Cách tụng kinh cứu khổ

      20

Kinch Quán Thế Âm nhân tình tát cứu vãn khổ phía bên trong Vạn từ bỏ chánh tục tạng tởm, ta thân quen gọi là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Kinh này là một trong Một trong những khiếp Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương thơm đẳng cỗ. Pmùi hương đẳng cỗ là các gớm đại vượt kế bên tứ bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa với Niết Bàn.

Bạn đang xem: Cách tụng kinh cứu khổ


Ảnh minch họa

Trong Pmùi hương đẳng bộ chia thành nhì bộ đó là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu phân các loại theo hiển mật thì khiếp này nằm trong Pmùi hương đẳng mật chụ bộ, bởi vì có thần chú Quán Thế Âm người tình tát cứu vãn khổ, hotline tắt là thần chụ Cứu khổ.

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm tình nhân tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, test tởm đại thánh, năng cứu vớt ngục tù tù nhân, năng cứu vãn trọng bịnh, năng cứu vãn thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc tuyệt nhất thiên phát triển thành, độc nhất vô nhị thân ly khổ nạn, tụng đắc tốt nhất vạn trở thành, phù hợp gia ly khổ nàn. Nam mô Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác trung ương, linch nhân thân đắc độ. Hồi Quang người thương tát, Hồi Thiện bồ tát, A Nậu đại thiên vương vãi, Chánh Điện nhân tình tát, ma kheo ma kheo, thanh khô tịnh tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, tư sự đắc hưu. Clỗi đại tình nhân tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn môn sinh thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, buộc phải tụng thiên vạn trở nên, tai nạn ngoài ý muốn thoải mái và tự nhiên đắc giải. Tín tchúng ta phụng hành, tức tmáu chân ngôn viết: Klặng người yêu kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, ý trung nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinc Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ

Ảnh minc họa

Kính lạy tình nhân tát Quán Thế Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm nngu muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, phần đa bậc toàn giác gồm vô lượng công đức.


Bài liên quan
Ý nghĩa Kinh Hoa Nghiêm

Đức Phật dạy tôn trả A Nan rằng: “Kinh này cực kì cao siêu, hoàn toàn có thể cứu vớt bay ngục tù tù đọng, rất có thể cứu giúp chữa bịnh nặng trĩu, có thể cứu giúp vớt trăm tai nạn nngốc khổ ách. Nếu có người tụng tởm này được một ndại lần thì phiên bản thân lìa khổ nàn, tụng được một muôn lần thì cả gia đình lìa khổ nàn.”

Quay về phụ thuộc sức oai nghiêm thần của Phật, trở lại nương tựa sức gia hộ của Phật, khiến cho đông đảo bạn không sinh trọng tâm ác hiểm, khiến cho gần như người với bạn dạng thân được Phật cứu vớt độ. Quay về dựa dẫm người tình tát Hồi Quang, ý trung nhân tát Hồi Thiện nay, đại thiên vương vãi A Nậu, người tình tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh khô tịnh, cha ma và phá ác, thì việc quan ải được tháo dỡ bỏ, Việc không chánh đáng được dừng dứt. Cúi xin clỗi vị đại nhân tình tát, năm trăm vị la hán cứu hộ cứu nạn phiên bản thân môn đồ (cùng thân nhân/ số đông người/ chúng sanh) thảy rất nhiều lìa khổ nàn. Nlỗi xâu chuỗi anh lạc của người tình tát Quán Thế Âm tự nhiên phân bong ra khỏi, fan nào cần mẫn tụng nngu muôn lần (ghê này) thì những tai nạn đáng tiếc tự nhiên được toá vứt, thoát ra khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin cẩn, đón nhận cùng vâng làm cho, ý trung nhân tát Quan Thế Âm ngay tức thì nói thần chụ rằng: Kyên ổn nhân tình kyên ổn người thương đề, đà la ni đế, ni khư la đế, người thương đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, nghĩa là kính lễ, kính lạy, xin thành kính mang đến, quay về phụ thuộc (qui y). Đây là lời của chúng sanh nhắm tới Phật, người thương tát, giáo pháp, thánh hiền đức tăng nhưng thốt lên lời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ tiệm sát, lắng nghe âm tkhô giòn của cuộc đời, “soi thấy bởi ndại mắt cùng sở hữu bởi ngàn tay”, chuẩn bị sẵn sàng cứu vớt khổ bọn chúng sanh: “Ndở hơi khu vực nguyện cầu nđần vị trí ứng, biển lớn khổ thuyền dong cứu vớt độ người”. Bồ tát Quan Thế Âm xuất hiện không hề ít trong phần đông kinh khủng đại vượt, ngài thay mặt mang lại đức tánh từ bỏ bi (karuna) qua thần lực cứu độ chúng sanh sẽ cực khổ với phương tiện lực dẫn dắt chúng sinh đi mang lại giải bay.

