Kết nối database trong wordpress

      540

Với bài này, chúng ta sẽ tạo được một trang WP cơ bản có giao diện mặc định và kết nối với một cơ sở dữ liệu bên trong mysql.

Bạn đang xem: Kết nối database trong wordpress


Hình ảnh trong bài viết thực hiện trên Windows. Trên Linux và MacOS có thể có chút khác biệt!

Bạn phải đảm bảo là chương trình LAMP đã được chạy.

Trên Windows, hãy chạy trình Wampserver, nếu dưới thanh taskbar hiển thị biểu tượng màu xanh lá cây
*
chứng tỏ nó chạy tốt, nếu hiển thị biểu tượng đỏ chứng tỏ nó chạy lỗi!

Nhắc lại,

Giả sử trên Windows, tôi đã cài LAMP tại đường dẫn mặc định là C:\wamp64\www. Bây giờ tôi muốn tạo một trang WP tên thi, tôi tạo một folder tên thi bên trong C:\wamp64\www.Trên Linux, đường dẫn của LAMP là tại /var/www/html, bên trong đây tôi cũng tạo một folder tên thi.
Sau khi hoàn tất bài này, tôi sẽ có một trang web cơ bản tại địa chỉ http://localhost/thi (thi là tên thư mục bạn đã tạo bên trong đường dẫn mặc định của LAMP).

Tạo database và user

Nếu bạn đang dùng Linux, đã cài đặt như trong kỳ 2 hướng dẫn mà làm theo các bước trong bài này không thành công, hãy thử bước dưới đây để tạo một tài khoản mới.


Chỉ dành trên Linux

# Đăng nhập vào MySQLmysql -u root -p# Xem danh sách các users# (trong môi trường mysql)SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;# Tạo một user mới ("test") và gán cho người này một password thật mạnh (ở đây tôi dùng "testpass")CREATE USER "test"
"localhost" IDENTIFIED BY "testpass";# Sau đó trao quyền sinh sát cho user nàyGRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO "test"
"localhost" WITH GRANT OPTION;
Mở trình duyệt, vào đường dẫn http://localhost/phpmyadmin, điền thông tin như hình sau:


*

Bạn sẽ tới trang quản lý của phpMyAdmin, tại đây bạn cần tạo database mới mang tên testing_db (Lưu ý, lúc tạo bạn nên chọn utf8_general_ci trước khi nhấn nút Create) và một user với toàn quyền quản lý mang tên test.

*
Nhấn vào New ở cột bên trái để tạo database tên testing_db (tôi đã tạo rồi trong hình).

Ở hình trên, chọn thẻ User accounts để hiện danh sách các users khả dụng. Bạn chọn Add user account để tiến hành tạo một user tên test. Bạn tự chọn password cho user test này, giả sử tôi chọn pass là testpass. Một điểm cần lưu ý là bạn tick chọn Check all để cấp quyền tối thượng cho test.

*
Cung cấp cho test khả năng “tối thượng”

Danh sách user sau khi cập nhật lại sẽ có test kèm theo ghi chú là nó đã có đầy đủ quyền năng (ALL PRIVILEGES).

*
User test được tạo.

Xem thêm: Làm Cách Cập Nhật Ảnh Đại Diện Facebook Trong 1 Nốt Nhạc, Cách Đổi Ảnh Đại Diện, Ảnh Bìa Facebook

Cài đặt WordPress

Bạn cần cài đặt WP tương ứng với database testing_db và sử dụng user test đã tạo ở bước trước.

Giả sử bạn đã download WordPress 5 về máy rồi, sau đó giải nén vào thư mục thi đã tạo ở đầu bài.

*

Vào trang http://localhost/thi để gặp trang cài đặt wordpress, bạn chọn ngôn ngữ (English cho đồng bộ), sau đó nhấn Continue. Tới bước WP nhắc bạn về tên database, user,… bạn sẽ điền database và user đã tạo ở phần trước vào đây.

*

Bạn điền các thông tin như bên dưới (nhắc lại, nếu bạn đặt tên khác cho database của mình cũng như user và password khác thì bạn phải điền như những gì bạn đặt).

*

Nếu mọi thứ ổn thỏa, bạn sẽ đến trang tiến hành cài đặt.

*

Sau khi cài xong, bạn sẽ tới bước điền thông tin cho trang web WP của mình. Riêng phần user và password, bạn lại tiếp tục điền giống các phần trước.


*

*

Sau khi nhấn vào Log in (hoặc vào trang http://localhost/thi/wp-admin), trang sẽ chuyển bạn đến trang đăng nhập. Điền test và password testpass đã tạo ở các bước trước vào.


*

Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ đến trang quản lý của admin. Tại đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ thiết lập cho trang WP của mình. Bạn cũng có thể truy cập trang này bằng đường dẫn http://localhost/thi/wp-admin.

*

Vào thử trang web http://localhost/thi để xem trang WP cơ bản đã được tạo.

*

Nếu chỉ muốn áp dụng một theme nào đó?

Trong trường hợp bạn chỉ muốn áp dụng một template nào đó cho trang web, bạn có thể tải file .zip về, sau đó sau khi cài Worpress xong, ở mục Templates trong http://localhost/thi/wp-admin/, bạn chọn upload file .zip ở trên lên và kích hoạt nó.

Một cách khác là bạn dùng quyền admin để chép và giải nén thư mục chứa theme vào trong folder \www\thi\wp-content\themes\ (hoặc tương tự vậy). Sau đó cũng vào mục Templates trong wp-admin để chọn kích hoạt theme mà bạn vừa chép.

Vậy là xong, bạn đã có được một trang WP sơ khai. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm cách copy một trang web có sẵn về máy để tùy hứng chỉnh sửa và thử nghiệm!