Responsibility là gì

      109
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese ruby-forum.orgVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
responsibility responsibilitydanh trường đoản cú (responsibility for sometoàn thân / something) trách nát nhiệm; sự chịu đựng trách nát nhiệm a position of real, great, major responsibility một vị thế có trách rưới nhiệm thiệt sự, mập, đặc biệt quan trọng to lớn have sầu, show a sense of responsibility tất cả, trầm trồ có niềm tin trách rưới nhiệm lớn take/assume/accept/bear full responsibility for one"s act chịu đựng hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của chính mình to lớn disclalặng all responsibility for damage caused by misuse hoàn toàn không Chịu trách nát nhiệm về thiệt sợ hãi vị việc sử dụng bất ổn gây ra it"s your responsibility to lớn drive sầu carefully trách nát nhiệm của anh ý là lái xe cẩn thận
*
/ris,pɔnsə"biliti/ danh từ bỏ trách nhiệm to lớn bear the full responsibility for one"s act Chịu đựng hoàn toàn trách rưới nhiệm về hành vi của chính mình khổng lồ take the responsibility nhận trách nát nhiệm (có tác dụng gì) to deline all responsibilities không nhận trách nát nhiệm khổng lồ vì something on one"s own responsibility trường đoản cú ý có tác dụng và Chịu trách nát nhiệm về vấn đề gì gánh trách rưới nhiệm; chiếc buộc phải đảm nhiệm a family is a great responsibility mái ấm gia đình là 1 trong những trách nát nhiệm bự

*