Bộ nhớ trong của máy tính gồm những thành phần nào

      23

Lẽ ra, đây cần là 1 trong giữa những nội dung bài viết thứ nhất trên blog của mình, tuy thế bởi sơ sẩy về khía cạnh ý tưởng yêu cầu hiện nay nó bắt đầu được xuất bạn dạng