Cách Dùng Otherwise

      156

Trong ngữ pháp hay giao tiếp tiếng Anh, có lẽ rằng các bạn đã từng có lần phát hiện trường đoản cú “Otherwise”. Tuy nhiên có rất nhiều chúng ta chạm chán trở ngại vào việc phân minh Otherwise và Unless.

Chính vị vậy, trong nội dung bài viết hôm nay, ruby-forum.org đã tổng thích hợp kiến thức về biện pháp cần sử dụng Otherwise vào giờ đồng hồ Anh. Đi kèm đó là bài xích tập nhằm chúng ta áp dụng các kỹ năng của nội dung bài viết về cách cần sử dụng của Otherwise.

Bạn đang xem: Cách dùng otherwise


*
*
*
*
Bài tập sử dụng Otherwise

bài tập 1

Choose A, B, or C

1. I must go home now … my dad will be angry.

A. Otherwise

B. If

C. Otherwise

2. He used a washing machine … it would have sầu taken hlặng hours to lớn wash all his clothes manually.

A. If

B. Or else

C. Otherwise

3. We must harry … we won’t be able lớn buy a tickets

A. If

B. Otherwise

C. Or else

Bài tập 2

Viết lại câu thực hiện kết cấu Otherwise

1. If she doesn’t read the instructions before using them, she will not use them well.

➔ _________________________________________________. (Otherwise)

2. If he doesn’t study carefully, he will not pass the thử nghiệm.

➔ _______________________________________________. (Otherwise)

3. ________ this house is very beautiful, the rent is so expensive sầu. (Otherwise/Unless)

4. The children obviously think many problems ________. (Otherwise/Unless)

5. _______ I go out with my friover, please come at 9 p.m. (Otherwise/Unless)

các bài luyện tập 3

Chọn câu trả lời đúng

1. ………………………………….. I hurry up, I will miss the bus.

A. If B. Unless C. Otherwise

2. ………………………………… we do not hurry up, we will miss the train.

A. If B. Unless C. Otherwise

3. You must work hard; ………………………………., you will fail the exam.

Xem thêm: Cách Đặt Ông Địa Thần Tài Đúng Vị Trí Giúp Làm Ăn Phát Tài Phát Lộc

A. Unless B. If C. Otherwise

4. ……………………………………. I vì chưng not work hard, I will fail the Exam.

A. Unless B. Otherwise C. If

5. You are in love with hlặng. Why vày you want to lớn pretover …………………………………?

A. Unless B. Otherwise

6. We must hurry up; ……………………………. we will miss the train.

A. Otherwise B. If C. unless

7. The vaccine has saved tens of thousands of children who would …………………………….. have died.

A. If B.Unless C.Otherwise

8. Of course she is interested in him. ………………………………………, she wouldn’t be asking about his whereabouts.

A. If B.Unless C.Otherwise

9. ……………………………….. you work hard, you will fail the thử nghiệm.

A. Unless B. If C.Otherwise

10. I hope she mends her ways. ………………………………….., she will be sacked.

A. If B.Unless C.Otherwise

Đáp án

Đáp án bài bác tập 1

1. Chọn A

Tôi yêu cầu về nhà tức thì vị ba tôi đã rất giận dữ.Không thể lựa chọn B bởi vì nghĩa ko liên quanKhông lựa chọn C vị trước otherwise là dấu phẩy

2. Chọn B

Không lựa chọn A vị nghĩa không liên quanKhông chọn C vì trước otherwise không tồn tại dấu chnóng hoặc chấm phẩy để chia cách 2 mệnh đề.

3. Chọn B

Không lựa chọn A vì chưng nghĩa không liên quanKhông chọn C bởi trước otherwise không tồn tại dấu chấm hoặc chấm phẩy để chia cách 2 mệnh đề.Đáp án bài bác tập 2She must read the instructions before using; otherwise she will not use it well.He must study carefully; otherwise he will not pass the demo.Otherwise.Otherwise.Unless.Đáp án bài bác tập 3UnlessIfOtherwiseUnlessOtherwiseOtherwiseOtherwiseOtherwiseIfOtherwise

Bài viết bên trên đang cung cấp rất đầy đủ với chi tiết về cách cần sử dụng của Otherwise trong giờ Anh. ruby-forum.org hi vọng nội dung bài viết giúp các bạn nắm vững rộng về Otherwisetrong giờ đồng hồ Anh là gì cũng tương tự phương pháp sử dụng trong số trường đúng theo khác nhau. Chúc các bạn tất cả tác dụng học hành thật tốt!