Cài đặt web server trên centos

      93
Apache là máy chủ web miễn phí phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài viết này ruby-forum.org sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên CentOS 7.

Cài đặt Apache trên CentOS 7 – Apache là máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một máy chủ HTTP miễn phí hỗ trợ đa nền tảng cung cấp các tính năng mạnh mẽ có thể được mở rộng bằng các module.

Bạn đang xem: Cài đặt web server trên centos

Trong bài viết này ruby-forum.org sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên CentOS 7.


Cài đặt Apache trên CentOS 7

1. Điều kiện

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một VPS trắng và chưa cài đặt bất cứ dịch vụ nào.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Cài đặt Apache trên CentOS 7

2.1. Bước 1: Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong kho lưu trữ CentOS mặc định nên việc cài đặt khá đơn giản. Để cài đặt Apache hãy chạy lệnh sau:

yum install httpd -y2.2. Bước 2: Khởi động ApacheKhi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Apache bằng các lệnh sau:

systemctl enable httpdsystemctl start httpd

*

Để kiểm tra trạng thái của Apache hãy sử dụng lệnh sau:

systemctl status httpd

*

2.3. Bước 3: Cấu hình Firewalld (Nếu có)

Nếu các bạn sử dụng Firewalld để có thể truy cập được website các bạn sẽ cần mở port bằng các lệnh sau đây

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=httpfirewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=httpsfirewall-cmd --reload

*

3. Quản lý Apache Service với systemctl

Để dừng Apache, dùng lệnh:

systemctl stop httpdĐể khởi động Apache dùng lệnh:

systemctl start httpdLệnh khởi động lại Apache:

systemctl restart httpdTải lại dịch vụ Apache mỗi khi bạn thay đổi cấu hình:

systemctl reload httpdNếu không muốn Apache tự động chạy mỗi khi khởi động lại VPS sử dụng lệnh sau:

systemctl disable httpdNếu muốn Apache tự động chạy mỗi khi khởi động lại VPS sử dụng lệnh sau:

systemctl enable httpd

4. Các file cấu hình

Tất cả các file cấu hình của Apache đều nằm trong thư mục /etc/httpd.File cấu hình chính của Apache là /etc/httpd/conf/httpd.conf.Tất cả các tệp cấu hình đều phải kết thúc bằng .conf và nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d.Các tệp cấu hình chịu trách nhiệm tải các modules Apache được đặt trong thư mục /etc/httpd/conf.modules.d.Để quản lý tốt hơn, nên tạo một tệp cấu hình riêng (vhost) cho mỗi tên miền.Các tệp vhost Apache phải kết thúc bằng .conf và được lưu trữ trong thư mục /etc/httpd/conf.d. Ví dụ: nếu tên miền của bạn là mydomain.com thì tệp cấu hình sẽ được đặt tên /etc/httpd/conf.d/mydomain.com.confCác file log của Apache (access_logerror_log) nằm trong thư mục /var/log/httpd/. Bạn nên có file log riêng cho mỗi vhost.

Xem thêm: Bí Quyết Thành Công Làm Giàu Từ Hai Bàn Tay Trắng: Ceo Vua Cua

5. Tạo Virtualhost (Vhost)

5.1. Bật userdirMặc định thư mục chứa code sẽ nằm trong /var/www/html, với chức năng userdir cho phép di chuyển thư mục chứa code sang vị trí khác đồng thời dễ dàng quản lý vhost theo từng user.

Để bật Userdir các bạn mở file /etc/httpd/conf.d/userdir.conf.

nano /etc/httpd/conf.d/userdir.confTại đây các bạn cần sửa các rules sau


*

Tiếp theo các bạn tìm đoạn rule sau

AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Require method GET POST OPTIONSSửa nó lại thành như sau

AllowOverride All Options None Require method GET POST OPTIONS

*
5.2. Chặn truy cập IP VPS tự động redirect về website trên VPSTheo mặc định thì khi truy cập IP của VPS hoặc khi trỏ một tên miền về VPS mà tên miền này không được cấu hình vhost thì bạn sẽ được redirect tới một website bất kỳ trên VPS, điều này là không nên và để hạn chế điều này các bạn mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

nano /etc/httpd/conf/httpd.confThêm phía trên dòng IncludeOptional conf.d/*.conf rules sau:

DocumentRoot /var/www/htmlServerName www.example.comAllowOverride All Options None Require method GET POST OPTIONS

*

5.3. Tạo virtual host (vhost) cho website

Virtual Host là file cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới trong Nginx cũng có chức năng tương tự như Virtual Host được gọi là Server Block.

Tất cả các file vhost sẽ nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d/. Để tiện quản lý mỗi website nên có một vhost riêng, ví dụ: ruby-forum.org.net.conf

Trong ví dụ này sẽ tạo website ruby-forum.org.net với vhost tương ứng là /etc/httpd/conf.d/ruby-forum.org.net.conf

nano /etc/httpd/conf.d/ruby-forum.org.net.confDán nội dung sau vào

ServerName www.ruby-forum.org.netServerAlias ruby-forum.org.netDocumentRoot /home/ruby-forum.org.net/public_htmlErrorLog /home/ruby-forum.org.net/logs/error_logCustomLog /home/ruby-forum.org.net/logs/access_log combinedTiếp theo các bạn cần tạo thư mục chứa mã nguồn website và thư mục chứa file log bằng các lệnh sau

mkdir -p /home/ruby-forum.org.net/public_htmlmkdir -p /home/ruby-forum.org.net/logschown -R apache:apache /home/ruby-forum.org.netReload lại Apache để cập nhật cấu hình

systemctl reload httpdSau khi cấu hình hoàn tất các bạn trỏ tên miền về vps sau đó tạo file /home/ruby-forum.org.net/public_html/index.html