CÁCH ĐỒNG BỘ ẢNH LÊN ICLOUD

      230

Sử dụng Kho ảnh của tôi với ứng dụng Ảnh

*
để xem các ảnh gần đây trên iPhone, iPad hoặc iPod touch. Tự động lưu trữ tới 1000 ảnh trong 30 ngày mà không cần sử dụng dung lượng iCloud hay Ảnh iCloud.

Bạn đang xem: Cách đồng bộ ảnh lên icloud

Kho ảnh của tôi tự động tải lên các ảnh gần đây nhất của bạn vào iCloud, do đó bạn có thể xem chúng trên các thiết bị đang không sử dụng Ảnh iCloud. (Kho ảnh của tôi không tải lên Live Photos hoặc video). Bạn phải đăng nhập trên tất cả các thiết bị bằng cùng một ID ruby-forum.org.


Kho ảnh của tôi không tính vào dung lượng iCloud và chỉ lưu ảnh tĩnh. Ảnh của bạn sẽ tự động tải lên khi bạn thoát khỏi ứng dụng Camera và được kết nối với Wi-Fi, nhưng nội dung sửa sẽ không được cập nhật trên tất cả thiết bị.

Đi tới Cài đặt

*
 > <tên của bạn> > iCloud > Ảnh, sau đó bật Tải lên Kho ảnh của tôi.

Nếu bạn tạo ID ruby-forum.org gần đây, Kho ảnh của tôi có thể không khả dụng. Nếu Kho ảnh của tôi không khả dụng, hãy sử dụng Ảnh iCloud để lưu giữ ảnh và video của bạn trong iCloud.


Ảnh trong Kho ảnh của tôi vẫn tồn tại trong iCloud trong 30 ngày – sau đó sẽ bị xóa. Để giữ lại các ảnh này, bạn phải lưu ảnh từ Kho ảnh của tôi vào iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Trong tab Album, chạm vào Kho ảnh của tôi.

Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Gmail Trên Điện Thoại Android, Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Email Của Android

Chạm vào Chọn, sau đó chọn tất cả ảnh bạn muốn lưu.

Chạm vào , sau đó chạm vào Lưu hình ảnh.


Chạm vào album Kho ảnh của tôi, chạm vào Chọn, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Lưu những bức ảnh đẹp nhất của bạn vào iCloud hoặc thiết bị: Chọn các ảnh đó, sau đó chạm vào Thêm vào.

Chia sẻ, in hoặc sao chép: Chọn các ảnh, sau đó chạm vào .

Xóa ảnh: Chọn các ảnh, sau đó chạm vào

*
.

Mặc dù các ảnh bị xóa đều bị loại bỏ khỏi Kho ảnh của tôi trên tất cả các thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn ở trong Ảnh trên thiết bị đã chụp ảnh đó. Ảnh mà bạn lưu vào một album khác trên thiết bị hoặc máy tính cũng không bị xóa.

Ảnh trong Kho ảnh của tôi không tính vào dung lượng iCloud của bạn và chúng được lưu giữ 30 ngày trong iCloud (tối đa 1000 ảnh). Tải ảnh về iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy tính của bạn nếu bạn muốn lưu giữ vĩnh viễn. Xem bài viết Hỗ trợ của ruby-forum.org Kho ảnh của tôi.