Thánh (arya) là khái niệm đối lập với thế tục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni công ty trương đả phá tứ ách thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn, bự xá với thủ đà la), vì vậy những người dân dự vào tăng đoàn là Thích tử đồng đẳng, ko y cứ vào gia thế, bốn biện pháp, tài sản, rước chánh đạo làm cho thánh. Người kiếm tìm cầu với thực hành chánh đạo các Điện thoại tư vấn là thánh. Sự xuất gia cầu đạo của đức Phật Thích Ca call là thánh cầu. Bát chánh đạo có cách gọi khác là chén thánh đạo, tức tám tuyến phố thánh đưa đến nát bàn. Tđọng diệu đế, tứ chân lý có thể thiệt, còn được gọi là tứ đọng thánh đế, tư chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong gớm này phát âm là chân chánh, ảo diệu, mầu nhiệm, cao quý.

Bồ tát (Bodhisattva) Gọi đủ là người thương đề tát đỏa, chỉ cho tất cả những người tu hành nhưng mà trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, bên dưới thì hóa độ chúng sanh bởi trường đoản cú bi, là người có đủ nhị hạnh: Lợi ình lợi fan cùng gan góc cầu Phật trái. Bồ tát Hồi Quang là người yêu tát Soi chiếu lại chổ chính giữa bản thân. Bồ tát Hồi Thiện là người yêu tát Trsinh sống về tánh thiện nay vốn gồm của chính bản thân mình.

Đại thiên vương A Nậu, có cách gọi khác là A Nậu Quan Âm, tức 1 trong các 33 ứng thân của tình nhân tát Quan Thế âm, là hình mẫu vị tình nhân tát ngồi bên trên gộp đá nhìn ra biển. Như gớm Pháp Hoa, phđộ ẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc cảm giác biển lớn mập, những nạn dữ cá rồng, vì sức niệm Quan Âm, sóng quan yếu dấn chìm”. Vì biển cả cả và cá Long nhân ái dulặng với ao A nậu đạt buộc phải người tình tát Quan Âm bắt đầu tất cả tên tuổi điều đó.

Bồ tát Chánh Điện là ý trung nhân tát Cung năng lượng điện của chánh pháp, đem ý nghĩa sâu sắc phiên bản thân là hoàng cung phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (túng thiếu sô), giờ đồng hồ Phạn là bhiksu, có nghĩa là thành quả trọn vẹn, China dịch là cận viên (gần tới viên tịch: Niết bàn) xuất xắc bước lên nơi cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong những bọn chúng khác (bọn chúng trung tôn), làvị gắng túc giới pháp (250 giới điều) cùng oai nghi (không có phần lớn cử đụng bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo có 5 nghĩa: Khất sĩ, phá phiền não (phá ác), thoát khỏi bên rứa tục (xuất gia), trì giới tkhô giòn tịnh với làm ma quân lo âu (bố ma). Trong số đó, phá ác, cha ma cùng khất sĩ được Call là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo được dịch là những bậc tỳ kheo tkhô nóng tịnh, bố ma với phá ác. Tkhô cứng tịnh tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới tkhô cứng tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo ba ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là pnhân từ óc, nhưng phiền hậu não cũng trực thuộc ma quân, tức phần lớn sự ác nghiệt, trngơi nghỉ xấu hổ với hủy hoại Phật, Phật pháp cùng người hành trì Phật pháp.


