CÁCH TÍNH THU NHẬP TĂNG THÊM

      58

Hợp đồng khoán việc có được chi thu nhập tăng thêm?

(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của ông Nguyễn Quý được giao quyền tự chủ tự bảo đảm đưa ra thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp ghê tế và sự nghiệp khác.


Bạn đang xem: Cách tính thu nhập tăng thêm

*

Thẩm quyền duyệt chi thu nhập tăng thêm tại ban quản lý dự án

(Chinhphu.vn) - Tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức bỏ ra trả thu nhập tăng thêm vào năm đến người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức vày Nhà nước quy định.


*

Điều kiện được điều chuyển dự toán ngân sách xã

(Chinhphu.vn) – Ông Cao Xuân Minh hỏi, trong năm ủy ban nhân dân xã có được điều chỉnh dự toán từ nguồn ghê phí không khoán lịch sự nguồn ghê phí khoán của các cơ quan lại quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội thuộc ngân sách xã không?


*

Hưởng lương từ chi phí quản lý dự án mới được thu nhập tăng thêm

(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Văn Bình (Thái Nguyên) là chuyên viên Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện, theo sự phân công, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện; làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý dự án.


*

Cách tính mức trích lập Quỹ bổ sung thu nhập

(Chinhphu.vn) – Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ đưa ra phí quản lý dự án bởi vì Nhà nước quy định được tính mang đến cả năm, không phải tính theo tháng.


*

Được NSNN bảo đảm kinh phí có được lập Quỹ bổ sung thu nhập?

(Chinhphu.vn) – Ông Lâm Hữu Phước (Quảng Ngãi) làm kế toán tại Đội quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện. Đơn vị ông là đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ công ích đô thị được NSNN bảo đảm toàn bộ khiếp phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Xem thêm: Cách Chế Biến Hàu Tốt Cho Nam Giới ❤️ Làm Ngay Nếu Chồng Yếu Sinh Lý✔️

*

*

*

*

*

*

*

*

*