Cách Mạng Tháng 10 Nga Năm 1917

      91
*

showDateViet()
*
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XV

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

Chủ tịch Sài Gòn bao hàm Review, nhận định, khách quan, toàn diện với ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại của cách mạng Tháng Mười Nga, rõ ràng là:

*
Chủ tịch Sài Gòn thăm Chiến hạm Rạng Đông sống Leningrad, mon 8-1957. Ảnh:Vietnam+

Một là, về tính chất của bí quyết mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga

Trong lịch sử dân tộc loại bạn đang ra mắt gần như cuộc giải pháp mạng xã hội khác nhau. Cách mạng xã hội chủ tức thị cuộc biện pháp mạng xã hội vày thống trị công nhân lãnh đạo, nhằm thực hiện thiên chức lịch sử dân tộc là giải pngóng giai cấp, giải pchờ dân tộc, giải phóng buôn bản hội, giải pchờ con người khỏi sự tách lột, áp bức cùng bất công, xây dừng thành công chủ nghĩa làng mạc hội với công ty nghĩa cộng sản bên trên phạm vi toàn quả đât.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng 10 nga năm 1917

Tính hóa học của một cuộc biện pháp social nhà nghĩa là yếu tố cơ bản để khác nhau các cuộc phương pháp mạng khác biệt trong lịch sử vẻ vang. Thương hiệu để xác định đặc thù của một cuộc biện pháp mạng xã hội là từ trách nhiệm giải quyết hầu như xích míc cơ phiên bản của buôn bản hội. Cách mạng xã hội nhà nghĩa Tháng Mười Nga mang ý nghĩa hóa học trọn vẹn, triệt nhằm, gay go, quyết liệt, tinh vi cùng lâu dài; mang tính chất quần chúng, tính quốc tế sâu sắc. Về vấn đề này, Chủ tịch Sài Gòn khẳng định “Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi thứ nhất của chủ nghĩa Mác với học thuyết Lênin ở một nước Khủng là Liên Xô, rộng lớn một trong những phần sáu thế giới. Đó là thắng lợi béo tốt duy nhất của ách thống trị người công nhân, của quần chúng. # lao cồn và những dân tộc bản địa bị áp bức vì chưng thống trị người công nhân và đội chi phí phong của họ là Đảng Bônsêvích lãnh đạo”(1).

Hai là, về phương châm của biện pháp mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là cuộc phương pháp mạng thực hiện kim chỉ nam vô cùng cao niên là giải pđợi thống trị, giải pđợi dân tộc bản địa, giải pngóng quả đât và giải pđợi bé tín đồ thoát khỏi áp bức, bóc tách lột, desgin buôn bản hội mới không hề sự phân chia ách thống trị với tiến hành các phương châm của thời đại: hoà bình, tự do dân tộc bản địa, dân công ty với hiện đại làng mạc hội. Người đánh giá: “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trường đoản cú nơi chỉ là 1 trong mong ước cao đẹp nhất của loại tín đồ, sau Cách mạng Tháng Mười đồ sộ đang trở thành một hiện nay trong thôn hội, tất cả sức khỏe vô cùng khổng lồ to thu hút hàng trăm triệu người vào hành vi giải pháp mạng, do hoà bình, chủ quyền dân tộc, dân nhà và tân tiến buôn bản hội”(2).

Vậy nên, kim chỉ nam trước mắt của cách mạng xã hội công ty nghĩa nói thông thường và của giải pháp social công ty nghĩa Tháng Mười Nga dành riêng là giành tổ chức chính quyền về mình ách thống trị công nhân cùng dân chúng lao động, để mỗi bước tôn tạo thôn hội cũ, phát hành buôn bản hội mới nhằm tiến mang đến kim chỉ nam lâu bền hơn chính là kiến tạo thành công xuất sắc công ty nghĩa thôn hội, nhà nghĩa cùng sản vnạp năng lượng minh trên phạm vi từng nước cùng toàn quả đât. Mục kia phản chiếu triệu tập, thâm thúy đặc thù giải pháp mạng triệt để và tính nhân văn, nhân đạo mà lại các cuộc bí quyết social trước cần yếu triển khai được.