Bài liên quan

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang lại 500 vị thanh văn uống đã triệu chứng trái vô học tập. Trong bốn trái thánh: tu đà hoàn (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) cùng a la hán (arahanta), thì tự quả a mãng cầu hàm trsống xuống call là bậc hữu học tập bởi vì không được giải bay hoàn toàn, còn phải học tập, trong những khi quả a la hán đã có giải bay trọn vẹn, không thể nên học tập nữa nên được gọi là bậc vô học tập. Ngũ bách la hán được nhắc đến trong ghê Phật ngũ bách môn đệ từ bỏ ttiết bản khởi cùng gớm Pháp hoa: Phđộ ẩm Ngũ bách đồ đệ tbọn họ cam kết. Sau Lúc đức Phật diệt độ, tôn mang Đại Ca Diếp từng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng sống thành Vương Xá. Ở Trung Quốc, bài toán sùng bái 500 vị la hán vô cùng thông dụng. Lúc bấy giờ, sinh sống Việt Nam, chùa Bái Đính - Ninh Bình và chùa Minch Thành - Pleiku gồm cải tạo cùng phụng dưỡng 500 vị la hán.

Anh lạc (keyura) xuất từ bỏ tiếng Phạn, chỉ mang đến xâu chuỗi ngọc qúy nhưng mà tín đồ phái mạnh, người phụ nữ qúy tộc Ấn độ thời trước thường treo có làm cho trang sức quý. Chữ anh (纓) trong chánh văn uống bao gồm bộ mịch, đôi khi đồng nghĩa với chữ anh (瓔) tất cả cỗ ngọc. Vì là dịch âm cần dùng chữ anh tất cả cỗ mịch xuất xắc cỗ ngọc mọi được cả, tuy vậy fan ta quen sử dụng chữ anh tất cả bộ ngọc rộng. Trong đạo Phật, chuỗi anh lạc được ví nhỏng giới cơ chế để nghiêm túc pháp thân. Sự kiện chuỗi anh lạc của người tình tát Quan Thế Âm phân ra là theo phẩm Phổ Môn trong tởm Pháp Hoa: Sau mặc nghe đức Phật tán thán thần lực cùng phương tiện đi lại lực của ý trung nhân tát Quan Thế Âm, Bồ tát Vô Tận Ý liền “cởi xâu chuỗi anh lạc bởi các đồ vật châu báu đeo vị trí cổ, cực hiếm bằng trăm ndại lượng rubi cơ mà dưng cúng mang lại người thương tát Quan Thế Âm”. Bồ tát Quan Thế Âm dấn rồi phân ra có tác dụng hai phần, một trong những phần hiến cúng đức Phật Thích Ca cùng một trong những phần hiến cúng tháp Phật Đa Bảo. Với thần lực của ý trung nhân tát Quan Thế Âm thì sự phân chia chuỗi ngọc không có chút ít gì nhọc công, cố kỉnh trên tay một xâu, thoải mái và tự nhiên trở thành nhị xâu ngắn lại. Người trì tụng ghê Cứu Khổ hay thần crúc Cứu Khổ đang dược ra khỏi khổ nàn một giải pháp thoải mái và tự nhiên, đó chưa hẳn là dựa vào thần lực gia hộ của nhân tình tát Quan Thế Âm xuất xắc sao?

