Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền

      153
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Cách viết hóa đối kháng điều chỉnh những trường thích hợp như: Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng sút doanh thu, số tiền, thuế suất, chi phí thuế, số lượng, đối kháng giá ... Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế, số tiền bởi chữ, ngày tháng năm, tên mặt hàng hóa, đơn vị tính... TheoThông bốn 39/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền

I. Các trường hợp phải lập hoá đơn điều chỉnh:

1. Khi phát hiện hoá đối chọi GTGT viết sai (sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, không đúng tên mặt hàng hóa, sai đơn vị tính, sai đơn giá, không đúng thành tiên, không đúng thuế suất, sai tiền thuế, sai số tiền bằng văn bản …-> Nói tầm thường là toàn bộ các trường hợp) tuy nhiên đã kê khai thuế thì 2 bên phải tạo lập biên phiên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và tín đồ bán phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót.

Hóa đối kháng điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh sai sót (tăng, giám) con số hàng hóa, giá bán bán, thuế suất thuế quý giá gia tăng…, tiền thuế giá chỉ trị ngày càng tăng cho hóa đối chọi số…, ký kết hiệu…

(Theo khoản 3 Điều trăng tròn Thông tứ 39/2014/TT-BTC)

Chú ý:Nếu là trường hợp: sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST đúng (Chỉ độc nhất trường phù hợp này thôi nhé)thì chỉ việc lập biên phiên bản điều chỉnh cơ mà ko cần lập hóa đơn điều chỉnh

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tứ 26/2015/TT-BTC)

2. Nếu dn bạn bán hàng chiết khấu mến mại: Trường đúng theo số tiền khuyến mãi được lập khi hoàn thành chương trình (kỳ) khuyến mãi hàng bán thì doanh nghiệp được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đối kháng cần điều chỉnh, số tiền, chi phí thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

------------------------------------------------------------------------------


- căn cứ vào hoá đối chọi điều chỉnh, bên phân phối và mặt mua kê khai vào bảng kê thiết lập vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê khai bổ sung)

- Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Hóa đối kháng viết sai đang kê khai (Dù một trong những 2 mặt đã kê khai, hoặc cả 2 bên đều đã kê khai thì đều phải lập hóa 1-1 điều chỉnh)

------------------------------------------------------------------------

II. Tiếp sau đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hoá đối chọi điều chỉnh mang lại từng trường hợp:

1. Phương pháp viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sótkhông ảnh hưởng đến số tiền:


- Các lỗi không đúng như: không nên ngày tháng năm, sai mã số thuế, không đúng tên mặt hàng hóa, sai đơn vị tính, số tiền bầng chữ... (Những không nên sót không ảnh hưởng đến số tiền)

- Lỗi sai: không nên mã số thuế

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá solo GTGT viết sai


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ký hiệu: TU/18P Liên 1: lưu Số:0000895
Ngày 12tháng 11năm2018

Cách kê khai thuế:

-Hiện trên trên phần mềm HTKK vẫn bỏ các phụ lục đi, nên các bạn Không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh (Không ảnh hưởng đến số tiền với tiền thuế) mà chỉ gìn giữ cùng cùng với hóa đối chọi sai cùng biên phiên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

- Lỗi sai: Sai dòng số tiền bằng văn bản (Đúng là: Mười lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng/ tuy nhiên lại viết: Mười lăm triệu năm trăn nghìn đồng)

Cách xử lý:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai (Mẫu như bên trên VD1)


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ký kết hiệu: TU/18P Liên 1: lưu lại Số:0000895
Ngày12tháng5năm2018

Cách kê khai: cũng như VD 1 bên trên nhé.

=> những trường vừa lòng khác như: Sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, không đúng ngày tháng năm sai ...(Không tác động đến số tiền, tiền thuế) các bạn làm tựa như như 2 lấy một ví dụ trên nhé.

2. Cách kiểm soát và điều chỉnh Hoá đối kháng viết không đúng ảnh hưởng đến số tiền:

- Các lỗi sai như: Sai đơn giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế ... (Những sai sót ảnh hưởng đến số chi phí hoặc chi phí thuế)

- Lỗi sai: Sai đối kháng giá dẫn đến không nên tổng tiền, tiền thuế

- Hoá solo trên ghi không đúng là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

- Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đối kháng điều chỉnh giảm số tiền đó)

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá 1-1 GTGT viết sai. (Mẫu như bên trên VD phần 1)


Cách kê khai thuế:

- hai bên kê khai hoá solo điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 4/2018.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mở Nhà Thuốc Tây, Ai Muốn Kinh Doanh Thì Vào Xem Nhé

Chú ý: Đây là hoá đối chọi điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê khai ÂM.

- mặt bán kê khai ÂM vào chỉ tiêu: lệch giá trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000và Thuế GTGT: -30.000

- bên mua kê khai Âm vào chỉ tiêu: Giá trị tải vào bên trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000 cùng thuế GTGT: -30.000

=> Trường hợp trong kỳ kê khai có khá nhiều hóa đối kháng khác, thì các bạn phải kê khai kết thúc các hóa đối chọi đó, sau đó lấy số tiền trên các Chỉ tiêu đó để trừ đi số tiền với tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh -> Tiếp kia nhập số liệu đang trừ vào các chỉ tiêu tương ứng.

Chú ý: Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm thì khi viết hóa solo không được ghi âm, mà lại khi kê khai thì kê khai âm.

- Lỗi sai: Sai đơn thuế suất thuế GTGT

- Hoá solo trên ghi không nên là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.100.000, thuế 0%: 0.

- Ghi đúng buộc phải là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy thuế GTGT đúng buộc phải là 10%, ta phải lập hoá đối kháng điều chỉnh tăng thuế suất và tiền thuế)

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá 1-1 GTGT viết sai. (Mẫu như trên phần 1)


từ0%thành10%

cùng tiền hàng:
Thuế suất GTGT: 10 % , chi phí thuế GTGT: 2.110.000
Tổng cùng tiền thanh toán: 2.110.000Số tiền viết bằng chữ: nhì triệu một trăm mười một nghìn đồng.

Cách kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại là tháng 6/2018

- bên bán: Kê khai vào tiêu chuẩn doanh thu: "0". Tiêu chí thuế GTGT:2.110.000

- mặt mua: Kê khai vào tiêu chuẩn giá trị tải vào: "0". Cột thuế GTGT:2.110.000

3. Hoá solo điều chỉnh lúc bán hàng chiết khấu yêu thương mại:

- Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đối chọi điều chỉnh GIẢM (Các các bạn cũng cách xử trí như lấy một ví dụ 1, Phần 2 bên trên nhé), cụ thể như sau:

STT

Tên sản phẩm hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảmđơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơnkèm theo bảng kê số....(Do chiết khấu mến mại 5% theo hợp đồng số ... Ngày....)

Chiếc

10

100.000

1.000.000

Cộng tiền hàng: 1.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, chi phí thuế GTGT: 100.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100.000

Số tiền viết bằng chữ:Một triệu một trămnghìn đồng.

Cách kê khai thuế:

- phía 2 bên kê khai hoá đối kháng điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng11/2018. (Cũng kê khai ÂMhoặc trừ đi số tiền với tiền thuế như bên trên ví dụ một phần 2 nhé)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc chúng ta thành công!

- Các bạn có nhu cầu hiểu rõ hơn hoàn toàn có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán thuế thực tế trên ứng dụng HTKK.