Hỏi Phương Tiện Trong Tiếng Anh

      37

Chú ý: Động từ bỏ trong thắc mắc cùng câu trả lời cần được tất cả sự thống nhất: ví như thắc mắc dùng “go” thì câu trả lời cũng buộc phải sử dụng “go”, ví như thắc mắc cần sử dụng “travel” thì câu vấn đáp cũng cần sử dụng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vì they go to lớn school?

Câu trả lời: They go to school by bus.

- Câu hỏi: How do you travel to lớn Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by oto.

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh trường đoản cú số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes khổng lồ school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel khổng lồ Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels lớn Ha Long by train Chụ ý: Từ “walk” Có nghĩa là “đi bộ” Lúc nói không dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks khổng lồ school/ She goes on foot.

3, Bài tập

1. I go to lớn work ... train.

Xem thêm: Mã Bưu Chính, Mã Zip Huế Là Bao Nhiêu? ? Mã Bưu Điện Thừa Thiên Huế

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to the thể hình by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel khổng lồ Ha Long by ...

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel lớn Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come lớn Korea?

A, does B, vị C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ đồng hồ anh 6 3. Unit 7 giờ anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 giờ đồng hồ anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 giờ anh 6
Từ khóa: / phương tiện chuyên chở
Bình luận ruby-forum.org
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
9 mon trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán thù năm học 2020
1 năm trước
*

Chulặng đề Câu đối chiếu trong Tiếng Anh
1 năm ngoái
*

Chulặng đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives & Adverbs)
1 năm ngoái
Chuim đề: Sự hòa hợp giữa nhà ngữ cùng rượu cồn từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
1 năm trước
Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT Quốc gia 2019 tiên tiến nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
589634 lượt coi
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
523295 lượt coi
Chính thức ra mắt đề Minch Họa Toán lần hai năm học 2019
385729 lượt xem
Pmùi hương pháp khẳng định trung khu đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
369324 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
308503 lượt coi
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
ruby-forum.org Team