Hình ảnh minc họa


Biên dịch:

Kinc này có thể viết lại làm cho hai phần nlỗi sau mang lại dễ hiểu:

Kinc văn:

Đức Phật dạy tôn trả A Nan rằng: “Kinc này cực kì cao thâm, có thể cứu thoát lao tù phạm nhân, rất có thể cứu vớt chữa trị bịnh nặng, hoàn toàn có thể cứu giúp vớt trăm tai nạn thương tâm ndại dột khổ ách. Nếu tất cả người tụng khiếp này được một nngốc lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì cả gia đình lìa khổ nạn. Nlỗi xâu chuỗi anh lạc của tình nhân tát Quán Thế Âm tự nhiên và thoải mái phân mất đi khỏi, bạn nào chuyên cần tụng nngớ ngẩn muôn lần (tởm này) thì những tai nạn tự nhiên và thoải mái được cởi vứt, bay khỏi”.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, chào đón và vâng làm, ý trung nhân tát Quan Thế Âm tức khắc nói thần crúc rằng: Kim người tình kim bồ đề, đà la ni đế, ni khỏng la đế, ý trung nhân đề tát bà ha.

Phát nguyện:


Bài liên quan
Bồ Tát Quán Thế Âm: Vị Bồ Tát hiện tại thân mang lại lòng tự bi của mười phương Chỏng Phật

Kính lạy người yêu tát Quan Thế Âm, bậc đại sĩ cứu khổ.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Cây Tài Lộc May Mắn, Cách Chăm Sóc Cây Tài Lộc

Kính lạy trăm ndở hơi muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, phần đông bậc toàn giác gồm vô lượng công đức.

Con xin trở lại phụ thuộc sức oách thần của Phật, quay về lệ thuộc mức độ gia hộ của Phật, làm cho hầu như bạn ko sanh trung ương ác độc, khiến cho đa số fan cùng bản thân được Phật cứu độ.

Con xin quay về phụ thuộc bồ tát Hồi Quang, tình nhân tát Hồi Thiện nay, đại thiên vương vãi A Nậu, người tình tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh khô tịnh, tía ma cùng phá ác, thì bài toán quan ải được toá quăng quật, vấn đề không chánh xứng danh dừng dứt. Cúi xin chư vị đại người tình tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bản thân môn sinh (cùng thân nhân/ những người/ chúng sanh) thảy phần nhiều lìa khổ nàn.

Tướng dụng:

Phật nói tởm này cũng tức là thần chụ Cứu khổ, cực kì cao tay, nhiệm mầu, linc ứng, fan trì tụng ghê này, thần crúc này thì tai qua nàn ngoài, hết bịnh, thoát ra khỏi ngục tội nhân thế gian và lao tù tù túng phiền lành óc, thoát nàn cửa quan và phiền lành toái, bản thân với gia đình bình an, tín đồ không sanh ác chổ chính giữa, hóa giải hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của ghê này là việc cứu giúp khổ của người tình tát Quán Thế Âm, biểu lộ qua trọng điểm đại từ bi, trung tâm đồng đẳng, trung ương nhắm tới chân tâm, chổ chính giữa phía thiện nay, ttuyền đài kính, trọng tâm cứu giúp độ, trung ương giữ giới, tâm vứt ác làm cho lành, trung tâm rủ vứt phiền não, trung tâm tin yêu mãnh liệt vào sự cứu vãn độ của Phật, người thương tát, la hán. Trì ghê crúc này thì bắt buộc hành theo biểu tượng điều này.

Hành pháp:

Trì chụ Cứu khổ không ít rất nhiều được, nắm nhiên càng những càng tốt, như kinh nói một nđần biến đổi, một muôn biến đổi, một nngớ ngẩn muôn biến đổi. Muốn nắn trì chú này thì trước đề xuất tụng gọi kinh vnạp năng lượng với phát nguyện nlỗi bên trên vẫn nói, tiếp đến trì crúc theo năng lực cùng thì giờ của mọi cá nhân, buộc phải nhất là nên sinh sống theo ý thức hình tượng của gớm này.

