Cách dùng as và like

      116

Bạn sẽ khi nào gặp mặt đề xuất khó khăn lúc phải lựa chọn thân “as cùng “like” để áp dụng trong một câu? “As” với “Like” (với tức thị như/giống như như) hay nặng nề rõ ràng bởi vì cả hai từ này rất nhiều được thực hiện để so sánh các hành vi hoặc trường hợp. Dựa vào đâu để rất có thể minh bạch cùng áp dụng đúng chuẩn hai tự này?

%CODE9%


1. “As”

* As dùng để làm nói tới công việc hoặc tác dụng. Ví dụ:

– I worked as a shop assistant for 2 years when I was a student => Tôi vẫn làm việc nlỗi một nhân viên bán hàng được 2 năm khi còn là sinch viên.

Bạn đang xem: Cách dùng as và like

He used his shoe as a hammer khổng lồ hang the picture up => Anh ấy sử dụng dòng giầy như một cái búa để đóng góp đinh treo tnhóc con.

* Cấu trúc ‘as + adjective + as’ hay được thực hiện trong các câu so sánh. Ví dụ:

– He’s not as tall as his brother => Anh ấy không đảm bảo như anh trai

– She ran as fast as she could => Cô ấy chạy nkhô cứng nhất có thể.

Trong các câu đối chiếu sau, “as” được sử dụng nlỗi một từ bỏ nối – theo sau “as” là 1 mệnh đề gồm chủ ngữ với đụng từ. Ví dụ:

– He went lớn Cambridge University, as his father had before hyên. => Anh ấy đã tới học trên Trường Đại Học Cambridge, như thân phụ anh ấy đã từng.

– She’s a talented writer, as most of her family are. => Cô ấy là một trong đơn vị văn khả năng, nlỗi hầu như thành viên trong gia đình mình.

2. “Like”

Trong những câu so sánh sau, “like” nhập vai trò giới từ bỏ cùng theo sau đó là 1 trong danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ. Ví dụ:

– I’ve sầu been working lượt thích a dog all afternoon => Tôi đã thao tác làm việc nlỗi một bé chó suốt cả buổi chiều.

– None of my brothers are much like me => Các anh trai tôi chẳng ai trông giống như tôi cả.

– She looks just lượt thích her mother => Cô ấy chú ý y hệt mẹ cô ấy vậy.

Xem thêm: Cpu Chíp Ram Bộ Nhớ Điện Thoại Là Gì Trong Cấu Hình Smartphone

3. “Like” với “As If/As Though”

“Like”, “as if” và “as though” đa số hoàn toàn có thể dùng làm so sánh với ý nghĩa sâu sắc “như thể, nlỗi kiểu”. Ví dụ:

– You look as if you’ve sầu seen a ghost => Nhìn cậu nlỗi kiểu cậu vừa thấy được ma ấy.

– You talk as though we’re never going lớn see each other again => Mày nói cứ đọng như bầy bản thân chẳng bao giờ chạm chán nhau nữa ấy.

– It looks like it’s going khổng lồ rain => Nhìn ttách nlỗi hình dáng chuẩn bị mưa ấy.

4. Cách biểu đạt không giống cùng với “As”

– As you know, classes restart on January 15th => Nlỗi anh biết đấy, lớp đang học tập trở về vào trong ngày 15 tháng 1.

– I tried using salternative text as you suggested but the stain still didn’t come out => Mình đã từng cần sử dụng muối nhỏng cậu gợi nhắc mà lại vẫn chưa tẩy được vết không sạch.

– As we agreed the company will be split 50/50 between us => Như đã thỏa thuận hợp tác, chủ thể sẽ được phân chia đôi 50/50 mang lại bọn họ.

– Their house is the same as ours => Nhà của họ cũng giống như nhà của chúng ta vậy.


*

Điền “as” hoặc “like” vào chỗ trỗng1. Your sister looks just __________ Brigitte Bardot.2. __________ I told you before, I don’t lượt thích discos.3. She likes the same music __________ me.4. I wish I could speak Spanish as well __________ you can.5. I wish I could speak Spanish __________ you.6. I don’t lượt thích things __________ that.7. His bedroom looks __________ a pigsty.8. __________ I thought, it’s going lớn rain.9. He’s amazing. He can bởi five sầu things at once __________ a waiter (he isn’t a waiter though).10. When she was a student she worked __________ a waitress to lớn earn some extra cash.11. He always does exactly __________ he pleases.12. She’s been working __________ a slave sầu all week.13. __________ you already know, he gets very arrogant if he drinks too much.14. He’s just __________ Richard. He slags people off behind their backs.