Đặng Tử Kỳ •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Bánh tráng (mình dùng loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi," /> Đặng Tử Kỳ •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Bánh tráng (mình dùng loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi," />

Cách làm bánh tráng sa tế tỏi ớt

      38
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh tráng","satế","tỏi">">
*
Đặng Tử Kỳ
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh tráng","satế","tỏi">">
Bánh tthế (bản thân sử dụng các loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi