Cách dùng otherwise

      5

Trong ngữ pháp hay giao tiếp tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã từng bắt gặp từ “Otherwise”. Tuy nhiên có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt Otherwise và Unless.

Chính vì vậy, trong bài viết hôm nay, ruby-forum.org sẽ tổng hợp kiến thức về cách dùng Otherwise trong tiếng Anh. Đi kèm đó là bài tập để các bạn áp dụng những kiến thức của bài viết về cách dùng của Otherwise.

Bạn đang xem: Cách dùng otherwise


*
*
*
*
Bài tập sử dụng Otherwise

Bài tập 1

Choose A, B, or C

1. I must go home now … my dad will be angry.

A. Otherwise

B. If

C. Otherwise

2. He used a washing machine … it would have taken him hours to wash all his clothes manually.

A. If

B. Or else

C. Otherwise

3. We must harry … we won’t be able to buy a tickets

A. If

B. Otherwise

C. Or else

Bài tập 2

Viết lại câu sử dụng cấu trúc Otherwise

1. If she doesn’t read the instructions before using them, she will not use them well.

➔ _________________________________________________. (Otherwise)

2. If he doesn’t study carefully, he will not pass the test.

➔ _______________________________________________. (Otherwise)

3. ________ this house is very beautiful, the rent is so expensive. (Otherwise/Unless)

4. The children obviously think many problems ________. (Otherwise/Unless)

5. _______ I go out with my friend, please come at 9 p.m. (Otherwise/Unless)

Bài tập 3

Chọn đáp án đúng

1. ………………………………….. I hurry up, I will miss the bus.

A. If B. Unless C. Otherwise

2. ………………………………… we do not hurry up, we will miss the train.

A. If B. Unless C. Otherwise

3. You must work hard; ………………………………., you will fail the exam.

Xem thêm: Cách Đặt Ông Địa Thần Tài Đúng Vị Trí Giúp Làm Ăn Phát Tài Phát Lộc

A. Unless B. If C. Otherwise

4. ……………………………………. I do not work hard, I will fail the Exam.

A. Unless B. Otherwise C. If

5. You are in love with him. Why do you want to pretend …………………………………?

A. Unless B. Otherwise

6. We must hurry up; ……………………………. we will miss the train.

A. Otherwise B. If C. unless

7. The vaccine has saved tens of thousands of children who would …………………………….. have died.

A. If B.Unless C.Otherwise

8. Of course she is interested in him. ………………………………………, she wouldn’t be asking about his whereabouts.

A. If B.Unless C.Otherwise

9. ……………………………….. you work hard, you will fail the test.

A. Unless B. If C.Otherwise

10. I hope she mends her ways. ………………………………….., she will be sacked.

A. If B.Unless C.Otherwise

Đáp án

Đáp án bài tập 1

1. Chọn A

Tôi phải về nhà ngay vì bố tôi đang rất tức giận.Không thể chọn B vì nghĩa không liên quanKhông chọn C vì trước otherwise là dấu phẩy

2. Chọn B

Không chọn A vì nghĩa không liên quanKhông chọn C vì trước otherwise không có dấu chấm hoặc chấm phẩy để ngăn cách 2 mệnh đề.

3. Chọn B

Không chọn A vì nghĩa không liên quanKhông chọn C vì trước otherwise không có dấu chấm hoặc chấm phẩy để ngăn cách 2 mệnh đề.Đáp án bài tập 2She must read the instructions before using; otherwise she will not use it well.He must study carefully; otherwise he will not pass the test.Otherwise.Otherwise.Unless.Đáp án bài tập 3UnlessIfOtherwiseUnlessOtherwiseOtherwiseOtherwiseOtherwiseIfOtherwise

Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ và chi tiết về cách dùng của Otherwise trong tiếng Anh. ruby-forum.org hy vọng bài viết giúp các bạn nắm rõ hơn về Otherwisetrong tiếng Anh là gì cũng như cách dùng trong các trường hợp khác nhau. Chúc bạn có kết quả học tập thật tốt!