Business Strategy Là Gì

      193
Chiến lược của doanh nghiệp (tiếng Anh: Business Strategy) là xác định các định hướng để sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực trong các khu vực chức năng khác nhau nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Business strategy là gìChiến lược của doanh nghiệp (Business Strategy)

Khái niệm

Chiến lược của doanh nghiệp trong tiếng Anh gọi là Business Strategy.

Chiến lược của doanh nghiệp là xác định các định hướng để sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực trong các khu vực chức năng khác nhau nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp.

Khi một doanh nghiệp đã xác định sứ mệnh và phát triển các mục tiêu thì nó đã biết rõ nó muốn đi đâu. Công việc quản lí tiếp theo là phải phát triển "một thiết kế tổng quát" để đạt điều đó. Thiết kế tổng quát này chính là chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.

Vai trò

Vai trò của chiến lược tổng thể trong kế hoạch hóa chiến lược là phải nhận dạng các phương pháp và nguyên tắc chung mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để đạt các mục tiêu của nó.

Xem thêm: Phương Pháp Cơ Bản Dịch Việt-Anh Và Ngữ Pháp Pdf, Phương Pháp Cơ Bản Dịch Việt

Chiến lược tổng thể sẽ chi phối đến sự lựa chọn các quyết định chủ yếu mà doanh nghiệp sẽ làm trong dài hạn.

Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

Bảng: Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp


Sản phẩm

Thị trường

Sản phẩm

hiện tại

Sản phẩm có liên quan

Sản phẩm mới

Khách hàng hiện tại

Thâm nhập thị trường

Mở rộng sản phẩm

Phát triển sản phẩm

Thị trường có liên quan

Mở rộng thị trường

Mở rộng kinh doanh

Phát triển kinh doanh thị trường tập trung

Khách hàng mới

Phát triển thị trường

Phát triển kinh doanh: sản phẩm tập trung

Đa dạng hóa


Các mục tiêu của doanh nghiệp có thể đạt theo hai cách đó là:

Quản lí tốt nhất các công việc hiện tạihoặc tìm ra các công việc mới phải làm của doanh nghiệp. Để chọn cách nào hoặc cả hai cách trên doanh nghiệp phải quyết định tập trung vào các khách hàng hiện tại hoặc phải tìm kiếm các khách hàng mới hoặc cả hai.

Bảng trên thể hiện những chiến lược tăng trưởng mà doanh nghiệp có thể lựa chọn. Nó được biết đến như là một ma trận thị trường sản phẩm chỉ ra các loại chiến lược mà một doanh nghiệp có thể theo đuổi để đạt các mục tiêu của nó.

Ma trận này chỉ ra rằng một doanh nghiệp có thể phát triển trên thị trường theo những cách khác nhau nhờ tập trung vào các sản phẩm hiện tại hay mới và vào các khách hàng hiện tại hay khách hàng mới.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)


Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn (Potential Competitors) là gì?

Thanh Hoa


Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Link bài gốc
Like
Chia sẻ


TAG:
TIN MỚI
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Liên kết nổi bật
ruby-forum.org Trách nhiệm về thông tin
x
Trách nhiệm về thông tin
ruby-forum.org tổng hợp nguyên văn thông tin từ một số cơ quan thông tấn, báo chí trong nước theo quy định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi nhận thấy các thông tin gốc có thay đổi; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về trách nhiệm phản hồi, đính chính, cải chính... Đề nghị người dùng tham khảo thông tin gốc đồng thời dẫn nguồn chính xác theo cơ quan báo chí phát hành thông tin trong trường hợp trích dẫn một phần hoặc nguyên bản các thông tin do ruby-forum.org tổng hợp. Người dùng tự chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về bản quyền, trong trường hợp này.
ruby-forum.org