Cách ghi sổ đoàn viên

      23

Hướng dẫn viết sổ đoàn viên

*

1. Trang bìa: Không ghi

2. Trang 1:

- Họ và tên:(Ghi đầy đủ bằng chữ in hoa).Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

- Địa chỉ:(Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình).VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

3. Người xin vào đoàn tự giới thiệu (trang 10):

-Họ và tên đang dùng:(Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa).Ví dụ:NGUYỄN VĂN A

- Họ và tên khai sinh:(Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa). Ví dụ:NGUYỄN VĂN A

- Quê quán:(Ghi nơi mình sinh ra).Ví dụ: TPHCM

- Nơi ở hiện nay:(Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình).VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

- Dân tộc:(Kinh, Kherme,……).Tôn giáo:(nếu có thì ghi ra, không có thì ghi "không")

- Thành phần gia đình:(không ghi).

Bạn đang xem: Cách ghi sổ đoàn viên

- Nghề nghiệp bản thân:Học sinh

- Trình độ:+ Văn hoá:(Đang học lớp nào ghi lớp đó).Ví dụ: 10/12; 11/12; 12/12

+Chuyên môn, nghiệp vụ:(Bỏ trống)

+Lý luận chính trị:(trường hợp đã học xong 6 bài lý luận chính trị thì ghi là “6 bài lý luận chính trị”; trường hợp chưa học thì để trống)

- Ngoại ngữ:(Ghi những chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt được, nếu không có thì để trống)

- Tình hình sức khỏe:(ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại, bệnh mãn tính (nếu có))

- Đã đi nước ngoài nào, lý do:…..(có thì ghi ra, không thì để trống)

- Quan hệ gia đình, xã hội:

+ Bố mẹ đẻ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ :

Bố đẻ: Nguyễn Văn B; 40 tuổi; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú:VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCMMẹ đẻ: Lê Thị C; 40 tuổi; Nghề nghiệp: buôn bán nhỏ; Địa chỉ thường trú:VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

+ Vợ hoặc chồng, các con(họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu) (để trống)

+ Anh chị em ruột(họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu). Ví dụ:

Anh ruột: Nguyễn Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú:VD: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM

- Bản thân:

+ Quá trình công tác:

Từ năm … đến năm… học trường tiểu học …………………...,Cần Giờ, TPHCMTừ năm … đến năm… học trường THCS ……………………...,Cần Giờ, TPHCMTừ năm …đến nay: học trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ, TPHCM.

+ Khen thưởng(ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Kỷ luật:(ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Năng khiếu(ghi ra nếu có, không thì để trống)

+ Sở trường(ghi ra nếu có, không thì để trống)

3. Đơn xin vào đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: BCH chi đoàn trường ............BCH Đoàn Xã ...............

Tôi là:……..

Xem thêm: Cách tạo dàn đề online hiệu quả nhất hiện nay

Sinh ngày: ………tháng…..năm….

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nếu được vào Đoàn, tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

Người làm đơn

(Ký tên)

Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn: Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn. Ví dụ: Bí thư chi đoàn mà mình đang tham gia sinh hoạt.