CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

      79

Muốn vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b bọn họ chỉ cần xác định 2 điểm phân biệt bất kì trên đường thẳng đó. Và đề xuất chọn các điểm có tọa độ là số nguyên.

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số

Hàm số bậc nhất có dạng $y=ax+b (a ≠ 0)$.

CÁCH VẼ LÝ THUYẾT

Thông thường để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất $y=ax+b$ (kí hiệu là đường thẳng $d$) ta chọn 2 điểm như sau: $A(0 ; b)$ (là giao điểm của $d$ và $Oy$) cùng $Bleft(-dfracba ; 0 ight)$ (là giao điểm của $d$ và $Ox$).

* Chú ý: Nếu tọa độ điểm B không nguyên thì cần chọn điểm khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tỉa Hoa Hồng Bằng Cà Chua Hình Hoa Hồng, Nghệ Thuật Tỉa Rau Củ

VÍ DỤ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=AX+B

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số $y=x+2$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 2$

$x = -1$ ⇒ $y = 1$

→ Đồ thị hàm số $y=x+2$ đi qua 2 điểm $(0;2)$ cùng $(-1;1)$.

Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số $y=x-3$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = -3$

$x = 3$ ⇒ $y = 0$

→ Đồ thị hàm số $y=x-3$ đi qua 2 điểm $(0;-3)$ với $(3;0)$.

*

Ví dụ 3: Vẽ đồ thị hàm số $y=dfrac12 x+3$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 3$

$x = -2$ ⇒ $y = 2$

→ Đồ thị hàm số $y=dfrac12 x+3$ đi qua 2 điểm $(0;3)$ và $(-2;2)$.

*

BÀI TẬP VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=AX+B

Các em xem ví dụ ở bên trên để tập vẽ đồ thị hàm số hàm số bậc nhất $y=ax+b$ dưới đây:

a) $y = 1,5x + 2$

b) $y = 1,5x – 1$

c) $y= – 3x + 2$

d) $y=dfrac23 x+3$

e) $y=dfrac-32 x+2$

*Có cực nhọc khăn gì trong cách vẽ đồ thị hàm số $y=ax+b$ những em có thể bình luận bên dưới để được giải đáp.