Cách khoanh tròn đáp án trong powerpoint

      17

Để làm ra một bài tập trắc nghiệm trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì cách đơn giản nhất là tạo nên 4 lời giải, A, B, C, D hoặc là một, 2, 3, 4. Và tất yếu là bao quanh các đáp án này là một trong những vòng tròn, nó cũng tương tự bài bác trắc nghiệm nhưng mà thầy cô phát cho mình làm mỗi ngày ấy