Cách Thêm Lời Nhắc Trên Messenger

      87

Trong ứng dụng Lời nhắc

*
, bạn có thể dễ dàng tạo danh sách nhắc việc cho những thứ như mua hàng tạp hóa, công việc xung quanh nhà và dự án tại công ty. Tạo các tác vụ con, đặt cờ và thêm tệp đính kèm, v.v.

Bạn đang xem: Cách thêm lời nhắc trên messenger

*

Ghi chú: Tất cả các tính năng Lời nhắc được mô tả trong hướng dẫn này khả dụng khi bạn sử dụng lời nhắc được nâng cấp. Một số tính năng không khả dụng khi sử dụng các tài khoản khác.


Chạm vào Thêm danh sách, sau đó chọn một tài khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản).

Nhập tên, sau đó chọn một màu và biểu tượng cho danh sách.


Hoặc thực hiện tác vụ sau đây:

Chạm vào Lời nhắc mới, sau đó nhập văn bản.

Sử dụng các nút phía trên bàn phím để thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Đặt lịch trình ngày và giờ: Chạm vào

*
, sau đó chọn thời điểm bạn muốn được nhắc.

Thêm địa điểm: Chạm vào

*
, sau đó chọn nơi bạn muốn được nhắc – ví dụ: khi bạn về nhà hoặc vào trong ô tô có kết nối Bluetooth với iPhone của bạn.


Ghi chú: Để nhận lời nhắc dựa trên vị trí, bạn phải cho phép Lời nhắc sử dụng vị trí chính xác của mình. Đi tới Cài đặt

*
 > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị. Bật Dịch vụ định vị, chạm vào Lời nhắc, chọn Khi dùng ứng dụng, sau đó bật Vị trí chính xác.


Chỉ định lời nhắc: (Khả dụng trong danh sách được chia sẻ) Chạm vào

*
, sau đó chọn một người trên danh sách được chia sẻ (bao gồm chính bạn).

Xem thêm: Cách Trồng Nghệ Vàng Từ A - Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Nghệ

Đặt cờ: Chạm vào

*
để đánh dấu lời nhắc quan trọng.

Đính kèm ảnh hoặc tài liệu được quét: Chạm vào

*
, sau đó chụp ảnh mới, chọn ảnh hiện có từ thư viện ảnh của bạn hoặc quét tài liệu.

Để bổ sung thêm chi tiết cho lời nhắc, hãy chạm vào

*
, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thêm ghi chú: Trong trường Ghi chú, nhập thêm thông tin về lời nhắc.

Thêm liên kết web: Trong trường URL, nhập địa chỉ web. Lời nhắc hiển thị liên kết mà bạn có thể chạm vào để truy cập trang web.

Nhận lời nhắc khi đang trò chuyện với người khác trong Tin nhắn: Bật Khi nhắn tin, sau đó chọn một người từ danh sách liên hệ của bạn. Lời nhắc xuất hiện trong lần tiếp theo bạn trò chuyện với người đó trong Tin nhắn.

Đặt mức ưu tiên: Chạm vào Mức ưu tiên, sau đó chọn Thấp, Trung bình hoặc Cao.

Di chuyển lời nhắc đến một danh sách khác: Chạm vào Danh sách, sau đó chọn một danh sách.

Chạm vào Xong.


Mẹo: Với OS X 10.10 trở lên, bạn có thể chuyển giao lời nhắc mà bạn đang sửa giữa máy Mac và iPhone.