CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

      108

Giá thành thành phầm là một chỉ tiêu kinh tế tổng đúng theo phản ánh kết quả của việc thực hiện tài sản, đồ gia dụng tư, lao đụng và tiền vốn trong quy trình sản xuất gớm doanh, làm phản ánh tác dụng của các nỗ lực cai quản chi phí tổn của doanh nghiệp. Vậy có những cách tính chi phí như nuốm nào và tiến trình tính ngân sách chi tiêu như cố nào?… nội dung bài tiếp sau đây sẽ đề cập cụ thể và lấy ví dụ như minh họa chũm thể.

Bạn đang xem: Cách tính giá thành sản phẩm

*

Ví dụ minh họa

DN XY có các bước sản xuất công nghệ đơn giản, khép kín. Sản phẩm của quy trình công nghệ là hai thành phầm X, Y. Công ty lớn đã khẳng định hệ số ngân sách sản phẩm X là 1. Sản phẩm Y là 1.2. Giá thành sản xuất dở dang đầu kỳ và phát sinh trong kỳ như sau: Đơn vị tính: 1.000đ

Khoản mục chi phíDở dang đầu kỳPhát sinh
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.000

Nhân công trực tiếp2.00016.000
Sản xuất chung3.00020.000

Cuối kỳ dứt 90 sản phẩm X, 10 sản phẩm X dở dang nút chế biến chấm dứt 50%, 60 thành phầm Y, 10 thành phầm Y dở dang nấc chế biến ngừng 50%.

Xem thêm: Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Marketing Là Gì ? Vai Trò Và Chức Năng Của Marketing

Yêu cầu: Tính chi phí sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Chi phí nguyên vật tư phát sinh 1 lần từ trên đầu quy trình công nghệ. Các giá thành khác tạo ra dần.

Đáp án: 

Xác định sản lượng theo thành phầm tiêu chuẩn. 

Tổng sản phẩm hoàn thành quy thay đổi về sản phẩm tiêu chuẩn = 90 x 1+60 x 1.2 = 162Tổng thành phầm dở dang quy đổi để phân bổ giá cả nguyên vật tư = 10 x 1+10 x 1.2=22Tổng thành phầm dở dang quy đổi nhằm phân bổ giá thành chế thay đổi (nhân công trực tiếp, cung ứng chung) = 10 x 50% x 1+10 x 1.2 x 50%=11Phân bổ giá cả theo lượng đầu ra: 162 (Qht) + 22 (Qck)

Do xác minh được tỉ lệ xong xuôi tương đương, sản phẩm dở dang phải review theo tỷ lệ ngừng tương đương – phương pháp bình quân

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 

Chi tầm giá nhân công thẳng = (2.000+16.000)/(162+11) x 11=1.144Chi phí sản xuất tầm thường = (3.000+20.000)/(162+11) x 11=1.462

Xác định ngân sách sản phẩm tiêu chuẩn trong kỳ và quy đổi nhằm tính túi tiền sản phẩm thực tế

Sản lượng: 162 sản phẩm tiêu chuẩn

Khoản mục chi phíDở dang đầu kỳChi phí sản xuất trong kỳDở dang cuối kỳTổng chi phí sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành 1-1 vị sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành đối kháng vị sản phẩm X (hệ số =1)Tổng ngân sách chi tiêu sản phẩm X (90 Sản phẩm)Giá thành đơn vị sản phẩm Y (hệ số =1.2)Tổng giá thành sản phẩm Y (60 Sản phẩm)
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.00015.424113.57670170163.098841

50.478

Nhân công trực tiếp2.00016.0001.14416.8561041049.3641257.492
Sản xuất chung3.00020.0001.46221.53813313311.9661609.572
Cộng 14.000156.00018.030151.97093893884.4281.12667.542

Phần mềm kế toán tài chính online ruby-forum.org ruby-forum.org hiện vẫn đáp ứng phương thức tính chi tiêu theo cách thức hệ số; tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp mang đến từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp đưa ra phí, phân bổ ngân sách sản xuất phổ biến theo nguyên liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp; được cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều cách thức và tính giá thành chi ngày tiết theo sản phẩm, 1-1 hàng, công trình.