Mã trường đại học sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vẫn xác nhận công bố thông tin tuyển sinc hệ đại học năm 2021.

Bạn đang xem: Mã trường đại học sư phạm kỹ thuật


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo công bố tuyển sinh năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển chọn sinh vào năm 2021 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn nlỗi sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot cùng trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật mộc cùng nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ đồ vật liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo vật dụng (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng tạo ra (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ báo cáo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Tmùi hương mại năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang và năng động (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn máy vi tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh cùng auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn dự án công trình phát hành (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ báo cáo (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Lý, Anh)Khối B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán thù, Văn, Anh)Khối D07 (Tân oán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán thù, Anh, Khoa học tập từ nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Tân oán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Tân oán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán thù, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Tân oán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Vnạp năng lượng, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Tân oán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM tuyển chọn sinh theo những cách thức xét tuyển, bao gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển trực tiếp cùng ưu tiên xét tuyển thẳng theo vẻ ngoài của Bộ GD&ĐT, ráng thể:

*
*

Phương thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng biệt theo 3 nhóm nlỗi sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: The Highland Council Homepage, Highland Community College: Home

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinc đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPHồ Chí Minh hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPSài Gòn.

Phương thơm thức 3: Xét tuyển theo hiệu quả thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (ko nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành có môn thông số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ Anh/Điểm NK) x 3 phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ Anh: Môn tiếng Anh hệ số 2Ngành Thiết kế năng động, Thiết kế bối cảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ thông số 2 Pmùi hương thức 4: Xét phối hợp kết quả thi trung học phổ thông 2021 cùng tổ chức thi riêng năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế thời trang, Thiết kế bối cảnh, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

Xem thêm: Bật Hoặc Tắt Thông Báo Quảng Cáo Trên Chrome Trên Máy Tính Và Điện Thoại

3, Hồ sơ với hình thức đăng ký xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinch xét học tập bạ hoặc xét tuyển trực tiếp chuẩn bị bộ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công hội chứng học bạ THPTGiấy chứng nhận chứng chỉ Anh văn (nếu có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinc nộp trực tiếp trên Phòng tuyển chọn sinc của trường ĐHSPKT TPTP HCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học phí tổn trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – trăng tròn.500.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao bằng tiếng Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương thơm trình chất lượng cao bằng giờ Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình chất lượng cao Việt – Nhật: Học công tác như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những cách làm tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm tiếng Anhtrăng tròn.9323.0425.5
Thiết kế thiết bị họa20.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinc doanh Quốc tế21.625
Tmùi hương mại năng lượng điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ nghệ thuật thứ tính20.622.925.75
Hệ thống nhúng cùng IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống chuyên môn công trình xây dựng xây dựng19.222.75
Công nghệ chuyên môn cơ khí21.122.925.25
Công nghệ chế tạo máy20.0521.925
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử21.423.126
Công nghệ chuyên môn ô tô21.623.726.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot và trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn điện, điện tửđôi mươi.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa21.2523.526
Công nghệ kỹ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ trang bị liệu17.818.5521.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệptrăng tròn.422.225.3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.620.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinch (Điện tử Y sinh)1920.7524
Công nghệ thực phẩmđôi mươi.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ maytrăng tròn.221.124
Kỹ nghệ mộc với nội thất1718.522
Kiến trúc18.6trăng tròn.3322.25
Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.7trăng tròn.323.5
Quản trị quán ăn và hình thức ăn uống19.221.424.25
Kỹ thuật nàng công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình rất tốt dạy bởi giờ đồng hồ Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ chuyên môn lắp thêm tính18.921.223.75
Công nghệ thông tintrăng tròn.222.325.25
Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ chuyên môn cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy1920.723.25
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử19.921.724.25
Công nghệ kỹ thuật ô tôđôi mươi.822.725.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt18.319.722
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa20.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95đôi mươi.223.5
Công nghệ chuyên môn in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương trình chất lượng cao dạy dỗ bởi giờ đồng hồ Anh
Công nghệ nghệ thuật trang bị tính18.1trăng tròn.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ nghệ thuật cơ khí18.7đôi mươi.521.25
Công nghệ sản xuất máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử19.42122
Công nghệ nghệ thuật ô tôđôi mươi.221.824.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử18.919.321
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Cmùi hương trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

đoạn Clip review ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM


Chuyên mục: Digital Marketing