Cách Tính Lương Hưu Cho Cán Bộ Nhà Nước Nghỉ Hưu Theo Quy Định Của Luật Mới.

  -  

Cách tính nấc hưởng trọn lương hưu mỗi tháng theo Luật BHXH tiên tiến nhất năm năm nhâm thìn được giải đáp do Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CPhường, Điều 17 Thông tứ 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu = Tỷ lệ tận hưởng lương hưu x Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH

1. Tỷ lệ hưởng lương hưu:

Nam: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nữ: Tỉ lệ hưởng trọn lương hưu = 45% + (Thời gian tđam mê gia BHXH - 15 năm) x 3%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tyêu thích gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nam:

Lưu ý: Tỷ lệ ko vượt quá 75%

2.Cách tính Mức trung bình tiền lương mon đóng BHXH

- Đối với người lao đụng nằm trong đối tượng thực hiện cơ chế chi phí lương vày Nhà nước quy định

Mức BQTL =Tổng số chi phí lương tháng đóng BHXH của Tnăm cuối trước lúc ngủ việc / (Tx12 tháng)

Thời gian ban đầu tmê man gia BHXH

Số năm cuối để tính trung bình chi phí lương đóng góp BHXH (T)

5 năm

6 năm

8 năm

10 năm

15 năm

20 năm

Toàn bộ thời gian đóng góp BHXH

- Đối với người lao đụng nằm trong đối tượng người dùng thực hiện chính sách chi phí lương vì chưng người sử dụng lao hễ quyết định

*

-Đối với người lao hễ vừa gồm thời gian đóng BHXH theo chi phí lương vì người sử dụng lao hễ ra quyết định vừa tất cả thời hạn đóng BHXH theo cơ chế chi phí lương vì Nhà nước quy định:

*

3. Trợ cấp một lần Lúc nghỉ ngơi hưu

- Người lao hễ gồm thời hạn đóng bảo hiểm xóm hội cao hơn thời gian tương xứng với Xác Suất hưởng lương hưu 75% thì lúc về hưu, quanh đó lương hưu còn được hưởng trợ cung cấp một lần.

- Mức trợ cung cấp một đợt được tính theo thời gian đóng góp bảo hiểm buôn bản hội cao hơn nữa số năm khớp ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cđọng tưng năm đóng bảo hiểm buôn bản hội thì được tính bởi 0,5 mon nấc trung bình tiền lương tháng đóng góp bảo hiểm xóm hội.