CÁCH DÙNG ON IN TRONG NGÀY THÁNG

      96

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong tiếng Anh (prepositions of time) rất phong phú vì vậy bí quyết dùng giới từ chỉ thời gian sẽ trở bắt buộc khó khăn còn nếu không nắm được luật lệ hay kết cấu của các giới từ thời gian. Nếu biết được cách thực hiện giới tự chỉ thời hạn thì giới từ đã nằm trong khoảng tay. Nội dung bài viết sau phía trên sẽ chuyển ra bí quyết dùng giới từ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng ban đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Cách dùng on in trong ngày tháng

*

Bảng bắt tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ vắt địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới từ on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday and Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday khổng lồ Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến lúc mà / tới mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm gì ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào lúc hay trước (mốc thời gian)by Monday
up lớn = up untillên mang đến (không nhiều hơn một khoảng chừng thời gian)up khổng lồ yesteday
agođiều gì đã xảy ra trước thời gian nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf lớn six

Cách cần sử dụng giới từ chỉ thời gian

Để sử dụng giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một giải pháp đúng đắn, họ phải nắm rõ cách cần sử dụng của chúng, chúng ta cùng tìm hiểu.

Cách áp dụng giới tự in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới tự thường chạm mặt nhất trong số bài tập về giới tự chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : lúc 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào sản phẩm công nghệ 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đa số thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới tự by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào tầm hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước máy 2

By = before

Cách dùng giới tự chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to each of them. Trước khi đi, anh ấy chào thân ái từng người trong các họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh tự (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số trong những người tin có cuộc sống thường ngày sau khi chết.

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh trường đoản cú : cho khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed khổng lồ vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ đi với thời hạn up to

up to = up until = đến, mang lại đến

Ví dụ: Up lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up lớn intermediate cấp độ here. Bạn cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách dùng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa những buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Cửa hàng đóng cửa suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Giật Mình Cách Đeo Nhẫn Theo Phong Thủy Theo Tuổi, Ý Nghĩa Ngón Tay Đeo Nhẫn

Cách dùng các giới trường đoản cú chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to lớn ………, from………..till………., from………….until……….. = between : tự …….đến……..

Ví dụ: The museum is mở cửa from 9.30 khổng lồ 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng xuất hiện từ 9.30 đến 6.00 tự Thứ tía đến nhà Nhật.

Giới tự trước thời gian during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn một sự việc xẩy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn táo tợn thời gian đêm tối là lúc họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu bên trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ anh for

for + khoảng chừng giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng làm nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra của hành động hay vụ việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời hạn dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm người có quyền lực cao được / vào 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời hạn 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn since

since + mốc thời gian / mệnh đề sinh hoạt quá khứ đơn: tự / từ bỏ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, and has been there ever since (= và is still there) . Anh ấy ban đầu làm câu hỏi cho doanh nghiệp khi tách trường học, với đã sinh sống đó tính từ lúc đó (= và vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng chừng thời gian: trong tầm thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời gian ngắn, bạn cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh trả hảo!

Các giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: vượt (qua, sau) / kém (đến, tới)

It’s a quarter khổng lồ six. 6 giờ yếu 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long thời tiền sử đã chết cách đó 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới tự trong giờ đồng hồ anh tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 8A)

100 câu bài xích tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực con đường (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực đường (Bài 11A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 1B)

Kết luận: giải pháp dùng giới từ chỉ thời hạn trong tiếng Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ mỗi từ tất cả cách dùng riêng, họ cần nắm rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa của từng giới xuất phát từ 1 thì mới hoàn toàn có thể sử dụng giới từ chỉ thời hạn một cách đúng đắn được. Trong quy trình biên soạn, chắc hẳn rằng có gần như thiếu sót, muốn nhận được góp phần và bình luận của bạn dưới bài viết.