CÁCH ĐẾM SỐ TIẾNG NHẬT

      134

Người Nhật ko thực hiện một biện pháp đếm nhằm vận dụng bình thường mang đến toàn bộ các dụng cụ, rứa vào kia chúng ta tất cả bí quyết đếm đồ vật riêng trong tiếng Nhật. Đây là số đông kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng độc nhất vô nhị mang đến chúng ta bắt đầu bắt đầu học giờ đồng hồ Nhật. Các các bạn hãy đọc những cách đếm mà bản thân liệt kê sau đây nhé

*

​Cách gọi thay thể

→ 1 : ichi いち→ 2 : ni  に→ 3 : san  さん→ 4 : yon よん→ 5 : go  → 6 : roku ろく→ 7 : nana  なな→ 8 : hachi はち→ 9 : kyuu きゅう→ 10: juu じゅう→ 11: juu + ichi  じゅういち→ 12: juu + ni  じゅうに –> tựa như cho 13 cho 19→ 20: ni + juu  にじゅう→ 21: ni + juu + ichi  にじゅういち –> tương tự→ 30: san + juu  さんじゅう→ 40: yon + juu よんじゅう –> tương tự như 40 mang lại 90→ 100: hyaku  ひゃく –> chú ý: không có tiên phong hàng đầu (ichi)→ 200: ni hyaku にひゃく,→ 400: yon hyaku よんひゃく,500: go hyaku ごひゃく,→ 700: nana hyaku ななひゃく, → 900: kyuu hyaku  きゅうひゃく→ 300: san byaku さんびゃく→ 600: rop pyaku ろっぴゃく → 800: hap pyaku  はっぴゃく→ 1000: sen せん –> chú ý: không có hàng đầu (ichi)→ 2000 –> 9000: cũng ghnghiền lại nlỗi bên trên cơ mà chú ý gồm 2 biến đổi thể:→ 3000: san zen さんぜん8000: has sen  はっせん→ 10.000: iđưa ra man いちまん –> chú ý: hiện nay thì lại sở hữu hàng đầu (ichi)→ 100.000: 10 + 4 số 0 –> juu man じゅうまん→ 1.000.000: 100 + 4 số 0 –> hyaku man ひゃくまん→ 10.000.000: 1000 + 4 số 0 –> sen man せんまん→ 100.000.000: ichioku (trường hợp sệt biệt) いちおく

Cái bên trên chỉ là đếm số thôi (1, 2, 3, 4) hoặc nhằm đếm tiền. Thế còn trường hòa hợp đếm đồ gia dụng vật hay loại gì đó thì sao (như 1 loại cặp, 2 song giầy, 3 mon, 4 fan, 5 con cá, 6 tầng lầu…). Trong giờ Nhật chia nhỏ ra làm nhiều nhóm riêng biệt, và mỗi nhóm lại có giải pháp đếm không giống nhau, rồi trong những nhóm lại sở hữu vài ba ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng nữa.


Bạn đang xem: Cách đếm số tiếng nhật

Nhóm 1:

Đếm dụng cụ dài (bút, cnhị, trái chuối): số đếm + ほん/ぼん/ぽん

Đếm ly, ly, bóc, chén: số đếm +  はい/ばい/ぱい

Đếm thụ đồ nhỏ (mèo, cá, côn trùng): số đếm + ひき/びき/ぴき

Các biến chuyển thể trong đội này:

1 cái/con: いっぽん/いっぱい/いっぴき6 cái/con: ろっぽん/ろっぱい/ろっぴき8 cái/con:  はっぽん/はっぱい/はっぴき10 cái/con: じゅっぽん(じっぽん)/じゅっぱ い(じっぱい)/じゅっぴき(じっ ぴ き)3 cái/con: さんぼん/さんばい/さんびき

Hỏi bao nhiêu: なんぼん/なんばい/なんびき

Còn lại đa số là số đếm bình thường + ほん/はい/ひき

Chú ý: còn lại đêu là số đếm thông thường cơ mà nên tuân thủ những biến chuyển thể sinh sống bên trên (có nghĩa là 11 loại thì vẫn chính là juu + biến hóa thể 1, 26 loại là ni juu + phát triển thành thể 6)

→ tính năng này vận dụng cho tất cả những nhóm.

Nhóm 2:


Đếm nhà: số đếm + けん/げん

Đếm tầng lầu: số đếm +  かい/がい

Các đổi thay thể vào nhóm này:

1 căn/tầng:  いっかい

6 căn/tầng:  ろっかい

8 căn/tầng:  はっかい

10 căn/tầng: じゅっかい(じっかい)

3 căn/tầng: さんげん/さんがい

Hỏi bao nhiêu: なんげん/なんがいCòn lại hồ hết là số đếm bình thường + けん/かい

Nhóm 3:

Đếm đồ vật theo cặp (giầy, dép): số đếm + そく/ぞく

Các đổi mới thể trong nhóm này: kiểu như đội 2 cơ mà không tồn tại vươn lên là thể “6” (tức thị 6 đôi thì vẫn chính là ろくそく chđọng ko phải ろっそく)

Còn lại đa số là số đếm thông thường + そく

Nhóm 4:

