CÁCH CHỈNH LINETYPE TRONG CAD

      1,141

Linetype là định dạng kiểu nét vẽ trong autocad. Tùy vào từng chi tiết, đối tượng cụ thể trong bản vẽ mà chúng ta sử dụng loại đường nét nào cho phù hợp để phân biệt các đối tượng trong cùng một bản vẽ.

Bạn đang xem: Cách chỉnh linetype trong cad

Các kiểu nét thường dùng như: Nét đứt, nét thẳng, nét đứt trục, nét đứt chấm…

Cách nhập dạng đường (Linetype) cho bản vẽ

Gõ lệnh “LT”

Xuất hiện hộp thoại Linetype Manager

*
*

Ta kích vào “Load” và tìm dạng đường mà ta muốn load vào bản vẽ / Sau đó nhấn Ok

 

Sau đó ta chọn dạng đường cần sử dụng

Nhấn vào biểu tượng “Show Detail” để hiện thêm thông tin chi tiết như hình dưới

*
*

Các thông số ở bảng thông tin chi tiết này

– Name: Ta có thể đặt lại tên dạng đường

– Description: Sửa lại các mô tả cho dạng đường này

– Global scale factor: Định tỷ lệ tổng thể cho tất cả các dạng đường này ( bao gồm cả những đối tượng đã vỗ và sử dụng dạng đường này, và những đối tượng sắp vẽ sử dụng dạng đường này).

– Current object scale: Định tỷ lệ cho dạng đường với những đối tượng sắp vẽ với dạng đường này.

– Use paper space units for scaling: Sử dụng đơn vị khổ giấy cho tỷ lệ

– Click “set current” để gọi ra bản vẽ sử dụng / Nhấn “OK” bây giờ các bạn sử dụng lệnh thì dạng đường đó sỗ được gọi ra sử dụng

– Còn nểu muốn quay về sử dụng dạng đường như trong bảng thiết lập layer thì ta gõ lại lệnh “LT” chọn “By layer” và ấn “set current” để sử dụng.

Định tỷ lệ cho dạng đường

Với những nét liền, việc định tỷ lệ thường không phải sử dụng tới.

Xem thêm: Bảng Quy Cách Thép Ống Thép Đúc Cập Nhật Năm 2021, Quy Cách Thép Ống Đen

Với đường nét đứt, khi tỷ lệ quá nhỏ đường nét đứt sẽ gần như là nét liền, chúng ta phải zoom nhiều lần mới nhìn thấy được nét đứt.

Để tăng khoảng cách nét đứt chúng ta cần tăng tỷ lệ cho dạng đường. Để tăng tỷ lệ cho dạng đường ta dùng lệnh LTS.

* Nhập lệnh LTS => Enter

* Nhập giá trị tỷ lệ mới vào thành command bar.

* Ta nhập giá trị lớn hơn 0 vào rồi Enter. (Nhập giá trị mới bao giờ nét đứt có khoảng giãn phù hợp với bản vẽ thì thôi).