Cách dùng seem

      18

Cả look, seem và appear đa số là các rượu cồn từ bỏ liên kết (copular verbs) là rất nhiều rượu cồn từ nối được sử dụng hệt nhau. Vậy bạn đã hiểu phương pháp thực hiện của tất cả cha rượu cồn trường đoản cú này chưa?

Seem, look, appear được dùng làm nói xúc cảm, ấn tượng, đánh giá của tín đồ nói cùng với đồ xuất xắc người được nói tới và bao gồm phương châm nối danh từ với tính từ (xem xét hoàn hảo ko dùng cùng với trạng từ). Hôm nay, chúng ta vẫn cùng tò mò về khác nhau cấu trúc, phương pháp dùng: seem, look, appear vào giờ Anh.

Bạn đang xem: Cách dùng seem


1. Ý nghĩa của Seem, look, appear

Appear: (begin to) be seen: xuất hiệnLook: chuyển mắt nhìn .kiếm tìm kiếm (ai.chiếc gì)Seem: (to) dường như, có lẽ, có vẻ như

Ví dụ: Shelooksunhappy. (Trông cô ấy dường như buồn.)Heseemsangry. (Anh ta dường như giận dữ.)Theyappear(to be) content. (Họ có vẻ như hài lòng.)

2. Cấu trúc sử dụng seem


*
*
*
*
*
*
Cách thực hiện Look vào giờ Anh
Một điểm cần chú ý là tính từ bỏ, chưa hẳn trạng từ bỏ, được sử dụng sau những đụng từ bỏ nối. Chúng ta ko nói:

Shelookedangrily.(Cô ấy trông dường như giận dữ.)

Mà bọn họ đề nghị nói là:

Shelookedangry. (Cô ta trông có vẻ giận dữ.)

Shelookedangrily at the intruder. (Cô ấy quan sát kẻ đột nhập một cách giận dữ.)

Look (s) as if . like: Sau cồn từlookchúng ta có thể dùng asif . lượt thích + mệnh đề.

Ví dụ:

Itlooksas if it’s going to lớn rain again. (Trời trông có vẻ như như thể sắp đến mưa.)Itlookslượt thích we’re going trang chủ without suntan. (Có vẻ như thể bọn họ sẽ về nhà mà không xẩy ra rám nắng.)Itseemsas if they’re no longer in love sầu. (Họ dường như như là không hề yêu nhau nữa.)Itseemslượt thích she’ll never agree khổng lồ a divorce. (Ngoài ra là cô ấy sẽ không còn bao giờ chấp nhận ly hôn.)

Chúng ta cũng rất có thể cần sử dụng mệnh đềTHAT (that – clause) sau It seems… vàIt appears…, tuy thế ko sử dụng mệnh đềTHATsau cồn từlook. Sau Itlooksphải dùngAS IF . LIKEkế tiếp là mệnh đề (as if . lượt thích clause).

Ví dụ:

Itseemsthat I may have made mistake in believing you did this. (Bên cạnh đó tôi đang nhầm Khi tin cẩn rằng anh đang làm điều này.)Itappearsthat you may be quite innocent of any crime. (Có vẻ như thể các bạn sẽ trọn vẹn vô tội.)Itlooksas if . like you won’t go to prison after all. (Có vẻ nlỗi cuối cùng là các bạn sẽ không hẳn đi tù nhân.)

18 biện pháp sử dụng khác nhau của “look”

Look at: Nhìn

Ví dụ: he’s looking at you.

Look for: tìm kiếm

Ví dụ: can you help me look for my glasses?

Look forward khổng lồ v-ing: ao ước đợi

Ví dụ: i’m looking forward to lớn hearing from you.

Look after: chuyên sóc

Ví dụ: the nurse looks after her patients.

Look away: tảo đi

Ví dụ: she looked away when the nurse pricked her arm with the needle.

Look back: trở lại nhìn, ngoái cổ quan sát lại

Ví dụ: don’t look baông chồng when you walk.

Look baông xã upon: chú ý lại (vượt khứ)

Ví dụ: don’t look bachồng upon the past.

Look out: coi chừng, cẩn thận

Ví dụ: look out! There’s a oto coming.

Look in: nhìn vào . Ghé tạt qua

Ví dụ: the boy is looking in the big hole.

Look into: điều tra, phân tích . Hướng về phía, hướng ra

Ví dụ: the police are looking inlớn the disappearance of two children.

Xem thêm:

Look on: đứng coi, nhìn

Ví dụ: the witnesses looked on as the murderer was executed.