*

Ba là, về đụng lực của phương pháp mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, rượu cồn lực đa số của biện pháp mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga đó là liên minh giữa ách thống trị công nhân với thống trị dân cày và tầng lớp trí thức Nga; trong số đó thống trị công nhân duy trì vai trò chỉ đạo và ra quyết định sự thành công của giải pháp mạng, sử dụng đấm đá bạo lực phương pháp mạng nhằm tấn công đổ giai cấp tứ sản và kẻ thống trị phong con kiến địa chủ, lập yêu cầu chính quyền của công - nông - binch, tổ chức chính quyền Xôviết: “Cách mạng Tháng Mười đang sử dụng bạo lực giải pháp mạng tấn công đổ ách thống trị bốn sản cùng ách thống trị phong loài kiến địa nhà, lập yêu cầu cơ quan ban ngành của rất nhiều bạn lao đụng, tạo ra một buôn bản hội trọn vẹn new, một làng hội không tồn tại người tách lột người”(3).

Từ bài học của bí quyết mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Sài Gòn vẫn xác minh liên minch công nông vừa là hễ lực vừa là nguyên tố cnạp năng lượng bạn dạng, bảo đảm an toàn cho việc thành công của cuộc biện pháp mạng “Thực hiện tại mang lại được liên minch công nông vày đó là sự việc bảo đảm chắc chắn là duy nhất phần nhiều thắng lợi của giải pháp mạng. Chỉ gồm khối liên minch công nông vì chưng ách thống trị công nhân chỉ huy new có thể kiên quyết với triệt nhằm đánh đổ những thế lực phản nghịch cách mạng, giành lấy và củng rứa cơ quan ban ngành của nhân dân lao động, xong xuôi trách nhiệm lịch sử hào hùng của giải pháp mạng dân tộc bản địa, dân nhà với phát triển chủ nghĩa làng hội”(4).

Xây dựng, củng gắng vững chắc và kiên cố kân hận liên minh thân ách thống trị công nhân với giai cấp dân cày với trí thức đã tạo cho một lực lượng phương pháp mạng to bự, đủ sức nhằm lật đổ giai cấp bốn sản. Đồng thời, sự nghiệp bí quyết social nhà nghĩa luôn luôn đề nghị áp dụng sức mạnh tổng hợp của những lực lượng biện pháp mạng; phát huy sức mạnh của liên minc giữa kẻ thống trị công nhân cùng với kẻ thống trị dân cày với trí thức; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; sức khỏe dân tộc bản địa cùng với sức khỏe thời đại. Nếu chỉ tuyệt đối hoá hoặc coi nhẹ một lực lượng biện pháp mạng nào, sinh hoạt trong nước giỏi quốc tế thì sự nghiệp bí quyết mạng sống nước kia nặng nề có thể thành công. điều đặc biệt, vào kăn năn liên minc ấy, theo Người: “Cần tất cả sự chỉ huy của một đảng giải pháp mạng chân thiết yếu của giai cấp công nhân, toàn trọng điểm toàn ý phục vụ quần chúng. #. Chỉ bao gồm sự lãnh đạo của một đảng biết áp dụng một bí quyết trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện ví dụ của nước mình thì mới có thể đưa biện pháp mạng giải pđợi dân tộc bản địa đến thắng lợi cùng giải pháp social chủ nghĩa đến thành công”(5).

Thứ đọng bốn, về văn bản phương pháp social công ty nghĩa Tháng Mười Nga

Về văn bản bí quyết social nhà nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng, đó là cuộc biện pháp mạng trọn vẹn trên tất cả những lĩnh vực của cuộc sống xã hội, kinh tế tài chính, chủ yếu trị, tư tưởng, văn uống hoá. Trong đó, Người nhấn mạnh hai câu chữ cnạp năng lượng bản là chính trị và kinh tế.

