại đại, dân tộc bản địa vàquốc tế.Như vậy, so với các Chỉ thị trước đây của Bộ chính trị, thông tư 05 có nộidung to lớn và nhiều chủng loại hơn, yêu mong cao hơn, không chỉ có học tập và có tác dụng theotấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh, nhưng còn bao hàm cả nội dung tứ tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh. Câu hỏi học tập và làm theo Người là rất quan trọng đặc biệt và cầnthiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu thúc bách trước mắt ngoài ra có ý nghĩa cơ bản,lâu dài so với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng và nhân dân ta. Thông tư khẳng định:“Đẩy mạnh vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làmột nội dung quan trọng đặc biệt của công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đóng góp thêm phần xâydựng Đảng trong sạch, vững táo bạo về thiết yếu trị, bốn tưởng, tổ chức và đạo đức, xâydựng lực lượng cán bộ, tuyệt nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất,ngang khoảng nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức,lối sống cùng những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự gửi hóa" trong nội bộ, đẩy mạnhđấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãng phí, quan tiền liêu”.Câu 2: Đồng chí hãy phân tích số đông nội dung cơ phiên bản của xây dựng phongcách thao tác làm việc của cán bộ đảng viên theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách của6
Chủ tịch hồ Chí Minh? tương tác thực tế bài toán học tập và tuân theo tư tưởng, đạođức, phong cách của quản trị Hồ Chí Minh của bạn dạng thân, cơ quan , 1-1 vị. Đềxuất phương án trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchcủa chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ sở , đơn vị?a/ xuất bản phong cách làm việc của cán cỗ đảng viên theo bốn tưởngđạo đức, phong thái của quản trị Hồ Chí MinhPhong cách sài gòn được bộc lộ trong mọi nghành nghề dịch vụ sống cùng hoạtđộng của Người, sinh sản thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức vàthẩm mỹ, gồm 1 số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong thái làmviệc, phong thái lãnh đạo, phong thái diễn đạt, phong thái ứng xử và phong cáchsinh hoạt.- Phong cách thao tác dân chủ sẽ là phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắctập trung dân chủ, lũ lãnh đạo, cá thể phụ trách; Đi đúng mặt đường lối quầnchúng,“lắng nghe chủ kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “khôngquan trọng”;Tổ chức vấn đề kiểm tra, điều hành và kiểm soát cho giỏi và Nêu gương.chính là thao tác làm việc khoa học; thao tác làm việc có kế hoạch; làm việc đúng giờ; thay đổi mới, sángtạo, không gật đầu đồng ý lối cũ, con đường mòn.- Phong cách thao tác quần chúng: khiêm tốn, nhã nhặn, kế hoạch thiệp; Chântình, nồng hậu, trường đoản cú nhiên; Linh hoạt, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng chừng cách.Đối với nhân dân, chúng ta bè, đồng chí, anh em thì từ bỏ nhiên, bình dị, túa mở, chân tình,vừa chủ động linh hoạt lại vừa ân cần, tế nhị, bình dị, tự nhiên và thoải mái đến nấc hồn nhiên,làm cho bất kể ai được gặp mặt Người hầu như thấy không gian chan hòa, nóng cúng, thoảimái, không cảm xúc sự cách trở giữa lãnh tụ và quần chúng.- Phong cách thao tác làm việc khoa học không xong trau dồi về trình độ chuyên môn nghiệpvụ để càng ngày làm giỏi hơn trọng trách được giao. Tích cực và lành mạnh tham gia những cuộc vậnđộng tiếp thu kiến thức và tuân theo gương Bác. Hoàn thành tốt trách nhiệm của Đảng, Đoàngiao phó. Phiên bản thân luôn đặt mình trong tổ chức, vào tập thể, bắt buộc tôn trọng kỷ luật7
