D03 gồm những môn nào

      266

Nhìn phổ biến, với Việc không biến đổi quy chế tuyển chọn sinh 2021 của Sở GD và ĐT, những mã tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, cao đẳng vào trong năm này cũng không tồn tại chuyển đổi gì đối với năm 2020.

Bạn đang xem: D03 gồm những môn nào

*

Lúc đăng ký tuyển sinh, thí sinc phải nắm rõ mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy năm 2021 để sàng lọc tổng hợp môn thi tương xứng cùng với ngành xét tuyển chọn cùng chũm mạnh của bản thân mình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Tên Miền Tại Godaddy 1$/Tháng (Miễn Phí Tên Miền)

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chính quy

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chủ yếu quy được thực hiện phụ thuộc vào nội dung trả lời theo Công vnạp năng lượng số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi mon 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo. Bảng mã hóa những tổng hợp môn thi với xét tuyển chọn Đại học, Cao đẳng chủ yếu quy được Cục Khảo thí và Kiểm định quality dạy dỗ, Bộ GD&ĐT thống kê.

Theo kia, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn bao hàm 10 tổng hợp môn thi truyền thống cùng 91 tổ hợp môn thi bắt đầu. Trong khi, những trường Đại học, CĐ chắt lọc các tổ hợp môn xét tuyển nhờ vào ngành đào tạo và giảng dạy với từng trải riêng rẽ của từng trường.

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ bao gồm quy năm 2021 ví dụ nlỗi sau:
STTMã tổ hợpTổ vừa lòng những môn xét tuyển
Các mã tổng hợp môn khối hận A (môn Toán thù và 2 môn khác)
1A00Toán, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Toán, Vật lí, Sinc học
4A03Tân oán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán, Vật lí, Địa lí
6A05Toán, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán thù, Hóa học, Địa lí
8A07Toán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân
10A09Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
11A10Toán, Lý, giáo dục và đào tạo công dân
12A11Toán thù, Hóa, Giáo dục công dân
13A12Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, KH thôn hội
14A14Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Địa lí
15A15Toán thù, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Địa lí
16A16Tân oán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán, Vật lý, Khoa học tập buôn bản hội
18A18Tân oán, Hoá học tập, Khoa học tập xã hội
Các mã tổ hợp môn khối B (môn Tân oán, Sinc học tập với 1 môn khác)
19B00Toán, Hóa Học, Sinch Học
20B01Toán, Sinch học, Lịch sử
21B02Toán, Sinc học, Địa lí
22B03Toán thù, Sinch học, Ngữ văn
23B04Toán thù, Sinc học tập, giáo dục và đào tạo công dân
24B05Toán, Sinh học, Khoa học buôn bản hội
25B08Toán thù, Sinch học, Tiếng Anh
Các mã tổ hợp môn kân hận C (môn Ngữ vnạp năng lượng cùng 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Vật lí
28C02Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Hóa học
29C03Ngữ văn, Tân oán, Lịch sử
30C04Ngữ văn, Toán, Địa lí
31C05Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn uống, Hóa học tập, Sinc học
35C09Ngữ văn uống, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ văn uống, Sinh học, Lịch sử
38C13Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
39C14Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân
40C15Ngữ văn uống, Tân oán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
42C17Ngữ văn uống, Hóa học tập, Giáo dục đào tạo công dân
43C19Ngữ văn uống, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
44C20Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn kăn năn D (môn Ngoại ngữ và 2 môn khác)
45D01Ngữ Vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn uống, Toán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Trung
49D05Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Đức
50D06Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Nhật
51D07Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Anh
52D08Toán, Sinc học tập, Tiếng Anh
53D09Tân oán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Tân oán, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn uống, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn, Sinch học, Tiếng Anh
58D14Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán thù, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán thù, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Tân oán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Đức
66D22Toán, Hóa học tập, Tiếng Nga
67D23Toán thù, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
69D25Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Tân oán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Tân oán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Toán thù, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Toán thù, Sinch học tập, Tiếng Đức
76D32Tân oán, Sinh học, Tiếng Nga
77D33Tân oán, Sinch học tập, Tiếng Nhật
78D34Tân oán, Sinc học, Tiếng Pháp
79D35Toán thù, Sinc học, Tiếng Trung
80D41Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn uống, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn uống, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
98D73Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nga
100D75Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ văn, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ văn uống, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn, Khoa học xóm hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ văn uống, Khoa học thôn hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Trung
109D84Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Anh
110D85Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
111D86Toán thù, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
112D87Toán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
114D90Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Anh
115D91Toán thù, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Pháp
116D92Tân oán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
117D93Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Tân oán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Tân oán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Trung
120D96Toán, Khoa học thôn hội, Anh
121D97Toán, Khoa học xã hội, Anh
122D98Toán, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Đức
123D99Toán thù, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn kăn năn Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Tân oán, Ngữ văn uống, Vẽ
126H02Toán thù, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màu
127H03Tân oán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Tân oán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn uống, Khoa học làng hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán thù, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn uống, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Tân oán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
138M04Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán thù, NK Mầm non 1( đề cập chuyện, hiểu, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Tân oán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
142M13Toán, Sinh học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Toán
144M15Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo mạng, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn uống, Năng khiếu báo chí, Vật lý
146M17Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
147M18Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Toán
148M19Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Tiếng Anh
149M20Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Vật lý
150M21Ngữ văn, Năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Lịch sử
151M22Ngữ văn uống, Năng khiếu tảo phyên truyền ảnh, Toán
152M23Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phlặng truyền hình, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn, Năng khiếu quay phlặng truyền họa, Vật lý
154M25Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu xoay phyên ổn truyền hình, Lịch sử
155N00Ngữ văn uống, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn, xướng âm, trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Văn uống, Năng năng khiếu trình bày, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch phiên bản sự khiếu nại, Năng khiếu
161N06Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
162N07Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
163N08Ngữ văn uống , Hòa thanh hao, Phát triển chủ đề và phổ thơ
164N09Ngữ vnạp năng lượng, Hòa thanh hao, Bốc thăm đề- chỉ đạo tại chỗ
165R00Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
166R01Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn uống, tiếng Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – xóm hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn uống, giờ Anh, Năng năng khiếu kiến thức truyền thông
171S00Ngữ văn uống, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
173T00Toán thù, Sinch học tập, Năng năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ văn uống, Năng năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinc, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Toán, Lý, Năng năng khiếu TDTT
178T05Ngữ vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán thù, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán, Hóa
183V04Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán thù, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán thù, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán thù, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán thù, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Tân oán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật