Cách Cắm Dây Audio Trên Main

      145

Các bác rất có thể chỉ giúp mình cách cắn jachồng audio phía đằng sau thùng case (3 Zắc cắm audio vùng sau Mainboard Intel D945GCNL được ko ạ ?) Dây bên trên thùng CASE gồm 8 dây 1.Dây Cam (Orange) MIC-BIAS 2.Dây Đen (Black) GND 3.Dây Đỏ (Red) L-OUT 4.Dây Xanh Dương (Blue) L-INT 5.Dây Xanh Lá (Green) MIC-IN 6.Dây Đen (Black) GND 7.Dây Vàng (Yellow) R-OUT 8.Dây Tím (Purple) R-IN Sơ trang bị trên Mainboard Hãng Intel D945GCNL 9 7 5 3 1 * * * * * * * * * 10 8 6 4 2 Làm vậy nào đính thêm dây sau cho jaông xã Audio sinh sống phía sau thùng Case hoạt động được ạ ? Audio Phía trước thùng CASE của em bị hư rồi Cám ơn các chưng đang tận tâm chỉ giúp !!!


Bạn đang xem: Cách cắm dây audio trên main

Du00e2y tru00ean thu00f9ng CASE cu00f3 8 du00e2y 1.Du00e2y Cam (Orange) MIC-BIAS 2.Du00e2y u0110en (Black) GND 3.Du00e2y u0110u1ecf (Red) L-OUT 4.Du00e2y Xanh Du01b0u01a1ng (Blue) L-INT 5.Du00e2y Xanh Lu00e1 (Green) MIC-IN 6.Du00e2y u0110en (Black) GND 7.Du00e2y Vu00e0ng (Yellow) R-OUT 8.Du00e2y Tu00edm (Purple) R-IN Su01a1 u0111u1ed3 tru00ean Mainboard Hãng Intel D945GCNL 9 7 5 3 1 * * * * * * * * * 10 8 6 4 2 Lu00e0m thu1ebf nu00e0o gu1eafn du00e2y sau cho jaông chồng Audio u1edf phu00edomain authority sau thu00f9ng Case hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u01b0u1ee3c u1ea1 ? Audio Phu00eda tru01b0u1edbc thu00f9ng CASE cu1ee7a em bu1ecb hu01b0 ru1ed3i Cu00e1m u01a1n cu00e1c bu00e1c u0111u00e3 tu1eadn tu00ecnh chu1ec9 giu00fap !!!","product_id":0,"type":0,"date":1294209388,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4124/258283/cach-cam-day-audio-tren-mainboard.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net

quý khách hàng thân mến!

Theo sơ đồ vật Front Panel Audio Connector, ý nghĩa cam kết hiệu trên MainBoard của bạn thứu tự sẽ là:Slot 1 = Port1LSlot 2 = GroundSlot 3 = Port1RSlot 4 = Presence#Slot 5 = Port2RSlot 6 = Sense1_RetSlot 7 = Sense_SendSlot 8 = Key (no pin)Slot 9 = Port2LSlot 10 = Sense2_Ret-> quý khách đã biết ý nghĩa sâu sắc màu của từng dây trên Case rồi Vậy bạn cđọng theo sơ vật dụng nhằm đấu gửi tự Front Panel Audio sang Baông chồng Panel thôi.- Có thể xem thêm sơ đồ vật mạch và giải pháp đấu của MainBoard gửi sống tệp kèm theo.(Vấn đề của các bạn sẽ được kiếm tìm thấy tự trang 40 đến trang 43)

*
mainboard_intel_d945gcnl_9409.rar - Chúc các bạn thành công xuất sắc.


Xem thêm:

Bu1ea1n thu00e2n mu1ebfn! Theo su01a1 u0111u1ed3 Front Panel Audio Connector, u00fd nghu0129a ku00fd hiu1ec7u tru00ean MainBoard cu1ee7a bu1ea1n lu1ea7n lu01b0u1ee3t su1ebd lu00e0:Slot 1 = Port1LSlot 2 = GroundSlot 3 = Port1RSlot 4 = Presence#Slot 5 = Port2RSlot 6 = Sense1_RetSlot 7 = Sense_SendSlot 8 = Key (no pin)Slot 9 = Port2LSlot 10 = Sense2_Ret-> Bu1ea1n u0111u00e3 biu1ebft u00fd nghu0129a mu00e0u cu1ee7a tu1eebng du00e2y tru00ean Case ru1ed3i Vu1eady bu1ea1n cu1ee9 theo su01a1 u0111u1ed3 u0111u1ec3 u0111u1ea5u chuyu1ec3n tu1eeb Front Panel Audio sang trọng Back Panel thu00f4i.- Cu00f3 thu1ec3 tđắm đuối khu1ea3o su01a1 u0111u1ed3 mu1ea1ch vu00e0 cu00e1ch u0111u1ea5u cu1ee7a MainBoard gu1eedi u1edf tu1ec7p u0111u00ednh ku00e8m.(Vu1ea5n u0111u1ec1 cu1ee7a bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c tu00ecentimet thu1ea5y tu1eeb trang 40 u0111u1ebfn trang 43) mainboard_intel_d945gcnl_9409.rar - Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":258283,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":258283,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<{"id":1484760,"parent_id":1443483,"user_id":6942685,"description":"Mu00ecnh nghu0129 du00e0n du00e2y nu00e0y tu1ea7m 200k u0111u1ed5 lu1ea1i thu00f4i bu1ea1n u1ea1","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":258283,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhruby-forum.org3
gmail.com","name":"Hoa Du1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhruby-forum.org3