Liên hệ bản thân về phong cách làm việc của bác

      304

Tư tưởng Hồ Chí Minh có một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Chính tư tưởng yêu nước thương dân suốt đời vì dân của Hồ Chí Minh đã thể hiện ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở Người.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu nêu gương trước hết là về đạo đức cho tất cả những cán bộ, đảng viên. Vì vậy mỗi cá nhân luôn cần phải học tập theo gương của Người, nội dung bài viết dưới đây sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương.Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về phong cách làm việc khoa học của bác

Tư tưởng về phong cách quần chúng của Hồ Chí Minh

– Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Quần chúng chính là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về phong cách làm việc của bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có một lòng tin tưởng vô tận đối với quần chúng, luôn quan tâm chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó chính là nguồn gốc để tạo nên sức mạnh, tạo nên mọi chiến thắng cho sự nghiệp cách mạng.

– Phong cách này được thể hiện qua việc sâu sát với quần chúng, vì lợi ích của quần chúng nhân dân, đi đúng đường lối, lắng nghe ý kiến của quần chúng, của những người chiến sĩ cộng sản suốt đời luôn phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp giải phóng giai cấp.

– Người yêu cầu các cán bộ, đảng viên gần dân để thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân là một tấm gương sáng về phong cách gần dân.

– Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng đồng thời chính bản thân của Người luôn nêu cao tấm gương về lòng yêu mến và tin tưởng rất mực vào sức mạnh của nhân dân.

– Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải luôn biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì thì dân mới dành cho mình sự kính yêu; điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó thấy được rằng chính tư tưởng yêu nước thương dân suốt đời vì dân của Hồ Chí Minh đã thể hiện ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở Người. Do vậy việc liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương có ý nghĩa rất lớn với mỗi cá nhân hiện nay.


*

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Theo như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nêu gương trước hết là phải làm gương trong công việc, từ những công việc nhỏ đến những việc lớn. Phải thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và nói cần phải đi đôi với làm.

– Muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho các thế hệ học tập và noi gương.

Xem thêm: Cách Kiếm Robux Free - Hướng Dẫn Kiếm Tiền Robux Trong Roblox Miễn Phí

– Để việc giáo dục bằng nêu gương đạt được kết quả cao thì theo người phải lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng cách mạng và xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Trong một gia đình cha mẹ sẽ làm tấm gương cho các con học tập, anh chị là tấm gương cho các em; trong nhà trường thì thầy cô giáo sẽ là tấm gương cho học sinh noi theo; trong các cơ quan tổ chức thì cán bộ lãnh đạo sẽ là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác.

Trong cuộc sống hằng ngày mỗi cán bộ, mỗi đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức, nhân cách mà còn cần phải là một tấm gương sáng để nhân dân noi theo.

Từ những tư tưởng đạo đức đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của người, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, cho độc lập dân tộc, là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ noi theo. Nội dung tiếp theo sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương.

Tự liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ noi theo, nội dung này sẽ liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương như sau:

– Mỗi cá nhân cần phải luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, rèn luyện phong cách tư duy, có tinh thần độc lập, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám chịu trách nhiệm, phải có chính kiến riêng, luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

– Phải tự rèn luyện tác phong quần chúng, dân chủ và khoa học trong công việc; muốn tạo mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân thì phải chịu khó đi đến những cơ sở để nắm vững tình hình, nắm được tâm lý và lắng nghe ý kiến của dân.

– Giải thích chi tiết những vấn đề dân chưa hiểu, nếu có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình trước dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; không được kiêu ngạo mà phải thấu hiểu là luôn sẵn sàng học hỏi nhân dân.

– Luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả trong việc rèn luyện về sự nêu gương. Để có thể nêu gương cho quần chúng thì bản thân mỗi người phải không ngừng học tập rèn luyện, luôn quan tâm sâu sát và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Mong rằng qua bài viết trên của Tư vấn Hoàng Phi đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin cần thiết về tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương hiện nay.