So Sánh Cách Lan Truyền Của Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao Mielin Và Có Bao Mielin

      86
*

*

Bài 29. Điện thế chuyển động và sự viral xung thần kinh

Bài 2 (trang 120 SGK Sinh 11)

So sánh cách lan truyền của xung thần khiếp trên tua thần kinh không tồn tại bao miêlin và có bao miêlin.

Lời giải:


Đặc điểm

Điện thế vận động trên sợi thần kinh không tồn tại miêlin

Điện thế hoạt động trên gai thần kinh bao gồm miêlin

Cách lan truyền

- Liên tục

- Nhảy cóc

Cơ chế phát sinh

- Do mất phân cực và đảo cực, tái phân cực tiếp tục từ vùng này đến vùng khác

- Do mất phân cựcv à đảo cực, tái phân cực từ eo Ranvie này quý phái eo Ranvie khác

Tốc độ

- Chậm (thần gớm giao cảm 5m/s)

- Tốc độ nhanh (thần kinh vận chuyển 120m/s)

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: bài 29. Điện thế vận động và sự lan truyền xung thần kinh