CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

      104

Để biết phương pháp tính diện tích và chu vi hình bình hành bạn phải nhớ được cách làm tính mới có thể áp dụng vào giải những bài tập. Hôm nay ở bài viết này chúng tôi xin nhờ cất hộ đến các bạn công thức tính diện tích hình bình hànhchu vi hình bình hành chính xác nhất.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình bình hành

=> tìm hiểu thêm ngay nếu như bạn chưa biết Hình bình hành là gì ? Định nghĩa, tín hiệu nhận biết, đặc thù hình bình hành


Công thức tính diện tích hình bình hành đúng mực 100%

*

Diện tích hình bình hành bởi cạnh lòng nhân cùng với chiều cao trong những số đó a = cạnh đáy, h= chiều cao và S là diện tích

=> công thức tính diện tích hình bình hành là S = a.h

Chú thích

S: diện tích s hình bình hành.a: Cạnh dáy của hình bình hành.h: Chiều cao, nối tự đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Bài tập ví dụ vận dụng công thức

Câu 1: Một hình bình hành có độ nhiều năm đáy là a, chiều cao là h. Khi ấy công thức tính diện tích s hình bình hành đó là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Trả lời

Diện tích hình bình hành bằng độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo). Bởi vì đó, bình hành bao gồm độ lâu năm đáy là a, độ cao là h thì diện tích s hình bình hành đó.

=> lựa chọn đáp an C là lời giải đúng S = a×h

Câu 2: diện tích hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 14cm và chiều cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Trả lời

Diện tích hình bình hành bởi đáy 14cm nhan với chiều cao 8cm => 14×8=112(cm2)

Đáp số: 112cm2. Và câu trả lời D là đúng

Công thức tính chu vi hình bình hành

*

Chu vi hình bình hành bởi hai lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói phương pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh hình bình hành. Tổng 2 cạnh kề nhau nhân 2:

=> phương pháp tính chu vi hình bình hành là C = (a+b) x 2.

Xem thêm: 4 Cara Untuk Membuka Email, Đọc Mail Bằng Gmail Trong Inbox

Chú thích

C: Chu vi hình bình hành.a cùng b: hai cạnh nằm kề nhau của hình bình hành.

Bài tập vận dụng công thức chu vi hình bình hành

Bài tập 1: cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a cùng b cùng với chiều dài lần lượt là 5 cm và 8 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

=> C (ABCD) = (a +b) x 2 = (5+8) x 2 =13 x 2 = 26 cm

Đáp án: Chu vi hình bình hành ABCD là 26 cm

Ví dụ 2 : Hình bình hành ABCD gồm độ dài cạnh AB là a, độ lâu năm cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết :

a) a = 35cm; b = 12cm

b) a = 26dm; b = 4dm

Lời giải

Công thức tính chu vi p. Của hình bình hành là: C = (a + b)×2 (a với b cùng một đơn vị chức năng đo)

a) => C = ( 35 + 12 ) x 2 = 94 cm

b) => C = ( 26 + 4 ) x 2 = 60 dm

Câu 3 : Hình bình hành ABCD bao gồm độ lâu năm cạnh AB là a, độ nhiều năm cạnh BC là b.

Công thức tính chu vi phường của hình bình hành là C = (a + b)×2 (a cùng b thuộc một đơn vị đo)

=> Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm cùng b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Lời giải

Nếu a=48cm và b=34cm thì C = (a+b)×2 = (48+34)×2 = 164(cm)

=> Vậy chu vi hình bình hành sẽ là 164cm. Chọn giải đáp C

Thông qua bài viết này của shop chúng tôi rất mong để giúp đỡ được chúng ta hiểu rộng về bí quyết và cách áp dụng công thức để giải bài tập diện tích và chu vi hình bình hành xuất sắc nhất.