đối thủ tiếng anh

Việc sử dụng đa dạng từ bỏ vựng một cách uyển chuyển với linch hoạt là một trong những trong số những nhân tố mặt hàng đầu nhằm miêu tả khả năng ngôn ngữ và giành điểm cộng trong số những cuộc thi học thuật.

Bạn đang xem: đối thủ tiếng anh

Vì vậy, từ bây giờ hãy bên nhau học thêm các từ bỏ vựng để sửa chữa thay thế cho từ “opponent = đối thủ” cùng “enemy = kẻ thù” mà lại bọn chúng mình đang vô tình lạm dụng quá nha.

*

TRIỂN KHAI TỪ VỰNG

opponent /əˈpoʊnənt/

a person that you are playing or fighting against in a game, competition, argument, etc.

đối thủ: trong các trò đùa game online, cuộc tranh luận, cuộc thi đấu

Ví dụ:

He has knocked out 15 opponents in 20 fights.

Anh ta đang vượt qua 15 đối thủ vào tổng trăng tròn trận đấu.

She had to lớn condemo against a very svào opponent for the championship.

Cô đang yêu cầu tranh tài với một kẻ thù khôn xiết mạnh để giành chức vô địch.

adversary /ˈædvərseri/

a person that somebody is opposed lớn và competing with in an argument or a battle

đối thủ: trong số cuộc thi giao tranh hoặc thi hùng biện

Ví dụ:

The two of them were old adversaries.

Hai người họ là các quân thù cũ.

rival /ˈraɪvl/

a person, company or thing that competes with another in sport, business, etc

đối thủ: người hoặc quyền lực tuyên chiến đối đầu với bạn trong những môn thể dục hoặc kinh doanh

Ví dụ:

The Japanese are our biggest economic rivals.

Japan là địch thủ kinh tế tài chính béo nhất của chúng tôi.

The business needed lớn revive sầu profitscompete with new rivals.

Doanh nghiệp nên phục hồi lợi nhuậncạnh tranh cùng với các kẻ địch mới.

Xem thêm: Việc Làm Giao Hàng Tp - Tuyển Dụng, Tìm Việc Giao Hàng Mới Nhất

the opposition /ˌɑːpəˈzɪʃn/ (nói chung)

the people you are competing against in business, a competition, a game, etc.

phe đối phương, phe bên kia: tín đồ bạn trong sale, cuộc tranh tài hoặc trò chơi

Ví dụ: 

He’s gone khổng lồ work for the opposition.

Anh ta đi làm việc mang lại phe đối thủ.

Liverpool couldn’t match the opposition in the final và lost 2–0.

Liverpool cần yếu đối đầu và cạnh tranh cùng với đối thủ trong trận thông thường kết cùng chiến bại 2–0.

antagonist /ænˈtæɡənɪst/

a person who strongly opposes somebody/something

→ bạn đối lập: bạn làm phản đối mạnh bạo về ai hoặc mẫu gì

Ví dụ:

He serves as the main antagonist of the film.

Anh là nhân vật phản bội diện chính của bộ phim truyền hình.

nemesis /ˈneməsɪs/

a person or thing that has competed with somebody or been an enemy for a long time

quân địch lâu năm, kẻ thù truyền kiếp

Ví dụ:

In the final he will meet his old nemesis, Harry Potter.

Trong trận phổ biến kết, anh vẫn gặp mặt kẻ thù cũ của mình, Harry Potter.

enemy /ˈenəmi/

a person who hates somebody or who acts or speaks against somebody/something

kẻ thù, kẻ địch: fan tỏ ra ghét bỏ, thù địch với có những hành động nhằm phòng lại ai xuất xắc chiếc gì

Ví dụ:

Birds are the natural enemies of many insect pests.

Chim là đều quân thù tự nhiên của không ít côn trùng gây hư tổn.

Her indecisiveness makes her her own worst enemy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Email Marketing Campaign Trên Sugarcrm, Bí Quyết Xây Dựng Email Marketing Thành Công

Sự thiếu hụt quyết đoán thù khiến cho cô trở thành quân thù tồi tệ tốt nhất của cô.


Qua bài viết này, bạn đang cố kỉnh được hầu như từ bỏ đồng nghĩa của opponent và enemy chưa? Hãy thử đặt câu với một giữa những từ bỏ vựng mà bạn thích với giữ lại phản hồi dưới nhé!


Chuyên mục: SEO