Lời kết:

Ảnh minc họa


Bài liên quan

Phần hồi vị trí hướng của khiếp Ngũ bách danh Quán Thế Âm có bài bác khiếp Quán Thế Âm ý trung nhân tát cứu giúp khổ. Kinh Ngũ bách danh Quán Thế Âm hoàn toàn có thể xuất hiện thêm trước thời của thiền hậu sư Chuyết Chuyết (1590 - 1644), tức trước nắm kỷ 16, điều này tởm Quán Thế Âm tình nhân tát cứu giúp khổ cũng xuất hiện thêm khá thọ. Điều nên nói là thần chụ Cứu khổ trong chánh vnạp năng lượng, không biết vị nguyên do làm sao, được thay đổi thần chú Thất Phật khử tội. Thần chú Cứu khổ là: “Kyên ổn người yêu kim tình nhân đề, đà la ni đế, ni klỗi la đế, người tình đề tát bà ha”, bị sửa lại là: “Kim bà kyên ổn bà đế (đúng yêu cầu là ly bà ly bà đế), cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha”. Thần crúc Thất Phật diệt tội, trích tự tởm Đại pmùi hương quảng đà la ni, là thần chú của bảy đức Phật vào vượt khđọng vẫn tâm sự cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni tội lỗi tứ trọng, ngũ nghịch hoàn toàn có thể sám ăn năn, dứt tội, được phước. Có lẽ vì chưng chánh văn là “kyên bồ kim bồ đế” tương tự với “ly bà ly bà đế” nên ráp nối phần sau, không thay đổi câu trước tất cả sửa biến thành “kyên ổn bà kyên bà đế”.

Mẹ tôi lúc còn nhỏ dại đã có được ông nước ngoài dạy dỗ cho bài xích khiếp này, bảo học ở trong cùng trì tụng. Nghe bà mẹ tôi kể, dịp pháo rơi đạn lạc thời chiến tranh, trên ngoại ô thành phố Huế, 1 căn quán ăn buôn bản thoát nạn pháo kích vì chưng vào nhà tất cả bạn trì tụng tởm này. Có câu là “phàm gồm cảm thì hầu như thông, nên cầu gì nhưng chẳng ứng”, lúc chạm mặt bất kể hoạn nàn, đau khổ như thế nào bạn có thể thì thầm niệm nlắp gọn, như một câu thần chú, như sau: Nam mô Phật đà domain authority, phái mạnh mô Đạt ma da, phái nam mô Tăng già domain authority, nam tế bào Quan Thế Âm ý trung nhân tát ma ha tát, dịch bịnh tiêu trừ (có thể đổi lời cầu xin), ta bà ha. Đây là trích trong khiếp Phật tmáu đoạn ôn (Tục tạng, quyển 1, số 19), ghê nhắc về vấn đề thành Vương Xá bị ôn dịch, người bị tiêu diệt vô vàn, tôn trả A Nan thỉnh Phật dạy phương pháp cứu giúp tế, đức Phật dạy đọc lời nguyện như trên, cố là ôn dịch đẩy lui.

Con về dựa dẫm Phật, bậc giác ngộ gửi con đường chỉ lối mang đến con trong cuộc sống.

Con về nương tựa Pháp, con phố của tình thương và đọc biết.

Con về phụ thuộc Tăng, chúng nguyện sống một cuộc đời ly lan truyền và thức giấc thức.

Con về dựa dẫm bồ tát Quan Thế Âm, vị đại sĩ sở hữu con bằng ngàn tay, soi thấy con bởi nngu mắt, làm cho bé bặt không còn yếu tố phạm tội, tạo cho con vạc khởi với thực hành thực tế hạnh từ bỏ bi.

Con tên là....., pháp danh....., cầu cho bạn dạng thân, thân nhân, chúng sinh, toàn bộ thuộc được....., ta bà ha.

Ngưỡng nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng, vô thượng Tam bảo, mật thùy chứng tỏ gia hộ.

Xin tin cậy cùng nguyện cầu theo hình tượng của tởm văn cơ mà đức Phật vẫn nói.

Xem thêm: Cách Dùng Wifi Không Cần Mật Khẩu Trên Điện Thoại, 6 Cách Mở Khóa Mật Khẩu Wifi Xài Free Đơn Giản

Sáng niệm Quán Thế Âm, chiều niệm Quán Thế Âm, niệm niệm theo trọng tâm khởi, niệm Phật chẳng rời trung tâm.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị