Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cách Mạng Tháng 10 Nga

      94

(ruby-forum.orgruby-forum.org.vn)-Cuộc Cách social chủ nghĩa mon Mười Nga năm 1917 đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc nhân loại như một sự kiện lớn lao nhất của cố gắng kỷ 20, sẽ thức tỉnh những dân tộc bị áp bức, soi sáng tuyến phố phát triển, bắt đầu thời đại new - thời đại quá đáng lên nhà nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầm cố giới. Phương pháp mạng tháng Mười Nga vẫn luôn là niềm tự hào vô tận của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao đụng trên nhân loại nói tầm thường là nguồn cổ vũ to lớn so với cách mạng vn nói riêng.

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 10 nga

Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng mon Mười Nga được xem từ nhiều phía: từ bỏ phía chủ quan và phía khách hàng quan. Cuộc bí quyết mạng đã biết lợi dụng yếu tố hoàn cảnh quốc tế dễ ợt khi các nước đế quốc vẫn tham gia vào Chiến tranh nhân loại thứ nhất, không có điều khiếu nại can thiệp vào nước Nga. Tuy nhiên nguyên nhân chủ quan, phần đa yếu tố trong nước vẫn mang ý nghĩa chất quyết định nhất mang đến sự thành công của giải pháp mạng với vai trò chỉ đạo của Đảng cùng sản Nga là yếu tố tiên quyết cho thành công đó.

*
Đảng cùng sản chỉ đạo là yếu tố tiên quyết cho chiến thắng của cách mạng tháng 10 Nga

Thành công của biện pháp mạng mon Mười xác minh rằng chỉ bao gồm cuộc biện pháp mạng đằng sau sự lãnh đạo của một Đảng dựa trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin giành tổ chức chính quyền về tay giai cấp vô sản bắt đầu thực sự đem lại quyền lợi cho tất cả những người lao động. Thắng lợi của phương pháp mạng mon Mười biểu thị sự ưu việt của nhà nghĩa Mác-Lênin so với các trào lưu cơ hội, xét lại trong phong trào cộng sản và người công nhân quốc tế. Vai trò chỉ đạo của Đảng đã có được Mác, Ăng ghen, Lênin khẳng định và trong bí quyết mạng tháng Mười Nga Lênin đã áp dụng rất thành công.

Đảng cộng sản cùng Lê-nin đã vận dụng một phương pháp uyển chuyển, khôn khéo, nhanh nhạy về bao gồm trị, tiến công quân thù để giác ngộ và chuyên chở quần chúng. Đảng cộng sản cùng Lê-nin đã review đúng tình hình và đưa biến cách mạng kịp thời, làm cho cách mạng nhanh lẹ thành công. Đảng cùng sản cùng Lê-nin đã kết hợp được cuộc chống chọi cho hoà bình, chiến đấu giải phóng dân tộc bản địa và các dân tộc bị áp bức cùng với cuộc tranh đấu cho công ty nghĩa xóm hội thành một phong trào thống nhất.

Cách mạng tháng Mười Nga là một mẫu mực kiệt xuất về chiến lược, sách lược và cách thức cách mạng của giai cấp vô sản. Đảng cùng sản Nga vẫn phân tích tình hình cách mạng một bí quyết khách quan, tấn công giá đúng đắn các nhân tố và điều kiện cách mạng, đề ra chiến lược, sách lược đúng chuẩn cho từng giai đoạn chuyển biến phương pháp mạng như: sự việc thời cơ biện pháp mạng, biến hóa sách lược, sự việc sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng, vấn đề lợi dụng với khoét sâu mâu thuẫn chủ yếu đuối của địch…Có thể nói sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhanh nhạy của Đảng về chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định bảo vệ thắng lợi của bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917.

*
Kỉ niệm phương pháp mạng tháng 10 luôn là dịp nghỉ lễ hội trọng đại ngơi nghỉ Nga

Cách mạng tháng Mười là 1 trong những tất yếu kế hoạch sử, ước ý muốn của loài người về một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, đầu tiên tiên đã trở thành hiện thực. ưng ý của bí quyết mạng mon Mười và tuyến phố thời đại vì chưng nó xuất hiện thêm có sức hấp dẫn và cổ vũ hàng triệu, hàng triệu người vào bí quyết mạng vị hòa bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và hiện đại xã hội.

Đối với phương pháp mạng Việt Nam, phương pháp mạng tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, có ý nghĩa vô cùng to lớn trên các phương diện, cả lý luận cùng thực tiễn.

Tận dụng đúng đắn và có sáng tạo những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác - Lênin và những bài học quý báu của giải pháp mạng mon Mười Nga, quản trị Hồ Chí Minh sẽ tìm thấy con phố giải phóng dân tộc và xây dừng một chủ yếu Đảng của thống trị công nhân, quần chúng lao rượu cồn để lãnh đạo toàn dân tộc nước ta đi không còn từ chiến thắng này đến thành công khác.

