CÁCH GHOST DISK TO DISK

      566

Mọi người cho mình hỏi cách ghost từ ổ cứng sang ổ cứng (cách jum, trình tự thế nào?) Mong chỉ cách làm thật cụ thể tỉ mĩ. mỉnh đã thấy người khác al2m nhưng mình thấy rắc rối quá! Cảm ơn mọi người!96


","product_id":0,"type":0,"date":1310630633,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4125\/287196\/cach-ghost-tu-o-cung-sang-o-cung.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"aivan1","name":"fjghbfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanvang56

Hướng dẫn cách tạo file Ghost (mình sẽ hướng dẫn bạn bằng hình ảnh) Bạn cần có 1 cái đĩa có phần mềm Ghost. Riêng tôi thì dùng đĩa Hiren (bạn nên mua đĩa này, ở các tiệm đĩa game PC hay sữa chữa lắp ráp linh kiện máy tính) họ sẽ cung cấp cho bạn. Cho đĩa vào ổ CD và khởi động lại máy và chọn khởi động từ CD. Khi đó màn hình xuất hiện như sau:
*
Chọn 2: Disk Clone Tools Chọn tiếp 2: Norton Ghost 8.3
*
Chọn tiếp 6: Ghost (Normal)
*
Màn hình sẽ hiện ra như sau:
*
Nhấp vào OK. Khi đó màn hình sẽ hiện tiếp như sau:
*
Để tạo file Image chỉ 1 Partition chứ Windows (thong thường là vậy) thì làm như sau: Chọn Local --> Partition --> To Image (nghĩa là sẽ tạo bản sao từ Partition này thành 1 file image “.GHOST” duy nhất)
*
Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần ghost --> chọn đĩa --> OK Sauk hi lựa chọn đĩa --> xuất hiện các phân vùng (Partition) --> chọn phân vùng cần Ghost --> OK
*
Lưu file Ghost. Chú ý lựa chọn một nơi an toàn để lưu file ghost và phân vùng (hay đĩa) chứa file ghost nên có dung lượng tương đối đủ để chứa file ghost. (VD ghost 6GB thì cần phân vùng nên là >2.8GB
*
Một thong báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. Bạn chọn High. Hoặc chọn Fast.

Bạn đang xem: Cách ghost disk to disk

*
Bạn chọn YES và đợi cho chương trình hoàn thành 100% là xong. (tốc độ làm việc tùy vào mỗi máy nhanh hay chậm).
*
Qúa trình tạo file Ghost bắt đầu
*
Nhấn Continue nếu muốn tiếp tục tạo file Ghost.
*
Trong trường hợp máy có vấn đề và bạn muốn bung ghost thì trong bước trên bạn vào Local --> Partition --> From Image và làm theo các bước hướng dẫn Bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây


