Hãy Ngắm Theo Cách Của Bạn

      219

Để sử dụng ruby-forum.org Watch Series 3 trở lên có watchOS 7, bạn cần ghép đôi ruby-forum.org Watch với iPhone 6s trở lên có iOS 14 trở lên. Các trợ lý thiết lập trên iPhone và ruby-forum.org Watch của bạn hoạt động cùng nhau để giúp bạn ghép đôi và thiết lập ruby-forum.org Watch.

Bạn đang xem: Hãy ngắm theo cách của bạn


CẢNH BÁO: Để tránh thương tích, hãy đọc Thông tin an toàn quan trọng dành cho ruby-forum.org Watch trước khi sử dụng ruby-forum.org Watch của bạn.


Để bật ruby-forum.org Watch của bạn, hãy nhấn và giữ nút sườn cho đến khi bạn nhìn thấy logo ruby-forum.org.

Đưa iPhone lại gần ruby-forum.org Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của ruby-forum.org Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Tiếp tục.

Hoặc mở ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào Ghép đôi đồng hồ mới.

*

Khi được nhắc, đặt iPhone sao cho ruby-forum.org Watch của bạn xuất hiện trong kính ngắm trong ứng dụng ruby-forum.org Watch. Thao tác này sẽ ghép đôi hai thiết bị.

Chạm vào Thiết lập cho chính tôi. Làm theo hướng dẫn trên iPhone và ruby-forum.org Watch của bạn để hoàn thành thiết lập.


Mẹo: Nếu bạn gặp khó khăn khi xem ruby-forum.org Watch hoặc iPhone, VoiceOver hoặc Thu phóng có thể hữu ích – ngay cả trong khi thiết lập. Xem Sử dụng Thu phóng trên ruby-forum.org Watch hoặc Thiết lập ruby-forum.org Watch bằng VoiceOver.


Trong khi thiết bị đang ghép đôi với iPhone, ruby-forum.org Watch của bạn sẽ cung cấp các mẹo về cách tương tác với đồng hồ. Chạm vào Màn hình, Digital Crown và Nút sườn để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động trên ruby-forum.org Watch trong khi thiết lập. Nếu không muốn, bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động sau này trong ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone. Xem Sử dụng ruby-forum.org Watch với mạng di động.

iPhone và ruby-forum.org Watch của bạn phải sử dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ di động. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập ruby-forum.org Watch cho người khác trong nhóm Chia sẻ trong gia đình, bạn có thể sử dụng một nhà cung cấp di động khác với nhà cung cấp được sử dụng trên iPhone mà bạn sử dụng để quản lý đồng hồ.

Dịch vụ di động không có sẵn ở tất cả các vùng.

*

Nếu camera không bắt đầu quá trình ghép đôi: Chạm vào Ghép đôi ruby-forum.org Watch thủ công ở cuối màn hình iPhone và làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Mở ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Chạm vào bên cạnh ruby-forum.org Watch bạn muốn hủy ghép đôi, sau đó chạm Hủy ghép đôi ruby-forum.org Watch.


Bạn có thể ghép đôi một ruby-forum.org Watch khác giống như cách bạn đã ghép đôi thiết bị đầu tiên. Đưa iPhone lại gần ruby-forum.org Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của ruby-forum.org Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Ghép đôi. Hoặc làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Chạm Ghép đôi đồng hồ mới, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xem thêm:

Xem bài viết Hỗ trợ của ruby-forum.org Sử dụng nhiều ruby-forum.org Watch với iPhone của bạn.

Để tìm hiểu cách thiết lập đồng hồ cho một người trong nhóm Chia sẻ trong gia đình của bạn, hãy xem Thiết lập ruby-forum.org Watch cho thành viên gia đình.


iPhone của bạn phát hiện ruby-forum.org Watch đã ghép đôi mà bạn đang đeo và tự động kết nối với thiết bị. Chỉ cần đeo một ruby-forum.org Watch khác và đưa cổ tay của bạn lên.

Bạn cũng có thể chọn ruby-forum.org Watch theo cách thủ công:

Mở ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Tắt Tự động chuyển đổi.

Để xem ruby-forum.org Watch của bạn có được kết nối với iPhone không, hãy chạm và giữ cạnh dưới của màn hình đồng hồ, vuốt lên để mở Trung tâm điều khiển, sau đó tìm biểu tượng trạng thái Đã kết nối

*
.

*

Nếu ruby-forum.org Watch của bạn được ghép đôi với iPhone cũ và bây giờ bạn muốn ghép đôi với iPhone mới, hãy làm theo các bước sau:

Thiết lập iPhone mới. Trên màn hình Ứng dụng & dữ liệu, hãy chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud, sau đó chọn bản sao lưu mới nhất.

Tiếp tục quá trình thiết lập iPhone và lựa chọn sử dụng ruby-forum.org Watch với iPhone mới của bạn khi được nhắc.

Khi quá trình thiết lập iPhone hoàn tất, ruby-forum.org Watch sẽ nhắc bạn ghép đôi thiết bị đó với iPhone mới. Chạm vào OK trên ruby-forum.org Watch của bạn, sau đó nhập mật mã của thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của ruby-forum.org Cách ghép đôi ruby-forum.org Watch của bạn với một iPhone mới.


Bạn có thể chuyển gói cước di động hiện có từ ruby-forum.org Watch có tính năng di động sang một ruby-forum.org Watch có tính năng di động khác bằng cách làm theo các bước sau:

Trong khi đang đeo ruby-forum.org Watch, hãy mở ứng dụng ruby-forum.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, chạm vào Di động, sau đó chạm vào bên cạnh gói cước di động của bạn.

Chạm vào Xóa gói cước <tên của nhà cung cấp>, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp để xóa ruby-forum.org Watch này khỏi gói cước di động.

Tháo đồng hồ cũ của bạn, đeo ruby-forum.org Watch có tính năng di động khác của bạn lên, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Di động.

Làm theo các hướng dẫn để kích hoạt tính năng di động cho đồng hồ của bạn.


Để biết thêm thông tin về thiết lập và ghép đôi, hãy xem bài viết Hỗ trợ của ruby-forum.org Thiết lập ruby-forum.org Watch của bạn.