Cách tính tỉ lệ kiểu hình trong liên kết gen

      297

Bạn đang xem video Công thức giải nhanh về cách tính tỉ lệ kiểu hình được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

3 Bước HACK điểm cao Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác Bước 2: Xem bài giảng tại ruby-forum.org Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Công thức giải nhanh về cách tính tỉ lệ kiểu hình bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại ruby-forum.org


Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Hai tính trạng này di truyền theo quy luật nào?


Ở một loài thực vật, xét một cá thể có kiểu gen ${\text{Aa}}Bb\frac{{DE}}{{de}}$. Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm, sau đó gây lưỡng bội hóa thành công toàn bộ các hạt phấn. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ dòng thuần thu được từ quá trình nuôi cấy hạt phấn nói trên là:


Tiến hành phép lai giữa hai cá thể (Aa, Bb, Dd) với (aa, bb, dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Nếu ở Fa có tỉ lệ kiểu hình (A-bbdd) = (aaB-D-) = 35% ; (A-B-D-) = (aabbdd) = 15% thì kiểu gen và kiểu di truyền của F1 như thế nào?


a. AaBbDd, di truyền theo quy luật phân li độc lập

$Aa\frac{{BD}}{{bd}}$, có hiện tượng hoán vị gen với tần số 30%.b. $\frac{{Abd}}{{aBD}}$, có hiện tượng hoán vị gen với tần số 30%c. $\frac{{Abd}}{{aBD}}$, có hiện tượng hoán vị gen với tần số 30%.d. $\frac{{AbD}}{{aBd}}$, có hiện tượng hoán vị gen với tần số 15%

Đáp án chi tiết:

Phép lai phân tích cho tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1 → 2 gen cùng nằm trên 1NST và có hoán vị gen với tần số 25%.

Bạn đang xem: Cách tính tỉ lệ kiểu hình trong liên kết gen

Kiểu gen của cây F1: $\frac{{Ab}}{{aB}}$

Đáp án cần chọn là: c


Đáp án chi tiết:

Các hạt phấn có bộ NST đơn bội khi lưỡng bội hóa luôn cho ra dòng thuần → tỷ lệ dòng thuần là 100%

Đáp án cần chọn là: d


Phương pháp giải

Phép lai phân tích; Xác định quy luật trội lặn → Xác định quy luật di truyền Xác định tần số hoán vị → KG F1.

Đáp án chi tiết:

Phép lai phân tích: (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd)

→ tỉ lệ KHF1: A-bbdd = aaB-D- = 0,35

A-B-D- = aabbdd = 0,15

Tương ứng tỉ lệ giao tử cho các alen Abd = aBD = 0,35; ABD = abd = 0,15

Tỉ lệ giao tử của Fa khác (1: 1)3 → loại TH 3 gen phân li độc lập

Giả sử F1: 2 gen liên kết với nhau (hoàn toàn/ không hoàn toàn) và 1 gen phân li độc lập

2 gen liên kết hoàn toàn → giao tử: (1: 1) x (1:1) = 1: 1: 1: 1

2 gen liên kết không hoàn toàn → giao tử có 2 x 4 = 8 tổ hợp

→ loại TH này

Vậy xảy ra hoán vị gen đơn giữa A và a với aBD và Abd là nhóm gen liên kết.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Facebook ? Cách Đăng Nhập Shopee Bằng Tài Khoản Facebook

→KG F1: $\frac{{Abd}}{{aBD}}$, tần số hoán vị fA/a = 0,15 x 2 = 0,3.

Đáp án cần chọn là: c


Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Công thức giải nhanh về cách tính tỉ lệ kiểu hình


Bài trước Bài sau
TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


Sinh học 12. Bài 41. Diễn thế sinh thái Xem chi tiết


Sinh học 12 Bài 26: Hệ sinh thái | HỌC247 Xem chi tiết


Sinh học 12. Bài 42. Hệ sinh thái Xem chi tiết


Sinh học 12 Bài 24: Quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã| HỌC247 Xem chi tiết


Sinh học 12. Bài 43. Trao đổi vât chất trong hệ sinh thái Xem chi tiết


Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Xem chi tiết


dòng năng lượng trong hệ sinh thái 01 Xem chi tiết


dòng năng lượng trong hệ sinh thái 02 Xem chi tiết


Sinh học 12 Bài 23: Biến động số lượng cá thể của quần thể| HỌC247 Xem chi tiết


dòng năng lượng trong hệ sinh thái 03 Xem chi tiết


By admin
No Comments

Leave a Reply Cancel Reply

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


© 2017 - Solo Pine. All Rights Reserved. Designed & Developed by SoloPine.com