CÁCH CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

      69

Bài tập cân đối phản ứng oxi hóa khử là dạng bài tập cơ bạn dạng và rất đặc biệt đối cùng với môn hóa học THPT. Kiến Guru share tới các em học sinh các phương pháp và dạng bài tập mẫu giúp các em thay vững, giải nhanh các dạng bài tập cân bằng phản ứng lão hóa khử.

Bạn đang xem: Cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử

I.Phương pháp và ví dụ về bài tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: tổng số electron dường = tổng số electron nhận

Bước 1. Xác định số oxi hóa biến hóa thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phương trình phản ứng cùng tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta rất có thể cân bởi phản ứng thoái hóa – khử theo phương thức tăng – bớt số lão hóa với nguyên tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- làm phản ứng lão hóa – khử còn có thể được cân đối theo phương pháp ion–electron: lấy ví dụ như ...

- nếu như trong một phương trình phản nghịch ứng oxi hóa – khử có khá nhiều nguyên tố gồm số thoái hóa cùng bớt (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu bọn chúng thuộc cũng một chất: thì phải bảo đảm an toàn tỉ lệ số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất khác nhau: thì phải đảm bảo an toàn tỉ lệ số mol của các chất kia theo đề sẽ cho.

* trường hợp đối với hợp hóa học hữu cơ:

- trong trường hợp nhưng mà hợp chất hữu cơ trước cùng sau phản bội ứng có một nhóm nguyên tử chuyển đổi và một trong những nhóm không đổi thì nên khẳng định số lão hóa của C vào từng nhóm rồi new cân bằng.

- vào trường hợp mà hợp chất hữu cơ đổi khác toàn cỗ phân tử, nên cân bằng theo số lão hóa trung bình của C.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. cân đối phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. khẳng định sự chuyển đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2.

Xem thêm: Cách Ép Đồ Map Dragon V1000 By Tuân Hoàng, Cách Ép Đồ Trong Map Legend Of The Dragon V1000

Lập thăng bởi electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ có 1CrS với 3N

*
.

Bước 3. Đặt các hệ số vừa tìm kiếm vào phản nghịch ứng và cân bằng phương trình bội nghịch ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. thăng bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản bội ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. thăng bằng phản ứng trong dung dịch tất cả

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử và hướng dẫn giải

Phần bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử bao hàm 5 thắc mắc có đáp án chi tiết thuộc các dạng khác nhau và 3 thắc mắc học sinh từ bỏ làm.

Cân bằng phản ứng lão hóa khử được áp dụng trong số đông các dạng bài tập trung học phổ thông và dàn trải xuyên suốt trong phần nhiều các câu hỏi bài tập trong các đề thi chất hóa học THPT. Bởi vì vậy, các câu hỏi minh họa sau đây sẽ giúp đỡ học sinh dễ tưởng tượng và rứa vứng các năng lực giải bài tập cân bằng phản ứng lão hóa khử.

1. Đề bài bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 1. mang đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho thấy hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 theo lần lượt là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. đến phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho biết tỉ lệ hệ số của chất khử và chất oxi hóa sau thời điểm cân bằng là lời giải nào bên dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. thăng bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. thăng bằng phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. thăng bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: lời giải C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài tập trường đoản cú làm

Câu 1. Hãy cân đối phương trình làm phản ứng lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Khẳng định hệ số thăng bằng của KMnO4 trong phản bội ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn lời giải đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân đối phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương thức thăng bởi e:

*

Trên phía trên là phương thức giải cụ thể các dạng bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử. Bao hàm các lấy ví dụ minh họa và bài bác tập mẫu kèm đáp án chi tiết. Con kiến Guru hy vọng thông qua bài học này, hoàn toàn có thể giúp các em học viên nắm vững loài kiến thức, đọc rõ thực chất và dễ dãi ghi ghi nhớ các cách thức làm các dạng bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử. Những em bao gồm thể đọc thêm nhiều bài học có ích tại con kiến Guru nhé!