Đếm lần: số đếm + kai かい


Xem thêm:

Đếm dụng cụ bé dại (cục gôm, xí ngầu): số đếm +

Các trở nên thể vào đội này:

1 quả:  いっこ 

6 quả:  ろっこ 

8 quả:  はっこ 

10 quả: じゅっこ

Còn lại là số đếm thông thường +

Hỏi từng nào quả: なんこ

Đếm tháng: số đếm + かげつ

Các trở thành thể vào nhóm này:

1 tháng: いっかげつ 

6 tháng: ろっかげつ hoặc nói theo cách khác là はんとし 

8 tháng: はっかげつ 

10 tháng:  じゅっかげつ 

3 mon vẫn chính là さんかげつ 


Còn lại là số đếm thông thường + かげつ

Hỏi bao nhiêu mon là: 何か月なんかげつ

Nhóm 5:

Đếm tuổi: số đếm + さい

Đếm sách vở: số đếm + さつ

Đếm đồ vật theo bộ (quần áo): số đếm +  ちゃく

Đếm tuần: số đếm + しゅうかん

Các đổi thay thể trong nhóm này: (chú ý, không có vươn lên là thể “6”)

1 tuổi/cái/tuần: いっさい/いっさつ/いっちゃく/ いっじゅうかん

8 tuổi/cái/tuần: はっさい/はっさつ/はっちゃく/ はっしゅうかん

10 tuổi/cái/tuần: じゅっさい/じゅっさつ/じゅっち ゃく/じゅっしゅうかん

Trường vừa lòng quánh biệt: đôi mươi tuổi là はたち

Nhóm 6:

Đếm trang bị tự: số đếm + ban ばんĐếm dụng cụ mỏng (lá thư, tờ giấy, áo sơ mi): số đếm + まいĐếm máy móc, xe cộ: số đếm + だい

Nhóm 7: (bao hàm phần lớn nhóm tất cả từng thứ hạng biến thể riêng)


① Đếm người: số đếm + にん

Các biến hóa thể:

1 người:  ひとり2 người: ふたり4 người: よにん (giống như mang đến 14, 24…nghĩa là 14 người là juu + yonin)

② Đếm đồ vật nói chung

1 cái: ひとつ2 cái: ふたつ3 cái: みっつ4 cái:  よっつ5 cái: いつつ6 cái:  むっつ7 cái: ななつ8 cái:  やっつ9 cái:  ここのつ10 loại :  とお

→ bước đầu từ bỏ 11 trsống đi trnghỉ ngơi về số đếm thông thường dẫu vậy ko thêm

③ Đếm ngày và ngày tây:

1 ngày: いちにち, ngày 1: ついたち

Còn lại thì cả hai bên số đông tương đương nhau.2 ngày, ngày 2: ふつか3 ngày, ngày 3:  みっか4 ngày, ngày 4: よっか5 ngày, ngày 5:  いつか6 ngày, ngày 6: むいか7 ngày, ngày 7: なのか8 ngày, ngày 8: ようか9 ngày, ngày 9: ここのか10 ngày, ngày 10:  とおか14 ngày, ngày 14: じゅうよっか17 ngày, ngày 17: じゅうしちにち19 ngày, ngày 19:  じゅうくにちtrăng tròn ngày, ngày 20:  はつか24 ngày, ngày 24:  にじゅうよっか27 ngày, ngày 27: にじゅうしちにち29 ngày, ngày 29: にじゅうくにち

→ các ngày khác trsống về bình thường: số đếm + にち

④ Đếm giờ đồng hồ với giờ đồng hồ đồng hồ (suốt 3 giờ, hiện giờ là 3 giờ)

Đếm giờ: số đếm + じかん

Giờ đồng hồ: số đếm + 

Các trở thành thể:

4 giờ: よじかん/よじ7 giờ: しちじかん/しちじ9 giờ: きじかん/くじ

⑤ Đếm phút ít với phút đồng hồ: hầu như là số đếm + ふん/ぷん

Các biến chuyển thể:

1 phút: いっぷん6 phút: ろっぷん8 phút:  はっぷん10 phút: じゅっぷん(じっぷん)3 phút:  さんぷん4 phút:  よんぷん

hỏi bao nhiêu: なんぷん

→ Còn lại là số đếm bình thường + ふん (riêng rẽ 1/2 tiếng còn có thêm từ はん)

⑥ Tháng tây (đếm mon vẫn phía bên trong đội 4): số đếm + がく

Các biến thể:

mon 4: しがくtháng 7: しちがくtháng 9: くがく

⑦ Đếm năm: số đếm + ねん

Có 1 trở nên thể: 4 năm: よねん (giống như mang đến 14, 24…tức thị 14 năm là juu + yonen)Trên đấy là tổng thể bí quyết đếm (người, vật, đồ gia dụng vật) trong tiếng Nhật. khi học các đơn vị chức năng đếm này, những bạn đề nghị ghi nhớ được biện pháp đếm của từng các loại với các trường vừa lòng biến đổi âm của chính nó. Hi vọng với bài chia sẻ này của Du học Japan để giúp các bạn có thể sáng tỏ được với sử dụng đúng số đếm và số sản phẩm từ bỏ trong tiếng Nhật.