Nội dung giải pháp mạng về chính trị: lật đổ quyền giai cấp của kẻ thống trị tứ sản Nga, giành quyền chỉ huy xóm hội về thống trị người công nhân Nga, giải pngóng quần chúng. # lao rượu cồn khỏi vị thế quân lính với biến đổi người thống trị xã hội bắt đầu “tiến công đổ thống trị tư sản cùng kẻ thống trị phong con kiến địa chủ, lập phải cơ quan ban ngành của những tín đồ lao động”(6). Cách mạng về chính trị bao gồm địa điểm quan trọng số 1 vào sự nghiệp phương pháp mạng của ách thống trị người công nhân, bởi vì nó là cửa hàng với tiền đề mang lại câu hỏi thực hiện các ngôn từ giải pháp mạng về kinh tế tài chính, tứ tưởng, vnạp năng lượng hoá. Chính quyền là vụ việc cơ phiên bản của đa số cuộc biện pháp social, là qui định ách thống trị làng hội, gia hạn quyền lực tối cao của giai cấp thống trị nhằm cải tạo làng hội cũ cùng desgin xóm hội mới. Do vậy, nhằm xoá bỏ buôn bản hội bốn bạn dạng công ty nghĩa cùng phát hành thôn hội mới, thì giai cấp người công nhân trải qua thiết yếu đảng của chính bản thân mình lãnh đạo dân chúng lao động làm cuộc biện pháp mạng về chính trị là màn giáo đầu của bí quyết social nhà nghĩa. HCM đã khẳng định: “Không ngừng tăng cường và củng cố kỉnh nền siêng thiết yếu vô sản. Sau khi đang giành được tổ chức chính quyền thì trách nhiệm hàng đầu của giai cấp công nhân là đề xuất bức tốc nền chuyên bao gồm vô sản nhằm chấm dứt số đông nhiệm vụ lịch sử dân tộc của giải pháp mạng”(7).

Xem thêm: 5 “Nỗi Thống Khổ” Khi Kinh Doanh Online Mỹ Phẩm Online Và Những Điều Cần Biết

Nội dung bí quyết mạng về ghê tế: đó là câu chữ bao gồm chân thành và ý nghĩa ra quyết định sự chiến thắng kiên cố của phương pháp mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Bởi vị, công ty nghĩa xóm hội ước ao thắng lợi yêu cầu tạo thành năng suất lao đụng cao hơn nữa chủ nghĩa tứ bạn dạng, không ngừng cải thiện cuộc sống đồ gia dụng hóa học và ý thức cho quần chúng. # lao đụng. Cho phải, giai cấp công nhân yêu cầu thực hiện văn bản cách mạng về tài chính nhằm mục tiêu từng bước xoá quăng quật cơ chế chiếm dụng bốn nhân tứ phiên bản công ty nghĩa về bốn liệu cấp dưỡng, cải tiến và phát triển lực lượng thêm vào, biến đổi địa vị kinh tế tài chính - xã hội của nhân dân lao đụng. Chính vày vậy, Người nhấn mạnh: “triệt nhằm xoá bỏ cơ chế tín đồ tách lột fan, chế tạo tình dục cấp dưỡng làng mạc hội chủ nghĩa, chế tạo công ty nghĩa xã hội để phát triển nhà nghĩa cùng sản”(8).

Thứ đọng năm, về ý nghĩa sâu sắc lịch sử vẻ vang của giải pháp social công ty nghĩa Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc về những khía cạnh, không chỉ gạch mốc thời đại, lộ diện kỷ nguyên bắt đầu trong lịch sử nước Nga với các dân tộc bản địa bị nô dịch, phụ thuộc bên trên thế giới, cơ mà còn có ý nghĩa nhân vnạp năng lượng sâu sắc ở chỗ đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu của thời đại bắt đầu, thời đại đương đầu do những phương châm cao cả: tự do, độc lập dân tộc bản địa, dân công ty với công ty nghĩa buôn bản hội. Đánh giá bán tổng thể về ý nghĩa lịch sử hào hùng của biện pháp mạng xã hội nhà nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Sài Gòn khẳng định: “Giống như mặt ttránh chói lọi, Cách mạng Tháng Mười thắp sáng mọi năm châu, thức thức giấc hàng tỷ hàng triệu con người bị áp bức, tách bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử hào hùng loài tín đồ trước đó chưa từng bao gồm cuộc phương pháp mạng nào tất cả chân thành và ý nghĩa to béo cùng nâng cao nhỏng thế”(9). Với ý nghĩa kia, Người khẳng định: “Thắng lợi béo tròn của Cách mạng Tháng Mười đã dạy dỗ mang lại kẻ thống trị công nhân, quần chúng. # lao động cùng những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới các bài học kinh nghiệm hết sức quý báu, bảo vệ cho sự nghiệp giải pchờ triệt để của giai cấp người công nhân cùng của tất cả loài người”(10).