nhà trường, ko trục lợi cá nhân, cho dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn gần gữi vớimọi người, học tập những người dân xung xung quanh để ngày 1 tiến bộ- phong thái nêu gương, nói song song với có tác dụng : luôn luôn có niềm tin xây dựng mộttập thể đoàn kết, biết cộng đồng trách nhiệm, biết yêu thương hỗ trợ nhau thì chắcchắn tập thể đó sẽ vững bạo gan và sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.b/Liên hệ với phiên bản thân: là một đảng viên, thầy giáo với trách nhiệm giảng dạyđược nhà trường phân công, tôi nhận biết cần buộc phải gắn việc học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong thái của quản trị Hồ Chí Minh vào những bài toán làm cơ bảnsau:* Về tư tưởng thiết yếu trị :- tuyệt vời nhất trung thành với nhà nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng sài gòn vàđường lối thay đổi của Đảng;- tin cậy và bền chí mục tiêu hòa bình dân tộc và chủ nghĩa làng hội;- Chấp hành giỏi mọi công ty chương mặt đường lối, quan tiền điểm, công ty trương, nghịquyết của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước;- lành mạnh và tích cực đấu tranh với các biểu lộ suy thoái về tứ tưởng chính trị, phainhạt lý tưởng; đảm bảo lẽ phải, bảo vệ người tốt;- Gương mẫu tiến hành và gồm ý thức tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhândân thực hiện theo mặt đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ yếu sách, điều khoản của Nhànước;- phiên bản thân luôn luôn tích rất tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích tài liệu nhằm tự học; tham gia đầyđủ các lớp tập huấn, tu dưỡng do nhà trường và cấp trên tổ chức, bao gồm ý thức học hỏibạn bè đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệpvụ và năng lượng công tác.* Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống :- Thực hiện giỏi “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạođức hồ Chí Minh, có ý thức hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp;8
- thực hành thực tế tiết kiệm, chiến đấu chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tíchcực đương đầu chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không song song vớilàm, tận dụng chức vụ nhằm thu vén ích lợi cho phiên bản thân với gia đình;- phiên bản thân luôn luôn giữ gìn tư cách, phẩm hóa học đạo đức bí quyết mạng với tính tiềnphong, gương chủng loại của người đảng viên; thực hiện xuất sắc các giải pháp của Ban chấphành tw về những điều đảng viên ko được làm;- phiên bản thân luôn nêu cao ý thức nhiệm vụ và lòng tin phục nhân dân; giảiquyết xuất sắc các đề xuất, đề nghị về quyền và lợi ích chính đại quang minh của đảng viên vàquần chúng trong đơn vị tổ; lành mạnh và tích cực đấu tranh với các biểu thị vô cảm, quan liêu liêu,hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân- có phẩm hóa học đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sinh sống sống cấu kết tậpthể, hoà nhã, gần gụi với anh em đồng nghiệp và nhân dân địa điểm cư trú. Dục tình mậtthiết với nhân dân. Tôn trọng với phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện tốtquy chế dân nhà ở cơ sở;- gồm ý thức trong tự phê bình và phê bình; biết tôn trọng cùng lắng nghe ý kiếncủa fan khác; lành mạnh và tích cực đấu tranh với những biểu thị chia rẽ, bè .c/ Đề xuất rất nhiều giải pháp, ý tưởng:Để xây cất được mối liên hiệp nội bộ theo tôi họ cần Đặt công dụng tậpthể lên đầu. Sự đoàn kết, thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến con bạn ta nhiệt độ tìnhvà yêu mến các bước hơn.Ngay từ đầu năm học từng đoàn thể bắt buộc xây dựng cho mình planer làmviệc của năm và phân định các bước cụ thể mang đến từng tháng, từng kì. Việc xây dựngkế hoạch đề xuất sát với thực trạng thực tế, không qua loa, toàn bộ hay tầm thường chung,có sự phân định trách nhiệm quá trình rõ ràng, phân đúng người, đúng câu hỏi dựatheo khả năng, ưa thích của mỗi cá nhân như vậy hiệu quả các bước sẽ cao. Sự rạchròi trong các bước sẽ khiến mỗi tín đồ có trọng trách hơn trong công việc củamình, tránh khỏi tình trạng đổ lỗi mang đến nhau. Dù cá thể hay đồng chí đều đề xuất biết9

Xem thêm: Cách Lập Bảng Xuất Nhập Tồn Hàng Hóa Hàng Ngày Chi Tiết Nhất

lắng nghe ý kiến đóng góp để tìm ra loại đúng, loại hay mà sửa chữa để hoàn thiệnmình.Mỗi đảng viên chúng ta rất bắt buộc thấm nhuần và học theo hầu như phong cáchtrên của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ cần một lời chào chân tình, một nụ cười niềmnở, một động tác cử chỉ vượt bên cạnh quy bí quyết thông thường, chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ xóa bỏmọi ngăn cách về chức vụ, địa vị, giữa cấp trên cấp cho dưới, giữa lãnh tụ cùng với nhân dân;đem đến cho mọi fan ý thức về sự việc bình đẳng trả toàn. Mỗi bọn họ ai ai cũngcần học bác những đức tính giỏi đẹp ấy trong cơ quan đơn vị tương tự như với anh emngười thân, bà con lối xóm…Người luôn luôn luôn bộc lộ thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng, khoandung, khiêm nhường, độ lượng với bé người. Cũng chính vì vậy cơ mà sức cuốn hút, cảmhóa, cảm phục, yêu thích và thúc đẩy mọi người hướng về cái chân, thiện, mỹtrong cuộc sống và công tác. Bí quyết ứng xử không chỉ dừng lại ở tình thương yêu vàsự nhiệt tình Người dành cho các đối tượng người sử dụng trong giao tiếp, cơ mà nó còn thể hiệnthông qua sự nêu gương của Người. Sinh thời, khi tổ quốc vừa giành được độclập năm 1945, đứng trước nạn đói , hồ nước Chí Minh kêu gọi toàn dân khử “giặc đói”bằng một hành vi cụ thể, mười ngày nhịn ăn uống một bữa để lấy số gạo kia cứunhững người bị đói và chính người đã gương mẫu trang nghiêm thực hiện.Chủ tịch hồ nước Chí Minh, lãnh tụ nâng niu của dân tộc bản địa ta, đã hiến dưng tất cảtình cảm, trí tuệ cùng cuộc đời cho sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng với nhân dân ta.Người vẫn để lại gia sản vô giá chỉ là bốn tưởng tấm gương đạo đức nghề nghiệp trong sáng, mẫu mã mực,cao đẹp, kết tinh phần đa giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc, của nhân loại và thời đại.Học tập theo gương chưng là là niềm vinh dự từ bỏ hào đôi với từng cán bộ đảng viên vàmỗi fan dân Việt Nam.Đối với phiên bản thân là một trong Đảng viên, học theo gương Bác là 1 nhiệm vụ rấtquan trọng với thường xuyên, thông qua đó để giáo dục, tập luyện mình, xứng đáng là concháu của Bác. Nhận thấy được điều đó bạn dạng thân tôi luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi vềphẩm hóa học đạo đức, biết kính trên dường dưới, đối xử đúng mực, hòa nhã với đồngnghiệp, bạn thân, bà bé lối xóm,; Đồng cảm và sẵn sàng giúp sức những người
10có thực trạng đặc biệt; ko kiêu căng, từ bỏ cao, trường đoản cú đại trong đều trường hợp, đặcbiệt ko tham gia vào các tệ nạn làng mạc hội, là tấm gương cho con cháu noi theoHọc tập đạo đức nghề nghiệp của bác bỏ Hồ, chúng ta còn rất có thể học tập qua thiết yếu những tấmgương đồng nghiệp, bè bạn xung quanh. Cùng hãy để câu hỏi học tập đó đi vào chính cuộcsống từng ngày của mỗi bọn họ chứ không phải là những hoạt động có tính chấtphong trào. Do học tập, tuân theo tấm gương đạo đức hcm là sẽ giúp chúng tasống tốt hơn, đẹp nhất hơnHôm nay, bọn họ học theo Bác, tuân theo Bác chính là học tập và rèn luyện đểcó một cái Tâm vào sáng. Yêu Bác, học chưng để lòng ta trong sáng hơn, để lòng ta hòachung với mọi tâm tư, trăn trở, nỗi niềm của nhân dân, của dân tộc.Tôi tin, sống đơn giản và giản dị như Bác, tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp củaBác để thấy một nước ta vững vàng cải cách và phát triển ở ngày mai. Là mọi đảng viên,cánh tay cần của xã hội, chúng ta cần học hành và làm theo tấm gương đạo đức củaBác. Đó không chỉ là là nhiệm vụ của cá nhân tôi, cá thể chúng ta, ngoài ra vì vậnmệnh của đất nước Việt Nam. Sống giản dị như Bác còn là để trả ơn cuộc đời, trảơn đều máu và nước mắt của các thế hệ cha anh đã bửa xuống cho tự do, độc lậphôm nay.Người viết bài dự thiNguyễn Thị Thu Hương11
*
bài bác Giảng một số trong những Nội Dung Cơ bạn dạng Về tứ Tưởng, Đạo Đức, phong thái Hồ Chí Minh 68 1 2
*
thông tư 05-CT/TW về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh 5 1 5
*
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH; TÁM LỜI BÁC HỒ CĂN DẶN ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG 24 2 3
*
BÀI DỰ THI tò mò về bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; Tám lời bác Hồ dặn dò Đảng cỗ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang 28 3 5
*
một vài biện pháp cải thiện hiệu quả giáo dục và đào tạo đạo đức cho đoàn tụ , bạn teen trường thpt lam gớm qua học hành và tuân theo “tư tưởng, đạo đức, phong thái hồ chí minh 22 790 0