H\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u00e1ch t\u1ea1o file Ghost (m\u00ecnh s\u1ebd h\u01b0\u1edbng d\u1eabn b\u1ea1n b\u1eb1ng h\u00ecnh \u1ea3nh) B\u1ea1n c\u1ea7n c\u00f3 1 c\u00e1i \u0111\u0129a c\u00f3 ph\u1ea7n m\u1ec1m Ghost. Ri\u00eang t\u00f4i th\u00ec d\u00f9ng \u0111\u0129a Hiren (b\u1ea1n n\u00ean mua \u0111\u0129a n\u00e0y, \u1edf c\u00e1c ti\u1ec7m \u0111\u0129a game PC hay s\u1eefa ch\u1eefa l\u1eafp r\u00e1p linh ki\u1ec7n m\u00e1y t\u00ednh) h\u1ecd s\u1ebd cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n. Cho \u0111\u0129a v\u00e0o \u1ed5 CD v\u00e0 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i m\u00e1y v\u00e0 ch\u1ecdn kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng t\u1eeb CD. Khi \u0111\u00f3 m\u00e0n h\u00ecnh xu\u1ea5t hi\u1ec7n nh\u01b0 sau: Ch\u1ecdn 2: Disk Clone Tools Ch\u1ecdn ti\u1ebfp 2: Norton Ghost 8.3 Ch\u1ecdn ti\u1ebfp 6: Ghost (Normal) M\u00e0n h\u00ecnh s\u1ebd hi\u1ec7n ra nh\u01b0 sau: Nh\u1ea5p v\u00e0o OK. Khi \u0111\u00f3 m\u00e0n h\u00ecnh s\u1ebd hi\u1ec7n ti\u1ebfp nh\u01b0 sau: \u0110\u1ec3 t\u1ea1o file Image ch\u1ec9 1 Partition ch\u1ee9 Windows (thong th\u01b0\u1eddng l\u00e0 v\u1eady) th\u00ec l\u00e0m nh\u01b0 sau: Ch\u1ecdn Local --> Partition --> To Image (ngh\u0129a l\u00e0 s\u1ebd t\u1ea1o b\u1ea3n sao t\u1eeb Partition n\u00e0y th\u00e0nh 1 file image “.GHOST” duy nh\u1ea5t) Ti\u1ebfp theo 1 h\u1ed9p tho\u1ea1i hi\u1ec7n ra cho b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u0129a c\u1ee9ng (HDD) ch\u1ee9a ph\u00e2n v\u00f9ng c\u1ea7n ghost --> ch\u1ecdn \u0111\u0129a --> OK Sauk hi l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u0129a --> xu\u1ea5t hi\u1ec7n c\u00e1c ph\u00e2n v\u00f9ng (Partition) --> ch\u1ecdn ph\u00e2n v\u00f9ng c\u1ea7n Ghost --> OK L\u01b0u file Ghost. Ch\u00fa \u00fd l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u1ed9t n\u01a1i an to\u00e0n \u0111\u1ec3 l\u01b0u file ghost v\u00e0 ph\u00e2n v\u00f9ng (hay \u0111\u0129a) ch\u1ee9a file ghost n\u00ean c\u00f3 dung l\u01b0\u1ee3ng t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 ch\u1ee9a file ghost. (VD ghost 6GB th\u00ec c\u1ea7n ph\u00e2n v\u00f9ng n\u00ean l\u00e0 >2.8GB M\u1ed9t thong b\u00e1o h\u1ecfi b\u1ea1n c\u00f3 mu\u1ed1n n\u00e9n file n\u00e0y l\u1ea1i \u0111\u1ec3 ti\u1ebft ki\u1ec7m dung l\u01b0\u1ee3ng cho \u1ed5 c\u1ee9ng ko. B\u1ea1n ch\u1ecdn High. Ho\u1eb7c ch\u1ecdn Fast.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone, Cách Đổi Điểm Tích Lũy Kết Nối Dài Lâu Mobifone

B\u1ea1n ch\u1ecdn YES v\u00e0 \u0111\u1ee3i cho ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh ho\u00e0n th\u00e0nh 100% l\u00e0 xong. (t\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c t\u00f9y v\u00e0o m\u1ed7i m\u00e1y nhanh hay ch\u1eadm). Q\u00faa tr\u00ecnh t\u1ea1o file Ghost b\u1eaft \u0111\u1ea7u Nh\u1ea5n Continue n\u1ebfu mu\u1ed1n ti\u1ebfp t\u1ee5c t\u1ea1o file Ghost. Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p m\u00e1y c\u00f3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u00e0 b\u1ea1n mu\u1ed1n bung ghost th\u00ec trong b\u01b0\u1edbc tr\u00ean b\u1ea1n v\u00e0o Local --> Partition --> From Image v\u00e0 l\u00e0m theo c\u00e1c b\u01b0\u1edbc h\u01b0\u1edbng d\u1eabn B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o chi ti\u1ebft t\u1ea1i \u0111\u00e2y","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":287196,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Mày có bị điên không đấy ? Người ta hỏi cách ghost từ ổ cứng sang ở cứng cơ mà, đằng này lại đi hướng dẫn tạo file ghost. Hâm quá.


M\u00e0y c\u00f3 b\u1ecb \u0111i\u00ean kh\u00f4ng \u0111\u1ea5y ? Ng\u01b0\u1eddi ta h\u1ecfi c\u00e1ch ghost t\u1eeb \u1ed5 c\u1ee9ng sang \u1edf c\u1ee9ng c\u01a1 m\u00e0, \u0111\u1eb1ng n\u00e0y l\u1ea1i \u0111i h\u01b0\u1edbng d\u1eabn t\u1ea1o file ghost. H\u00e2m qu\u00e1.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":287196,"user":{"id":1,"login_name":"dungav.it
nhp.org.vn","name":"CNTT An Viet Dung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dungav.it