Cách thêm vật liệu trong sketchup

      233
Chúng ta sẽ sử dụng vật liệu trong bảng Vray Asset Editor như sau

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký khóa học ruby-forum.org

ruby-forum.org Academy sẽ liên hệ tư vấn miễn phí dựa trên nhu cầu thực tế của bạn và hướng dẫn bạn lựa chọn khóa học phù hợp nhất với bản thân.