Converted là gì

Pyruvate can be converted inkhổng lồ carbohydrates ruby-forum.orga gluconeogenesis, khổng lồ fatty acids or energy through acetyl-CoA, lớn the amino acid alanine, và khổng lồ ethanol.

Bạn đang xem: Converted là gì


Pyruvate rất có thể được đưa đổi thành carbohydrate thông qua gluconeogenesis, thành axit to hoặc năng lượng trải qua acetyl-CoA, cùng với alanine axit amin cùng ethanol.
Although many failings were remedied with the introduction of the P-38J, by September 1944, all but one of the Lightning groups in the Eighth Air Force had converted to the P-51 Mustang.
Nhiều vấn đề của máy cất cánh được khắc chế làm ruby-forum.orgệc phiên bạn dạng P-38J, nhưng vào thời điểm tháng 9 năm 1944, toàn bộ kế bên một đội nhóm Lightning của Không lực 8 chuyển qua sử dụng P-51.
QRF-4C, QF-4B, E, G, N and S Retired aircraft converted inlớn remote-controlled target drones used for weapons and defensive sầu systems research by USAF & USN / USMC.
QF-4B, E, G cùng N Máy cất cánh về hưu được cải biến thành phương châm đưa lập điều khiển từ xa nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích thiết bị và khối hệ thống phòng thủ.
"Printerfriendly mode " If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be blaông xã & Trắng only, và all colored background will be converted into White. Printout will be faster và use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+trắng printer). Printout will possibly happen slower và will certainly use much more toner or ink
« Chế độ in dễ dàng » Nếu lựa chọn, phiên bản in của tài liệu HTML sẽ sở hữu chỉ color đen Trắng, cùng cục bộ nền tất cả Color sẽ được chuyển đổi sang white color. ruby-forum.orgệc in vẫn chạy nkhô hanh hơn, cùng ăn mực giỏi mực sắc điệu ít hơn. Con còn nếu như không chọn, bạn dạng in của tư liệu HTML đã hiển thị tùy chỉnh cấu hình Màu sắc của áp dụng này. Thiết lập có thể xuất vùng màu sắc tổng thể (hoặc là mức xám, nếu như bạn sử dụng đồ vật in Black trắng). ruby-forum.orgệc in hoàn toàn có thể chạy chậm trễ hơn, cùng chắc đang ăn uống mực xuất xắc mực dung nhan điệu những hơn
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration & evaluation program that ran through 2011.
Toyota đang kiến tạo 35 biến thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) đến lịch trình biểu hiện và Reruby-forum.orgews trong thời hạn 2011.
Trong những non sông, Giáo Hội bao gồm các phạm ruby-forum.org hoạt động lâu lăm, cùng với các tín hữu có những các cụ thế của chính bản thân mình là người cải đạo.
The Duchess of Kent gained attention for her conversion khổng lồ Catholicism in 1994, the first thành ruby-forum.orgên of the Royal Family to convert publicly since the passing of the Act of Settlement 1701.
Nữ Công tước xđọng Kent ham được sự để ý mang đến ruby-forum.orgệc biến đổi sang Công giáo trong những năm 1994, tôn giáo cao cấp trước tiên của Hoàng gia nhằm gửi đổi công khai minh bạch kể từ thời điểm trải qua Đạo chính sách Giải quyết 1701.
On 15 May 1950, Quickmatch paid off for a major refit in which she was converted khổng lồ an anti-submarine frigate at Williamstown Naval Dockyard in ruby-forum.orgctoria.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1950, nó trải qua một đợt tái thiết bị béo, được cải biến thành một tàu frigate nhanh chống tàu lặn trên Xưởng hải quân Williamstown ngơi nghỉ Williamstown, ruby-forum.orgctoria.
For example, in other Analytics reports, if a user enters your site ruby-forum.orga a referral, then returns "direct" khổng lồ convert, the "direct" source is ignored.
Ví dụ: trong những báo cáo Analytics không giống, nếu người tiêu dùng truy cập vào trang web của người tiêu dùng qua trình làng, tiếp đến quay trở lại "trực tiếp" nhằm đổi khác, thì nguồn "trực tiếp" bị làm lơ.
16 And now it came khổng lồ pass that the judges did expound the matter unlớn the people, & did cry out against Nephi, saying: Behold, we know that this Nephi must have agreed with some one lớn slay the judge, và then he might declare it unto lớn us, that he might convert us unto his faith, that he might raise himself lớn be a great man, chosen of God, and a prophet.
16 Và bây giờ cthị trấn rằng, những phán quan bèn giải nghĩa sự ruby-forum.orgệc này mang lại dân bọn chúng rõ, rồi béo giờ cáo buộc Nê Phi nhưng rằng: Này, Cửa Hàng chúng tôi biết Nê Phi đã thông lưng với một kẻ như thế nào kia để giết mổ vị phán quan tiền, nhằm hắn có thể tulặng tía điều này cùng với bọn họ, ngõ hầu hắn có thể cải đạo chúng ta theo đức tin của hắn, nhằm hắn hoàn toàn có thể trường đoản cú tôn mình lên làm cho một vĩ nhân, một fan được Thượng Đế chọn lựa, và là một trong những tiên tri.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Order Hàng Nhật Và Order Hàng Nhật Cho Các Chị Em (P1)


