Bảo Mật

      818
ruby-diễn đàn.org thu thập đọc tin của người dùng gửi cho Cửa Hàng chúng tôi. Chúng tôi cũng tích lũy lên tiếng trải qua số đông trang người dùng truy cập, ban bố được hỗ trợ thông qua việc điều tra khảo sát và ĐK, API. Những thông báo này hoàn toàn có thể đựng tài liệu cá nhân của bạn gồm những: tương tác, số Smartphone, vv... ruby-diễn đàn.org cam kết bảo vệ an ninh báo cáo của công ty. Chúng tôi không được phxay bật mí biết tin cá thể mà lại không tồn tại sự cho phép bằng văn uống bản. Tuy nhiên, một vài đọc tin thu thập tự các bạn cùng về các bạn được sẽ được áp dụng để hỗ trợ câu hỏi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cùng với các bạn. Những báo cáo Shop chúng tôi tích lũy ko được share với chúng ta, chào bán hoặc dịch vụ cho thuê, xung quanh một vài trường phù hợp sau đây:

ruby-forums.org hoàn toàn có thể share báo cáo cá thể để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động phi pháp, nghi hoặc gian lận, những trường hợp liên quan mang đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yên cầu của lao lý.
ruby-forum.org hợp tác cùng với các đơn vị không giống đại diện thay mặt công ty chúng tôi ngơi nghỉ một vài trách nhiệm với có thể rất cần phải share công bố của người sử dụng cùng với bọn họ để cung cấp những sản phẩm với hình thức dịch vụ cho chính mình. ruby-forums.org cũng có thể share thông tin của người sử dụng nhằm cung cấp sản phẩm hoặc các dịch vụ nhưng mà chúng ta yên cầu hoặc Khi Shop chúng tôi đã đạt được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi đã đưa biết tin về chúng ta nếu như công ty chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với cửa hàng khác. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thông tin cho mình bởi email hoặc bằng cách thông báo khá nổi bật trên website của Cửa Hàng chúng tôi trước lúc thông tin về bạn được bàn giao với thay đổi đối tượng người tiêu dùng của một Chính sách Bảo mật không giống.
Bảng tóm tắt này được cung cấp cho chính mình bởi ích lợi của công ty và không buộc ràng pháp luật. Xin phấn kích gọi Điều khoản một phương pháp toàn diện để nắm vững.