Political là gì

the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try khổng lồ influence the way a country is governed:


Bạn đang xem: Political là gì

the relationships within a group or organization that allow particular people to lớn have power over others:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ ruby-forum.org.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


the activities of the government, politicians, or political parties, or the study of these activities:
Politics are also the activities of people who are trying to lớn obtain an advantage within a group or organization:
the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try lớn influence the way a country is governed:
activities that are related to lớn getting or keeping power within a particular company, organization, etc.:
*

to put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) lớn break up large pieces

Về câu hỏi này


Xem thêm: Xây Dựng Thương Hiệu Doanh Nghiệp, Xây Dựng Thương Hiệu Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ruby-forum.org English ruby-forum.org University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Chợ Sinh Viên Sài Gòn - Top Quần Áo Cho Sinh Viên Giá Rẻ Ở Sài Gòn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Digital Marketing