CÁCH HIỆN ICON TRÊN DESKTOP WIN 10

      66

Các icon bên trên Desktop giúp bạn tầm nã cập các chương trình ứng dụng (thông qua các shortcut – đường dẫn tắt), chương trình cấu hình hệ thống cũng như các tập tin, thư mục trên Desktop cấp tốc và tiện lợi hơn chỉ bằng phương pháp nhấp chuột. Tuy nhiên, vì vì sao nào đó bạn muốn ẩn hoặc hiện các icon này, bạn vẫn gồm thực hiện dễ dàng như sau ở Windows 10.

Chọn chuột phải bên trên khoảng trống bất kỳ ở màn hình Desktop, sau đó chọn mục View, tiếp theo chọn là Show Deskop icons để hiển thị các icon Desktop (dấu check).

*
*
*
*
*
*

Cuối cùng lời khuyên nhủ của chúng tôi là bạn buộc phải sử dụng những icon trên Desktop để bao gồm thể thuận tiện hơn trong thừa trình thao tác làm việc với sản phẩm công nghệ tính.