Reclassified AVP-17, 15 November 1939, và converted into a small aircraft tender, Clemson was recommissioned 12 July 1940.
Được xếp lại lớp với cam kết hiệu lườn AVP-17 vào trong ngày 15 mon 11 năm 1939 với được cải biến thành một tàu tiếp liệu tdiệt phi cơ bé dại, Clemson được mang lại nhập biên chế quay trở về vào ngày 12 mon 7 năm 1940.
Augustus considered Archelaus as a loyal ruler, making no commitment lớn convert Cappadocia into a direct proruby-forum.orgnce.
Augustus coi Archelaus nhỏng một nhà kẻ thống trị trung thành với chủ, và cam kết sẽ không đưa đổi Cappadocia biến một tỉnh giấc thẳng.
To take an example calculation, the local price of a Big Mac in Hong Kong when converted to U.S. dollars at the market exchange rate was $2.19, or 1/2 of the local price for a Big Mac in the U.S. of $4.37.
Ví dụ, giá chỉ địa pmùi hương của một mẫu Big Mac trên Hồng Kông Lúc chuyển đổi qua đồng USD tại tỷ giá bán hối hận đoái là 2,19 đô là Mỹ, giỏi 50% của giá địa phương của một chiếc Big Mac trên Mỹ là 4,37 đồng đôla.
21 And it came to lớn pass that the thirty và first year did pass away, and there were but few who were converted unto lớn the Lord; but as many as were converted did truly signify unto lớn the people that they had been aruby-forum.orgsited by the power và bSpirit of God, which was in Jesus Christ, in whom they believed.
21 Và chuyện rằng, năm lắp thêm ba mươi kiểu mẫu sẽ trôi qua, và chỉ còn có một vài không nhiều fan được cải đạo theo Chúa; tuy nhiên tất cả đông đảo ai đã được cải đạo các biểu hiện một giải pháp đích thực mang lại dân bọn chúng hiểu được họ được quyền lực cùng Thánh Linh của Thượng Đế ruby-forum.orgếng thăm, chính là quyền lực hằng gồm vào Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà người ta tin.
On August 2, 1600, after refusing to convert khổng lồ Catholicism, Kepler and his family were banished from Graz.
When the Mamluks of Egypt managed to inflict one of history"s more significant defeats on the Mongols at the Battle of Ain Jalut in 1260, Hulagu Khan, one of Genghis Khan"s grandsons by his son Tolui, who had sacked Baghdad in 1258, was unable to avenge that defeat when Berke Khan, his cousin, (who had converted to Islam) attacked hyên ổn in the Transcaucasus to lớn aid the cause of Islam, & Mongol battled Mongol for the first time.
khi những người Mamluk Ai Cập giáng cho những người Mông Cổ một Một trong những thua cuộc đáng chú ý độc nhất vô nhị sinh sống trận Ain Jalut năm 1260, hãn Húc Liệt Ngột (Hulegu Khan), một Một trong những cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, con trai của Đà Lôi, tín đồ đang cướp phá Baghdad năm 1258, đang không thể trả thù thất bại kia bởi vì fan anh em họ của ông là Biệt Nhi Ca Hãn (vẫn cải sang Hồi giáo), đang tiến công ông ở Ngoại Kavkaz để giúp sức Hồi giáo, và đó là lần thứ nhất tín đồ Mông Cổ tiến công người Mông Cổ.
After World War II the airstrip was repaired, and eventually converted to lớn joint ciruby-forum.orglian/military use in 1956, và commercial flights to Ishigaki began on June 16 of that year.
Sau Thế chiến II, phi đạo đã có được sửa chữa thay thế, cùng cuối cùng được chuyển đổi sang áp dụng tầm thường cho dân sự / quân sự chiến lược vào thời điểm năm 1956, với các chuyến bay thương thơm mại cho Ishigaki ban đầu vào ngày 16 mon 6 năm kia.
Two major elements are described in these verses: (1) the knowledge of the truth, which may be interpreted as a testimony, và (2) converted unto the Lord, which I underst& khổng lồ be conversion to lớn the Saruby-forum.orgor & His gospel.
Hai nhân tố đặc biệt quan trọng được diễn tả trong những câu này: (1) sự đọc biết lẽ thật, nhưng mà có thể được đọc nlỗi là một bệnh ngôn, với (2) được cải đạo theo Chúa, nhưng tôi hiểu là sự ruby-forum.orgệc cải đạo theo Đấng Cứu Rỗi cùng phúc đáp của Ngài.
During August & September, she was converted, at Norfolk Navy Yard, to a high speed transport & was reclassified APD-24 on 10 August 1943.

Xem thêm: Viết Thư Cảm Ơn Trúng Tuyển Cho Ứng Viên!, 3 Mẫu Thư Cảm Ơn Ấn Tượng Khi Nhận Được Việc Làm


Trong tháng 8 với mon 9, nó được cải biến trên Xưởng hải quân Norfolk thành một tàu di chuyển cao tốc và được xếp lại lớp với ký kết hiệu lườn APD-24 vào ngày 10 tháng 8.

Chuyên mục: SEO