CÁCH VIẾT TRỊ TUYỆT ĐỐI TRONG WORD

      373

Bạn có thể viết công thức Toán học trong trang web này một cách dễ dàng nhờ một tiện ích đã được nhúng sẵn trên trang web.

Cách gõ công thức khá đơn giản, tất cả mọi công thức được đặt trong tag:

CODE : $latex công thức của bạn $

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chương trình đánh công thức Toán MathType để lấy code cho công thức.Bạn đang xem: Cách viết trị tuyệt đối trong word

Cách thức lấy Code Latex cho công thức bằng MathType, bạn vui lòng đọc thêm bài hướng dẫn bằng cách click vào đây

Ví dụ cơ bản1. Phân số

Bạn đang xem: Cách viết trị tuyệt đối trong word

*

CODE: $latex \dfrac{x+1}{x+2}$

2. Chỉ số trên, chỉ số dưới:

*

CODE: $latex a^n, a_n , a_{i+1}^{n+1 $

3. Căn thức:

*

{2+k}" class="latex" />

CODE: $latex \sqrt{2}+ \sqrt{2+k}$

4. Sigma:

*

CODE$latex \sum\limits_{i=1}^n a_i $

5. Tích phân

Xem thêm: Kháng Cáo Kênh Bị Tạm Ngưng Dễ Làm Nhất Và Thành Công Nhiều Lần

*

CODE: $latex \int\limits_0^x f(x),dx$

Giới hạn

CODE: $latex \lim\limits_{xto 0} f(x)$

8. Góc:

CODE:$latex \hat{A} + \hat{B}+\hat{C} = 2\pi, \widehat{ABC}+\widehat{BCA}+\widehat{CAB} = 2\pi$

7. Trị tuyệt đối: :

Bạn dùng dấu | có trên bàn phím, cùng phím với dấu , bấm là Shift + : |a|CODE: $latex |a|$Ta dùng thêm thẻ̉ left| và right| để có giá trị tuyệt đối phủ toàn bộ phân số:

CODE: $latex \left| \dfrac{a}{b} \right|$

8. Vô cùng:

CODE: $latex \infty $

9. Số phức liên hợp:

CODE: $latex \overline{a+ib}$

10. Viết ma trận:


Code:$latex \left (\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ \ end{array} \right ) $trong đó:{ccc} : chỉ ma trận này có 3 cột. Mỗi chữ c tương ứng với mỗi cột, và mỗi cột được canh giữa. Nếu muốn 3 cột được canh trái thì ta dùng {lll} hoặc nếu muốn 3 cột được canh phải thì dùng {rrr}

\\ dùng để báo kết thúc 1 hàng (dòng) ; & để ngăn cách các phần tử giữa các cột trên cùng 1 hàng.