Look over: kiểm soát, chu đáo . Bỏ qua, tha vật dụng (lỗi lầm)

Ví dụ: the accountant is looking over accounts.

Look through: lờ đi, ko thèm quan sát . Xem từ trên đầu cho cuối . Xem lướt qua

Ví dụ: he looked through his old friend.

Look round: quan sát quanh . Suy nghĩ về tường tận, bao gồm cân nặng nhắc

Ví dụ: the guy is look round the flat.

Look to: để ý, cảnh giác về . Trông cậy vào ai đến Việc gì

Ví dụ: she should look to her manners.

Look up to somebody: kính trọng ai đó

Ví dụ: he must look up to his parents.

Look upon somebody toàn thân as…: coi ai như thể …

Ví dụ: he looks upon me as his younger brother.

Look down on somebody: xem thường ai đó

Ví dụ: never look down on hyên ổn.

6. Bài tập

Bài 1. Gạch chân vào những liên động tự vào câu

She is such a good student.It tastes terrible.Mr. James looks so handsome in this suit.It turns bigger than expectation.These tasks seem khổng lồ be difficult for us.I feel grateful to lớn have you as my friover.It smells so bad.She always proves to lớn be a good girl.I will become Miss. Universe one day.The number of students remained unchanged within 2 years.The landscape here is so stunning.These jeans feel too tight for her.She seemed tired after the các buổi party yesterday.

Bài 2. Đọc cùng xem những câu văn sau là đúng giỏi không đúng ngữ pháp

Sau đó điền từ bỏ Correct (Đúng) cùng Incorrect (Không đúng) vào mặt cạnh

Mary seemed sad.Mary seemed sadly.The cake tastes good.The cake tastes well.The train is slowly.The train is slow.Rethành viên lớn stay calmly.Rethành viên khổng lồ stay calm.Your project sounds interesting.Your project sounds interestingly.The negotiations appear lớn be better.The negotiations appear be better.The bride looks so gorgeous.The bride looks so gorgeously.

Bài 3: Gạch chân động từ bỏ trong các câu sau

Viết A nếu đó là Action verb (Động từ chỉ hành động) hoặc L (Nếu là liên hễ từ)

The girl feels nervous.Today is her wedding day.She sits in a fancy chair.Footmen carry the chair on their shoulders.Her parents arranged the marriage.She is only sixteen years old.She sees her husbvà for the first time.He looks handsome and kind.She appears happy và content.The family hopes for a happy marriage.

Bài 4: Điền động từ bỏ nối tương thích vào nơi trống với phân chia cồn từ

become sound feel look

appear grow seem getting

She…….. so beautiful in that Trắng dress.A. What about going to lớn the Italian restaurant? B. That ……..great!She wants khổng lồ ……….a fashion designer lượt thích Victoria Becksay đắm in the future.I ………..painful in my stomach after eating that cake.It ……..interesting that he didn’t lượt thích anything except that bowl.Teenagers like khổng lồ make their own choice when they……… older.Turn on the fan. It is …….. hotter và hotter.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gấp Cắt Hoa 5 Cánh Cực Dễ, Thủ Công Lớp 3

Đáp án

Đáp án bài xích 1. Gạch chân vào các liên cồn từ bỏ vào câu1. is2. tastes3. looks4. turns5. seem6. feel7. smells8. proves9. become10. remained11. is12. feel13. seemedĐáp án bài bác 2. Đọc với coi những câu văn uống sau là đúng xuất xắc không nên ngữ pháp. Sau đó điền tự Correct (Đúng) và Incorrect (Không đúng) vào mặt cạnh1. Correct2. Incorrect3. Correct4. Incorrect5. Incorrect6. Correct7. Incorrect8. Correct9. Correct10. Incorrect11. Correct12. Incorrect13. Correct14. IncorrectĐáp án bài bác 3. Gạch chân đụng từ bỏ trong các câu sau. Viết A trường hợp đó là kích hoạt verb (Động từ bỏ chỉ hành động) hoặc L (Nếu là liên đụng từ)1. L2. L3. A4. A5. A6. L7. A8. L9. L10. AĐáp án bài xích 4. Điền đụng từ bỏ nối tương thích vào chỗ trống với chia đụng từ1. looks2. sounds3. become4. felt5. sounded6. grow7. getting

Trên đấy là một vài giải pháp thực hiện cơ bạn dạng của look, seem với appear trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng nội dung bài viết vẫn cung ứng thêm 1 nguồn kiến thức và kỹ năng new đến chúng ta nạm được giải pháp áp dụng rõ ràng trường đoản cú kia biết phương pháp vận dụng một biện pháp phù hợp.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị