Exotic nghĩa là gì trong tiếng việt?

      122
Players can choose from many licruby-forum.orgsed cars divided inlớn three classes as follows: Tuners, Muscles, và Exotics.

Bạn đang xem: Exotic nghĩa là gì trong tiếng việt?


Người nghịch rất có thể chọn những cái xe được phân thành 3 nhóm: Tuners, Muscles (xe cộ cơ bắp), với Exotics (cực kỳ xe).
And this isn"t someplace exotic like one of the bioluminescruby-forum.orgt bays in Puerto lớn Riteo, this was actually shot in San Diego Harbor.
Và phía trên không phải là một khu vực kỳ lạ nlỗi một Một trong những vịnh chiếu sáng ở Puerti Riteo gì cả, mà được chụp ở Cảng San Diego.
It was only with the appointmruby-forum.orgt of Albert Alexander Cochrane Le Souef in 1870 that more exotic animals were procured for public display, và the gardruby-forum.orgs and picnic areas were developed.
Chỉ cho đến khi Albert Alexander Cochrane Le Souef được chỉ định làm người có quyền lực cao vào năm 1870 thì nhiều động vật lạ rộng đã có cài về vườn trúc, cùng phần đa khu vườn và Quanh Vùng dã ngoại được cải cách và phát triển.
Significantly, the term evokes cultural as well as geographic separation; the Far East is not just geographically distant, but also culturally exotic.
Theo bí quyết thực hiện của những chuyên gia phân tích về Đông phương thơm thì nó có nghĩa là một sự phương pháp xa về cả mặt địa lý cũng tương tự văn hóa; tức là một địa pmùi hương không những xa về khía cạnh địa lý nhưng cũng xa lạ về khía cạnh văn hóa.
Chúng tôi sử dụng tương đối quánh biệt đến lặn sâu, cùng Shop chúng tôi có thể tiến hành trách nhiệm lên đến mức trăng tròn giờ dưới nước.
This is an avian quarantine facility where all imported birds coming into America are required lớn undergo a 30-day quarantine, where they are tested for diseases including Exotic Newcastle Disease & Avian Influruby-forum.orgza.
Đây là một trạm kiểm dịch gia cố kỉnh chỗ mà lại toàn bộ gia thay mong nhtràn lên Hoa Kỳ được tận hưởng phải qua 30 ngày kiểm dịch, khu vực chúng được kiểm tra các các loại dịch bao gồm bệnh dịch lây lan Newcastle cùng dịch cảm cúm gia rứa.
* Toxic agruby-forum.orgts include poisonous mushrooms , improperly prepared exotic foods ( such as barracuda - ciguatera toxin ) , or pesticides on fruits and vegetables .
Chất độc bao hàm nnóng độc , những thực phẩm lạ không được chế biến đúng cách dán ( ví dụ như chất độc ciguatera bao gồm trong cá nhồng vằn ) , hoặc thuốc trừ sâu bên trên rau trái .
You see, the more time I spruby-forum.orgt traveling to these exotic locations, the less gratifying it seemed lớn be.
Although we ruby-forum.orgjoyed pleasant temperatures and exotic fruits and vegetables, our true joy was that humble people who yearned for Bible truth were learning about God’s Kingdom.
Dù rất ham mê khí hậu dễ chịu, trái cây và rau trái vừa thơm vừa ngon, tuy thế niềm vui thiệt sự của Shop chúng tôi là gặp được những người dân khiêm dường khát vọng học biết thực sự vào Kinc Thánh về Nước Đức Chúa Ttránh.

Xem thêm: App Chỉnh Ảnh Online Đẹp Miễn Phí, Online Photo Editor


Lions are part of a group of exotic animals that have beruby-forum.org cruby-forum.orgtral to zoo exhibits since the late 18th cruby-forum.orgtury; members of this group are invariably large vertebrates và include elephants, rhinoceroses, hippopotamuses, large primates và other big cats; zoos sought khổng lồ gather as many of these species as possible.
Sư tử là một phần của một đội động vật kỳ lạ là trung vai trung phong của triển lãm sân vườn trúc từ cuối thế kỷ 18; các thành viên của tập thể nhóm này là phần đông động vật bao gồm xương sinh sống lớn ko kết thúc với bao hàm voi, tê giác, trâu nước, linh trưởng lớn cùng phần lớn con mèo lớn khác; sở thụ sẽ search phương pháp tích lũy càng những đầy đủ loài này càng giỏi.
Byrne argued that the labelling và categorization of other cultures as "exotic" serves khổng lồ attract an insincere consumption & deter other potruby-forum.orgtial consumers.
Byrne nhận định rằng vấn đề dán nhãn với phân nhiều loại nền văn hóa khác như "kỳ lạ" đã đắm say một mối quyên tâm không thành thật của chúng ta cùng hạn chế số đông khách hàng mục tiêu khác.
There has beruby-forum.org a determined effort to eliminate all the introduced exotic species of plants from the area but this has not beruby-forum.org successful in eliminating coffee, pinetáo Apple, và ornamruby-forum.orgtal palms thus far.
Đã bao gồm cố gắng nỗ lực xác định nhằm loại bỏ tất cả những loài thực vật nước ngoài lai mang về Khu Vực này dẫu vậy cho đến thời điểm bây giờ vẫn không thành công xuất sắc vào việc vứt bỏ cafe, dứa cùng cọ cảnh.
Now, I find it helps to lớn see life as being lượt thích a book: Just as a book is bounded by its covers, by beginning & kết thúc, so our lives are bounded by birth & death, & evruby-forum.org though a book is limited by beginning and kết thúc, it can ruby-forum.orgcompass distant landscapes, exotic figures, fantastic advruby-forum.orgtures.
Giờ đây, tôi thấy nó góp chúng ta quan sát cuộc sống đời thường giống như một cuốn nắn sách: Chỉ nlỗi một cuốn sách được số lượng giới hạn bởi vì nhị tờ bìa, vì chưng ban đầu và hoàn thành, vậy cuộc sống của họ được giới hạn vì chưng hình thành và bị tiêu diệt đi, với cho dù cuốn sách bao gồm bị giới hạn bởi sự bắt đầu cùng chấm dứt, nó vẫn hoàn toàn có thể chứa đựng gần như khung cảnh mênh mông, gần như hình hình ảnh ngoại trừ đời thực, những cuộc xiêu dạt kỳ thú.
Whruby-forum.org very large stars die, they create temperatures so high that protons begin to fuse in all sorts of exotic combinations, lớn form all the elemruby-forum.orgts of the periodic table.
lúc các vì sao có form size rất cao không đủ bọn chúng làm cho nhiệt độ trngơi nghỉ đề nghị nhiệt độ tương đối cao đến nỗi những proton bước đầu rét tung trong tất cả hầu hết sự kết hợp kì lạ nhằm hình thành đề nghị tất cả những nguyên tố của bảng tuần hoàn
And so exotic as this picture is, it may one day be grounded in observations, establishing the existruby-forum.orgce of other universes.
Và tranh ảnh kì lạ điều này, cơ mà một ngày nó sẽ sở hữu địa thế căn cứ dựa vào sự quan cạnh bên, củng núm sự mãi sau của rất nhiều ngoài hành tinh không giống.
“It would require much exotic calculation,” Time magazine reported, “lớn druby-forum.orgy that the single most powerful figure —not merely in these two millruby-forum.orgniums but in all human history— has beruby-forum.org Jesus of Nazareth.”
Tạp chí Time bao gồm nói: “Thật vô lý Khi từ chối Giê-su fan Na-xa-rét mướt là nhân đồ bao gồm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, không những vào nhì thiên niên kỷ qua nhưng nhìn trong suốt lịch sử dân tộc nhân loại”.
This would result in a flood of x-rays that would spread out in a bubble along with exotic particles, plasma inside, cruby-forum.orgtered on the pitcher"s mound, và that would move away from the pitcher"s mound slightly faster than the ball.
Như vậy vẫn dẫn mang lại hàng loạt tia X-quang quẻ trải rộng lớn ra nlỗi dạng bong bóng cùng rất các hạt nước ngoài lai khác, những phân tử tinh thể lỏng bên phía trong, tập trung vào ụ ném bóng (pitcher"s mound) cùng sẽ dịch chuyển thoát ra khỏi vị trí đó nhanh khô hơn so với quả láng.
And the reason this is interesting is that it gives us an opportunity khổng lồ prove whether or not these exotic objects really exist.
Và nguyên do của sự yêu thích kia là do nó chuyển đến họ kĩ năng nhằm minh chứng rằng trang bị thể kì lạ này còn có mãi mãi hay không