Không những vào nội dung bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga to đùng lộ diện tuyến phố giải phóng cho các dân tộc” cơ mà trong tương đối nhiều bài bác nói, nội dung bài viết của Chủ tịch TP HCM, phần lớn sự kiện có chân thành và ý nghĩa và gần như thắng lợi của giải pháp mạng đất nước hình chữ S số đông chịu tác động ảnh hưởng của Cách mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười. Người chỉ rõ: “Kinh nghiệm bạn dạng thân của toàn quốc minh chứng rằng chính là nhờ vào Đảng của những fan Bônsêvích và của cuộc Cách mạng xã hội nhà nghĩa Tháng Mười kếch xù nhưng mà ngơi nghỉ toàn nước sẽ có một đảng mácxkhông nhiều lêninnít cùng Cách mạng Tháng Tám của Cửa Hàng chúng tôi đang giành được chiến hạ lợi”(11). Theo kia, mười lăm năm sau ngày thành lập và hoạt động, Đảng vẫn chỉ huy dân chúng ta giành được chính quyền, lập ra nước toàn quốc Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân người chủ sở hữu dân đầu tiên sống Khu vực Đông Nam Á, Hồ Chí Minh cho rằng: Đi theo con phố Cách mạng Tháng Mười, quần chúng VN đằng sau sự chỉ huy của Đảng Cộng sản đang kiên quyết vực lên chống chọi chống thực dân Pháp cùng bầy đàn tay không đúng. Năm 1945 đang làm Cách mạng Tháng Tám tiến công đổ thực dân giải phóng giang sơn, thành lập chính quyền dân chúng. Sài Gòn khẳng định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng minh sự đúng đắn của con đường Cách social nhà nghĩa Tháng Mười mập ú đang gạch ra.

HCM đặc biệt quan trọng quan tâm bài toán áp dụng trí tuệ sáng tạo phần nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng Tháng Mười vào thực tiễn toàn nước. Những bài học kinh nghiệm kia không chỉ là có ý nghĩa sâu sắc trước mắt mà còn có cực hiếm lý luận cùng trong thực tế dài lâu. Người không chỉ cnạp năng lượng dặn dân chúng ta mà hơn nữa tulặng ba cùng với bằng hữu thế giới rằng: “Kinch nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, mọi thành tích của Liên Xô là ngôi sao 5 cánh chỉ đường đến Shop chúng tôi vào sự nghiệp tạo một cuộc sống hạnh phúc mang lại nhân dân Việt Nam”(12).

Một cách nhìn tất cả ý nghĩa sâu sắc phương thức luận mang ý nghĩa chỉ đạo lâu bền hơn so với Đảng cùng dân chúng ta được HCM chỉ ra là: “Đi theo tuyến phố bởi Lênin bậm bạp vẫn vun ra, tuyến đường của Cách mạng Tháng Mười, dân chúng Việt Nam đã giành được thành công rất cao. Chính do vậy cơ mà mối tình đính thêm bó và lòng hàm ân của dân chúng đất nước hình chữ S đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, so với Lênin khổng lồ cùng đối với quần chúng Liên Xô là cực kỳ sâu sắc”(13).

Crúc thích

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), Hồ Chí Minh (1967), “Cách mạng Tháng Mười Nga mập mạp mở ra con phố giải pchờ cho những dân tộc”, Sài Gòn toàn tập, tập 15, Nhà xuất bản Chính trị tổ quốc - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.387-388; tr.390; tr.387; tr.391; tr.391; tr.388; tr.391; tr.392; tr.387; 390; tr.397.

(11) HCM (1957), “Lời tuyên bố tại Hội nghị đại biểu những Đảng Cộng sản cùng Công nhân các nước thôn hội nhà nghĩa”, Sài Gòn toàn tập, tập 11, Nhà xuất bạn dạng Chính trị giang sơn, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr.190;

(12) Hồ Chí Minh (1957), “Bài tuyên bố tại khóa họp Tối cao Liên Xô nhân ngày lưu niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười”, Sài Gòn toàn tập, tập 11, Nhà xuất bạn dạng Chính trị tổ quốc, Hà Thành, 2011, tr.180.

(14) Đảng Cộng sản nước ta, Vnạp năng lượng kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật XI, Nhà xuất bản Chính trị đất nước - Sự thật, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr. 69.