Cách dùng hàm if and

      131
Excel đến ruby-forum.org 365 Excel mang đến ruby-forum.org 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn tạo thành một đối chiếu lô-gic giữa một quý hiếm và một quý hiếm dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một đk và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) tốt False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if and

=IF(Điều nào đấy là True, thì có tác dụng gì, còn nếu không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu bạn cần kiểm soát nhiều điều kiện, trong đó giả sử toàn bộ điều kiện đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một điều kiện có ko (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của khách hàng hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều rất có thể sử dụng riêng tuy vậy trường hợp dùng cặp cùng với hàm IF phổ cập hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF với AND, OR cùng NOT để thực hiện nhiều đánh giá xem các điều khiếu nại là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đó là tổng quan liêu về cách cấu trúc từng hàm AND, OR và NOT. Khi bạn phối hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm đã như sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy khác là True), giá trị nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), quý hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), quý giá nếu True, giá trị nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một vài câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) với IF(NOT()) phổ biến. Những hàm và và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ về tối đa 255 điều kiện riêng lẻ tuy nhiên dùng rất nhiều hàm không phải cách làm giỏi vì việc xây dựng, kiểm soát và duy trì các phương pháp lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở cần khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, 25 không lớn hơn 50, bởi vì vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều có dấu đóng góp ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại tiếp đến được duy trì làm một trong những phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Chúng ta cũng có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Lỗi Trang Này Không Đủ Điều Kiện Tạo Tên Người Dùng Fanpage Bắt Buộc 2021

Sau đây là một số ví dụ như về việc thực hiện AND, OR và NOT để nhận xét các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường hợp này, A5 lớn hơn B2, vì thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR cùng NOT cùng Định dạng gồm điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR cùng NOT để thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy lựa chọn công thức. Khi triển khai việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng Có điều kiện > quy tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng phương pháp để xác định ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ Ngày khi nãy, sau đấy là những công thức phải dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì định hình ô đó, nếu không thì không làm cái gi cả. Trong trường hòa hợp này, A5 to hơn B2, bởi vì vậy hiệu quả trả về FALSE. Ví như bạn đổi khác công thức thành =NOT(B2>A5) thì công thức sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ cập là nhập phương pháp vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu làm vậy, các bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bằng và vệt ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, bởi vì vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép nhằm công thức rất có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.