Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ

      203

Lập niên biểu về kiểu cách mạng tứ sản Anh với Chiến tranh giành chủ quyền của 13 nằm trong địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ


Pmùi hương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I tập trung Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên ổn chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến thân Quốc hội với bên vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh vươn lên là nước cùng hòa. Cách mạng đạt tới mức đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự chiến lược được thiết lập cấu hình. Cách thụt lùi của giải pháp mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội thực hiện chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ đăng vương vua. Chế độ quân công ty lập hiến được thành lập.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Cá Kèo Kho Rau Răm, Kho Tộ Và Kho Tiêu, Cách Làm Khô Cá Kèo Cà Mau

Chiến giành giật chủ quyền của 13 ở trong địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn gàng lửa chiến tranh sinh sống Bắc Mĩ.

Đầu tháng 9 - 1774

Đại hội châu lục lần trước tiên được tập trung ngơi nghỉ Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến trỡ ràng giữa các nằm trong địa với chính quốc bùng phát.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần thiết bị hai được triệu tập, Thành lập và hoạt động “Quân nhóm ở trong địa” vì chưng Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn có tác dụng tổng chỉ đạo.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua phiên bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ Ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa chiến thắng phệ sống Xa-ra-tô-ga, tạo cho sự thay đổi của cuộc chiến ttinh ranh.

Năm 1781

Chiến chiến hạ I-ooc-tao, cuộc chiến tranh chấm dứt.

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-xai ưng thuận thừa nhận nền chủ quyền của 13 trực thuộc địa sinh sống Bắc Mĩ.