CÁCH THU GỌN CỘT TRONG EXCEL

      71

Trong PivotTable hoặc PivotChart, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn đến mọi cấp độ chi tiết dữ liệu và thậm chí cho tất cả các cấp chi tiết trong một thao tác. Bạn cũng có thể bung rộng hoặc thu gọn đến một mức chi tiết ở cấp độ tiếp theo. Ví dụ: bắt đầu từ một cấp độ quốc gia/khu vực, bạn có thể bung rộng đến cấp độ thành phố đã bung rộng cả cấp độ tiểu bang/tỉnh và thành phố. Đây có thể là hoạt động tiết kiệm thời gian khi bạn làm việc với nhiều cấp độ chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn tất cả các phần cho từng trường trong nguồn dữ liệu Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Bạn đang xem: Cách thu gọn cột trong excel

Bạn cũng có thể xem các chi tiết được sử dụng để tổng hợp giá trị trong một trường giá trị.


Bung rộng hoặc thu gọn đến các cấp độ chi tiết khác nhau

Trong PivotTable hoặc PivotChart, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn đến mọi cấp độ chi tiết dữ liệu và thậm chí cho tất cả các cấp chi tiết trong một thao tác. Bạn cũng có thể bung rộng hoặc thu gọn đến một mức chi tiết ở cấp độ tiếp theo. Ví dụ: bắt đầu từ cấp độ quốc gia/khu vực, bạn có thể bung rộng đến cấp độ thành phố đã bung rộng cả cấp độ tiểu bang/tỉnh và thành phố. Đây có thể là hoạt động tiết kiệm thời gian khi bạn làm việc với nhiều cấp độ chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn tất cả các phần cho từng trường trong nguồn dữ liệu OLAP.


Bung rộng hoặc thu gọn cấp độ trong PivotTable

Trong PivotTable, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bấm đúp vào mục bạn muốn bung rộng hoặc thu gọn.

Bấm chuột phải vào mục, rồi bấm Bung rộng/Thu gọn, sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào nút Bung rộng.

Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào nút Thu gọn.

Để ẩn chi tiết về tất cả các mục trong một trường, hãy bấm Thu gọn toàn bộ trường.

Để xem chi tiết về tất cả các mục trong một trường, hãy bấm Thu gọn toàn bộ trường.

Để xem mức độ chi tiết vượt quá cấp độ tiếp theo, hãy bấm vào Bung rộng sang "".

Để ẩn mức độ chi tiết ở cấp độ tiếp theo, hãy bấm vào Thu gọn vào "".

Bung rộng hoặc thu gọn cấp độ trong PivotChart

Trong PivotChart, bấm chuột phải vào nhãn danh mục bạn muốn hiển thị hoặc ẩn chi tiết cấp độ, bấm Bung rộng/Thu gọn, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào nút Bung rộng.

Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào nút Thu gọn.

Để ẩn chi tiết về tất cả các mục trong một trường, hãy bấm Thu gọn toàn bộ trường.

Để xem chi tiết về tất cả các mục trong một trường, hãy bấm Thu gọn toàn bộ trường.

Để xem mức độ chi tiết vượt quá cấp độ tiếp theo, hãy bấm vào Bung rộng sang "".

Xem thêm:

Để ẩn mức độ chi tiết ở cấp độ tiếp theo, hãy bấm vào Thu gọn vào "".

Hiện hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn trong PivotTable

Các nút bung rộng và thu gọn được hiển thị theo mặc định nhưng bạn có thể đã ẩn chúng (chẳng hạn như khi bạn không muốn chúng xuất hiện trong một báo cáo được in). Để sử dụng các nút này để mở rộng hoặc thu hẹp mức độ chi tiết trong báo cáo, bạn phải đảm bảo rằng chúng được hiển thị.

Trong Excel 2016 và Excel 2013: Trên tab Phân tích, trong nhóm Hiển thị, bấm Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn nút bung rộng và thu gọn.

Trong Excel 2010: Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hiển thị, bấm Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn nút bung rộng và thu gọn.

*

Trong Excel 2007: Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, bấm Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn nút bung rộng và thu gọn.


Hiện hoặc ẩn chi tiết cho một trường giá trị trong PivotTable

Theo mặc định, tùy chọn để hiển thị chi tiết cho một trường giá trị trong PivotTable đã được bật. Để bảo vệ không cho người khác nhìn thấy dữ liệu này, bạn có thể tắt tính năng này.

Hiện chi tiết trường giá trị

Trong PivotTable, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bấm chuột phải vào một trường trong khu vực giá trị của PivotTable, rồi bấm vào Hiện chi tiết.

Bấm đúp vào một trường trong khu vực giá trị của PivotTable.

Dữ liệu chi tiết mà trường giá trị dựa trên, được đặt trên một trang tính mới.

Ẩn chi tiết trường giá trị

Bấm chuột phải vào tab trang tính của trang tính chứa dữ liệu trường giá trị, rồi bấm Ẩn hoặc Xoá.

Tắt hoặc bật tùy chọn để hiển thị chi tiết trường giá trị

Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

Trên tab Tuỳ chọn hoặc Phân tích (tùy thuộc vào phiên bản Excel bạn đang sử dụng) trên dải băng, trong nhóm PivotTable, bấm Tùy chọn.

*

Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, bấm vào tab Dữ liệu.

Trong Dữ liệu PivotTable, xóa hoặc chọn hộp kiểm Bật hiển thị chi tiết để tắt hoặc bật tùy chọn này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.