Cách Dùng Giới Từ In On At

      286

Giới từ bỏ IN ON AT được áp dụng siêu phổ biến vào anh văn uống tiếp xúc và văn uống phạm giờ đồng hồ anh với tạo khá nhiều nhầm lẫn cho người áp dụng. 


Trong bài viết này bọn họ thuộc tìm kiếm hiểu cụ thể giải pháp dùng "IN, ON, AT" nhằm chúng ta không thể bối rối lúc thực hiện các giới từ này.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ in on at

*
phương pháp cần sử dụng giới trường đoản cú IN ON AT trong tiếng anh

1. Cách cần sử dụng giới tự IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng chừng thời hạn dài)

- Ta đặt "in" trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời hạn của thập niên 80)in February (vào thời điểm tháng hai)in this week (vào tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta đặt "on" trước phần đông từ bỏ chỉ phần đông ngày trong tuần, hoặc một lúc nào kia.

on Sunday (vào ngày Chủ nhật)on Monday (vào trong ngày lắp thêm bảy)on this occasion (nhân dịp này)on this opportunity (nhân cơ hội này)

Sử dụng "At" : vào lúc … (tiếng, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước từ bỏ chỉ mốc thời gian cực kỳ nthêm ví dụ nlỗi tiếng giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào thời gian đó)at that time (vào tầm đó)at dawn (bình minh)at present (hiện nay tại)

2. Cách sử dụng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ chỗ chốn

Sử dụng "in": làm việc … (trong một nơi nào đó)

- Ta đặt "in" trước tự chỉ Quanh Vùng địa lý to lớn, hoặc trường đoản cú chỉ địa điểm lọt lòng, làm việc trong trái tim một chiếc nào đó.

in the bed (nghỉ ngơi bên trên giường)in a box (làm việc vào một cái hộp)in this house (sinh sống vào căn nhà này)in the street (ở trên tuyến đường phố)in Thủ đô New York (sinh hoạt New York)in Vietphái nam (sinh sống Việt Nam)in Asia (ngơi nghỉ châu Á)

Sử dụng "on": ngơi nghỉ … (cùng bề mặt một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước từ chỉ dụng cụ nhằm chỉ địa chỉ tiếp xúc trên mặt phẳng của dụng cụ đó.

on this table (làm việc bên trên bộ bàn này)on this surface (sống cùng bề mặt phẳng này)on this box (nghỉ ngơi trên mẫu vỏ hộp này)

Sử dụng "at": nghỉ ngơi … (chỗ nào đó không cụ thể)

- Ta đặt "at" trước tự chỉ nơi chốn để chỉ địa chỉ một giải pháp phổ biến phổ biến.

at school (nghỉ ngơi trường)at the office (ở vnạp năng lượng phòng)at trang chính (làm việc nhà)at work (làm việc khu vực có tác dụng việc)

3. các bài tập luyện áp dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chụp Ảnh Chuyên Nghiệp Bằng Smartphone Đúc Kết Từ Các Nhiếp Ảnh Gia

1. Mary wants to lớn live và work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live sầu.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........trang chủ while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 and we start the lesson.

các bài tập luyện 2: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice và clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........trang chính. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed và the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay & a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính but she also uses it to watch films & listen khổng lồ music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture & a shelf. It looks so great!

các bài luyện tập 3: Hoàn thành những câu sau với giới trường đoản cú in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go khổng lồ work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to lớn practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go lớn work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I like to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

các bài tập luyện 1:

1. in 2. on 3. at 4. At. 5. at - in 6. on 7. at - in 8. on

Bài tập 2:

1. in 2. at 3. In 4. on 5. on 6. in 7. at 8. on 9. in 10. on

bài tập 3:

1. in - in - at 2. in - on 3. on - on - in - at 4. on - in - at 5. in - at

Hy vọng với phần khuyên bảo chi tiết bí quyết dùng In On At sống bên trên chúng ta đang làm rõ giải pháp dùng 3 giới từ thịnh hành này, chúc chúng ta học xuất sắc giờ anh.