CÁCH GỌI TÊN ANKAN

      150
*


I. Ankan là gì? Công thức và bí quyết call thương hiệu AnKan

1. Ankan là gì, bí quyết cấu tạo?

– Ankan là phần đa hidrocacbon no, mạch hsống trong phân tử chỉ gồm links đơn C-C, C-H tất cả bí quyết phổ biến là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan

– Hợp chất vào hàng Ankan bao gồm cách làm dễ dàng duy nhất chính là metan: CH4

Công thức kết cấu với quy mô phân tử của metan

2. Tên điện thoại tư vấn của Ankan (danh pháp)

– Cách hotline thương hiệu Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Echảy ; C3H8: Propan ; C4H10: Buchảy ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octung ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* Cách lưu giữ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách điện thoại tư vấn tên Ankan khi mạch cacbon gồm nhánh:

+ Chọn mạch chính : là mạch dài tuyệt nhất có nhiều nhóm rứa tốt nhất.

+ Đánh số địa điểm cacbon trong mạch thiết yếu bước đầu trường đoản cú phía gần nhánh hơn.

+ hotline tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chính (thương hiệu ankan khớp ứng cùng với số nguyên ổn tử cacbon trong mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. Tính hóa học đồ dùng lí của Ankan

– Các ankan phần đa không rã nội địa tuy nhiên dễ dàng tung trong số dung môi cơ học và phần đông là phần lớn chất không color.

Xem thêm: Dns Dùng Để Làm Gì - Hệ Thống Phân Giải Tên Miền

– Ở ánh nắng mặt trời thường, các ankan tự C1 mang lại C4 sống tinh thần khí; từ C5 cho khoảng chừng C18 sinh sống tâm lý lỏng; từ bỏ khoảng C18 trlàm việc lên nghỉ ngơi tâm lý rắn.

– Nhiệt nhiệt độ chảy, ánh sáng sôi cùng khối lượng riêng rẽ của ankan nói chung đầy đủ tăng theo số nguyên tử C trong phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối hận. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) Trong công nghiệp

– Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên với dầu lửa.

b) Trong phòng thí nghiệm

– Khi yêu cầu một lượng bé dại metung, fan ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc hoàn toàn có thể mang lại nhôm cacbua tính năng với nước:

– Nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng với CH4 có thể dùng bội nghịch ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– Dùng làm dung môi, dầu chất trơn tru và làm cho nguyên nhiên liệu nhỏng CH4 cần sử dụng vào đèn xì nhằm hàn, cắt kim loại.

– Để tổng vừa lòng nhiều chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– điều đặc biệt từ CH4 pha chế được rất nhiều hóa học khác nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.