CÁCH CHỨNG MINH THẲNG HÀNG

      253

Bài viết này khuyên bảo cho những em giải pháp chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng qua các ví dụ bao gồm giải thuật chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Cách chứng minh thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là nhấn xét về hướng giải quyết và xử lý một bài xích tân oán minh chứng 3 điểm thẳng hàng. lấy một ví dụ 1 : Cho D ABC vuông trên B. Trên nữa khía cạnh phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx đem M làm sao để cho CM = AB. Chứng minc A, M cùng D là trung điểm của BC thẳng hàng.

Xem thêm:

Giải.


Xét ?ABD với ?MCD, ta bao gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF Hay : D, E, F thẳng sản phẩm.

các bài luyện tập trường đoản cú giải:

lấy ví dụ như 1 : Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB rước điểm F làm thế nào cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC mang điểm E sao cho AC = AE. a) Chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)gọi K là trung điểm EF cùng D là trung điểm BC. Chứng minc : KB = FD. d) Chứng minh: K, A, D thẳng mặt hàng. lấy ví dụ như 2 :Cho Δ ABC tất cả M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC đem điểm D sao để cho MD = MC. a) Chứng minh Δ MAD = Δ MBC và AD // CB. b) Lấy N trực thuộc AD; NM giảm BC trên P. Chứng minh AN = BP. c) Trên nửa khía cạnh phẳng bờ AB ko đựng điểm D, vẽ tia AE sao để cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Chứng tỏ D, A, E trực tiếp sản phẩm.