Xem thêm: Cách Xoay Video Bị Ngược Trong Window Media Player ▷ ➡️ Ngừng Sáng Tạo ▷ ➡️

Nhận thức vai trò lãnh đạo to béo của Đảng , tức thì từ thành công “Đường biện pháp mệnh” (1927), chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ rõ: “Trước hết phải gồm Đảng bí quyết mệnh nhằm trong thì vận động và tổ chức triển khai quần chúng, quanh đó thì liên lạc với vô sản kẻ thống trị và bị áp bức dân tộc mọi nơi. Đảng tất cả vững giải pháp mệnh bắt đầu thành công cũng giống như người cầm cố lái có vững thuyền mới chạy”.(1)

*
Lớp trẻ Nga luôn xem cách mạng mon 10 Nga là ngọn lửa phương pháp mạng để những thế hệ nối tiếp

Đi theo tuyến phố của biện pháp mạng mon Mười Nga, dân tộc nước ta đã tiến hành chiến thắng cuộc phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc phòng chiến béo múp chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phi vào công cuộc đổi mới, Ðảng ta lãnh đạo cải cách và phát triển nền tài chính nhiều thành phần lý thuyết xã hội nhà nghĩa để phát hành chủ nghĩa làng hội, kiên trì mục tiêu tự do dân tộc gắn liền với nhà nghĩa thôn hội.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã xác định bước đi phù hợp nhằm tăng cường nội lực, tranh thủ thời cơ và sức mạnh bên ngoài, tiến bước bền vững và kiên cố và tác dụng đã thu được hầu như thành tựu lớn lớn, có ý nghĩa lịch sử.

*
Nước Nga tái hiện nay lại cuộc diễu binh lịch sử hào hùng trong biện pháp mạng mon 10

Ðại hội XII của Ðảng cùng sản nước ta với chủ đề “Tăng cường phát hành Đảng trong sạch, vững mạnh; phạt huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội nhà nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng điệu công cuộc đổi mới; đảm bảo an toàn vững có thể Tổ quốc, duy trì vững môi trường thiên nhiên hoà bình, ổn định định; tìm mọi cách sớm đưa việt nam cơ bạn dạng trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại”, xác định: thôn hội làng mạc hội chủ nghĩa nhưng nhân dân ta xây dựng là 1 trong xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; bởi nhân dân có tác dụng chủ, tất cả nền kinh tế tài chính phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất văn minh và quan hệ giới tính sản xuất phù hợp với trình độ cải tiến và phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc; con bạn được giải tỏa khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống đời thường ấm no, trường đoản cú do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; những dân tộc trong cộng đồng Việt nam bình đẳng, đoàn kết, tương hỗ và trợ giúp nhau cùng tiến bộ; gồm Nhà nước pháp quyền làng mạc hội nhà nghĩa của nhân dân, bởi vì nhân dân, vị nhân dân bên dưới sự lãnh đạo của Ðảng cộng sản.

Thực tế lịch sử hào hùng đã minh chứng tính đúng chuẩn trong dấn xét và vận dụng những bài học kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười Nga vào bí quyết mạng Việt Nam nhất là bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng là đúng đắn.

*
Đảng cùng sản luôn luôn trong trung tâm trí nhiều thế hệ người Nga

Nhìn lại khoảng đường lịch sử hào hùng đã qua, mặc dầu Liên Xô, đơn vị nước do bí quyết mạng mon Mười sinh thành đã xong xuôi sinh mệnh định kỳ sử. Tận dụng sự sụp đổ của nhà nghĩa xóm hội hiện tại ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch và thời cơ trong nước và nước ngoài đã, đang to tiếng quẹt nhọ, bao phủ định hầu hết giá trị đích thực, ảnh hưởng và chân thành và ý nghĩa quốc tế của bí quyết mạng mon Mười Nga, nhưng bọn họ không thể khước từ vai trò lịch sử vẻ vang to béo của phương pháp mạng mon Mười Nga đối với thế giới nói phổ biến và vn nói riêng, lịch sử dân tộc vĩ đại cũng giống như giá trị lịch sử vẻ vang và tầm vóc to béo của biện pháp mạng tháng Mười Nga ko gì có thể xoá nhoà được.

Sáng 5/11, tại hà thành Hà Nội, Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội, quản trị nước, chính phủ nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban trung ương MTTQ việt nam và thành phố hà nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm giải pháp mạng tháng Mười Nga.

Với ý thức cách mạng, cách thức xem xét khoa học, chúng ta có thể khẳng định rằng, mặc dù tình hình thế giới đang có khá nhiều biến động, tuy vậy không làm chuyển đổi nội dung, đặc thù của thời đại thời buổi này - đó là thời đại quá độ từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên nhà nghĩa làng mạc hội trên phạm vi toàn ráng giới, mở đầu bằng chiến thắng của Cách social chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 vĩ đại. Nói về ý nghĩa sâu sắc của cách mạng mon Mười Nga so với cách mạng nước ta và cách mạng gắng giới, quản trị Hồ Chí Minh sẽ khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, bí quyết mạng mon Mười phát sáng năm châu, ngộ ra hàng triệu, hàng triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử dân tộc loài người chưa từng có cuộc biện pháp mạng như thế nào có chân thành và ý nghĩa to phệ và chuyên sâu như thế”(3).

(1) Sđd, tập 12, tr.267-268(2) Sđd, tập 12, tr.303(3) hcm toàn tập, tập 2, Nxb thiết yếu trị Quốc gia, Hà Nội, 1980, tr.461.